Відповідно до ст. 24 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» бронювання військовозобов’язаних, які перебувають у запасі, здійснюється в мирний та у воєнний час з метою забезпечення функціонування органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ і організацій в особливий період.

 

Відповідно до ст. 25 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють:

 • в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, у разі якщо це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів;
 • на підприємствах, в установах і організаціях, які встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі якщо це необхідно для виконання встановлених завдань (замовлень);
 • на підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань;
 • на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

 

Перша частина пункту 3. ст. 25 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» визначає:

«Порядок та організація бронювання, переліки посад і професій військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час, визначаються цим Законом, актами Президента України та Кабінету Міністрів України.

 

Діючими нормативно-правовими актами з питань бронювання за вказаним механізмом є:

 • постанова Кабінету Міністрів України від 04 лютого 2015 року № 45 «Про затвердження Порядку бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час (в редакції постанови Міністрів України від 11 січня 2018 року № 12 та змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2022 року № 272);

 

 • розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року № 493-р «Про затвердження переліків посад і професій, що підлягають бронювання на період мобілізації та на воєнний час.

 

Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), з урахуванням вимог вказаного порядку і відповідного галузевого переліку посад і професій, в рамках сталого ведення військового обліку, у взаємодії з територіальними центрами комплектування самостійно здійснюють бронювання військовозобов’язаних працівників.    

 

Друга частина пункту 3. ст. 25 Закону України «України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» визначає:

«Під час дії воєнного стану бронювання військовозобов’язаних може також здійснюватися за списком, поданим у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку відповідним державним органом, органом державної влади, іншим державним органом, органом місцевого самоврядування, підприємством, установою, організацією, зазначеними в частині першій цієї статті.

 

Діючим нормативно-правовим актом з питань бронювання за вказаним механізмом є:

 • постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 року № 76 «Деякі питання реалізації положень Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час».

 

Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації з урахуванням вимог вказаного порядку подають відповідному органу державної влади документи, встановленого порядком зразку, для подальшої передачі їх для опрацювання Генеральним штабом Збройних Сил України та Міністерством економіки України. Підсумком цієї роботи стане наказ Міністерства економіки України про бронювання відповідних працівників.

Для підготовки відповідних документів з бронювання пропонуємо ознайомитись з вимогами Порядку бронювання військовозобов’язаних за списком військовозобов’язаних під час дії воєнного стану та Порядком та критеріями визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 року № 76.  

Звертаємо увагу, на наступні аспекти подання документів з бронювання.

У супровідному листі обов’язково зазначається:

 1. Обґрунтування, що передбачено вищевказаним порядком;
 2. Інформація про відповідність облікових даних військовозобов’язаних, зазначених у списку, їх військово-обліковим документам.
 3. Списки і довідка мають містити вичерпну інформацію, що передбачена їхньою формою.

Крім того, списки обов’язково надавати у форматі Excel на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

 

ЗВЕРТАЄМО УВАГУ, що за останньою практикою розгляду листів з бронювання Генеральним штабом Збройних Сил України, списки, що містять облікові дані, які не співпадають з даними внесеними до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, повертаються на доопрацювання.

  Для уникнення відповідних ситуацій, рекомендуємо звіряти матеріали, що подаються на бронювання, з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки за місцем розташування підприємства.

А також забезпечувати звіряння даних списків персонального військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів підприємств з обліковими даними документів територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за місцем перебування військовозобов’язаних працівників на військовому обліку у спосіб, встановлений Порядком організації  та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 року № 1487.

 

ОКРЕМІ ПИТАННЯ БРОНЮВАННЯ ВІЙСЬКОВОЗОБОВ’ЯЗАНИХ ПІДПРИЄМСТВ,  УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ, ЯКІ Є КРИТИЧНО ВАЖЛИВИМИ ДЛЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ

В ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД

 

Критерії визначення підприємства, установи і організації, які мають критично важливе значення для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період та підтвердні документи визначено у п. 2 Порядку та критеріїв визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 року № 76 (далі – Порядок та критерії).

Для отримання статусу критично важливого для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, підприємство, установа і організація має відповідати трьом або більше встановленим критеріям.

Процедуру надання статусу критично важливого для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період визначено п. 5, 6 Порядку та критеріїв.

У п. 3 Порядку та критеріїв зазначено окремі правові можливості для отримання відповідного статусу підприємствами певних галузей.

У разі звернення відповідних підприємств пропонуємо надавати документи, що підтверджують їх належність до суб’єктів, зазначених у абзацах 3, 4, 5 пункту 3 Порядку та критеріїв (для підприємств паливно-енергетичного комплексу – лист-підтвердження від Міненерго, для інших підприємств – витягів з установчих документів, актів державної реєстрації, що підтверджують відповідну діяльність, тощо)  

 

ЗВЕРТАЄМО УВАГУ на наступні особливості застосування окремих критеріїв:

 • Середньозважений курс гривні до євро (середній за 2022 рік) становив 33, 98 грн за 1 євро.
 • При підрахунку розміру середньої заробітної плати застрахованих осіб-працівників на підприємстві за останній календарний квартал пропонуємо скористатись наступним роз’ясненням:

 

 Методологія розрахунку

середньомісячної  (номінальної) заробітної плати за квартал

 

(Відповідно до положень Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату від 28 вересня 2005 року № 286, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 листопада 2005 року за № 1442/11722 (зі змінами) та Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату від 13 січня 2004 року № 5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 січня 2004 за № 114/8713.

 

На прикладі IV кварталу 2022 року

 

 1. Визначається загальна сума нарахованого фонду оплати праці штатних працівників (грн) за IV квартал 2022 року – жовтень, листопад, грудень (крім призваних на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом), який складається з основної, додаткової заробітної плати та інших заохочувальних і компенсаційних виплат.

