Видача дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення

Інформаційна картка адміністративної послуги
Технологічна картка адміністративної послуги
Зразок Заявки з переліком документів, що додаються

 

Електронна скринька для зауважень та пропозицій: http://www.vin.gov.ua/upr-ter

 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги:

Закон України «Про природно-заповідний фонд України» вiд 16.09.1992 р. № 2456-XII.
Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 р. №5203- VI.
Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 06.09.2005 р. №2806-IV
Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» від 19.05.2011 р. №3392-VI.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання

адміністративної послуги: Особисто, поштою.

Через Центр адміністративних послуг «Прозорий офіс» Вінницької міської ради.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги: Безоплатно.

Термін  надання адміністративної послуги: Протягом 10 робочих днів, якщо інше не встановлено законом..