 

 1. Розраховується середньооблікова кількість штатних працівників (осіб) за IV квартал 2022 року, яка визначається шляхом ділення суми показників за місяці, що увійшли в обчислювальний квартал: жовтень, листопад, грудень 2022 року, на кількість місяців (тобто на 3).

Середньооблікова кількість штатних працівників охоплює осіб, які перебувають у трудових відносинах із підприємством і отримують заробітну плату, крім тимчасово відсутніх працівників, за якими зберігається місце роботи (знаходяться у відпустках по вагіт­ності та пологах або в додатковій відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею віку, визначеного законодавством, проходять військову службу), працюючих за цивільно-правовими договорами.

Приклад:

Підприємство мало середньооблікову кількість штатних працівників: у жовтні – 620 осіб, у листопаді – 640 осіб, у грудні – 690. Середньооблікова кількість штатних працівників за IV квартал становить 650 осіб ((620+640+690) : 3 = 650).

 

 1. Розраховується середньомісячна (номінальна) заробітна плата за IV квартал 2022 року, яка визначається шляхом ділення загальної суми нарахованого фонду оплати праці штатних працівників за IV квартал 2022 року (пункт 1) на середньооблікову кількість штатних працівників (пункт 2), та на 3 – кількість місяців у кварталі.

 

Довідково:

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників у Вінницькій області за IV квартал 2021 року становила 13851 грн.

 

Відповідно до підпункту 4 пункту 2 Порядку та критеріїв визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 року № 76 (далі – Порядок і критерії) одним з таких критеріїв є: підприємство має важливе значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади.  

Підприємство визначається таким, що має важливе значення для галузі національної економіки, за критеріями встановленими відповідними міністерствами, центральними органами виконавчої влади.

У разі використання таких критеріїв, для зарахування критерію, зазначеного у підпункту 4 пункту 2 Порядку і критеріїв, підприємство звертається до відповідного міністерства, центрального органу виконавчої влади.  

Врахування критерію, зазначеного у підпункту 4 пункту 2 Порядку і критеріїв, за критеріями встановленими міністерствами та іншими центральними органами влади, обласною військовою адміністрацією не здійснюється.

 

Підприємство визначається таким, що має важливе значення для задоволення потреб територіальної громади, за критеріями, встановленими за критеріями встановленими обласною військовою адміністрацією.

У разі звернення до обласної військової адміністрації для отримання статусу критично важливого для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, з врахуванням підпункту 4 пункту 2 Порядку і критеріїв, підприємство має врахувати наступне:

 

 1. Віднесення суб’єктів господарювання, які зареєстровані на території Вінницької області, до підприємств, установ і організацій (далі – підприємства), які мають важливе значення для задоволення потреб територіальних громад області в особливий період, здійснюється у разі їх відповідності чотирьом або більше критеріям:

 

1) стабільне функціонування підприємства на території Вінницької області  в особливий період, що підтверджується довідкою підприємства про наявність:

трьох або більше чинних договорів за напрямком діяльності суб’єкта господарювання (реквізити договорів, суб’єкти відносин, предмет договорів);

п’ятьох і більше застрахованих осіб – працівників, яким нараховано заробітну плату в останньому календарному кварталі;

власних або орендованих виробничих потужностей (обладнання, виробничі площі тощо);

продуктивної діяльності (зазначається обсяг виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг за напрямком господарювання за останній календарний квартал);

 

2) фінансово-економічна спроможність підприємства в особливий період, що підтверджується:

довідкою, отриманою у порядку, встановленому чинним законодавством, про відсутність заборгованості з податків, зборів та обов’язкових  платежів,  що контролюються органами податкової служби на дату подання документів для отримання відповідного статусу;

довідкою підприємства про відсутність заборгованості із заробітної плати на дату подання документів для отримання відповідного статусу;

довідкою з банку, в якому підприємство обслуговується, з позитивним фінансовим сальдо на розрахункових рахунках на дату подання документів для отримання відповідного статусу;

 

3) постачання підприємством в особливий період товарів критичного імпорту, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2022 року № 153 «Про окремі питання щодо забезпечення здійснення імпорту», що підтверджується витягом з документів державної реєстрації підприємства;

 

4) підприємство є єдиним виробником продукції, виконавцем робіт, надавачем послуг, необхідної для забезпечення життєдіяльності населення територіальної громади в особливий період, що підтверджується листом відповідного органу місцевого самоврядування;

 

5) підприємство залучене до задоволення потреб оборони в особливий період (крім надання гуманітарної, благодійної допомоги), що підтверджується копією наказу начальника Вінницької обласної військової адміністрації або копією чинного договору, укладеного з Вінницькою обласною військовою адміністрацією, військовим формуванням, правоохоронним органом або листом від акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість».

 

 1. Підставою для віднесення суб’єкта господарювання, зареєстрованого на території Вінницької області, до підприємства, яке має важливе значення для задоволення потреб територіальних громад області в особливий період, є відповідність одному або більше критеріям, зазначеним у пункті 1 цих Критеріїв, у разі якщо таке підприємство є:

закладом первинної медичної допомоги;

підприємством, переміщеним з території, що наближена або знаходиться у зоні бойових дій, на територію Вінницької області, що підтверджується листом органу місцевого самоврядування, на територію якого переміщено підприємство;

підприємством, у якому середня кількість застрахованих осіб – працівників, яким нараховано заробітну плату в останньому звітному кварталі, перевищує 100 осіб, що підтверджується відповідною довідкою;

підприємством, у якому загальна сума сплати податків, зборів, платежів, нарахованих, утриманих та сплачених до місцевого бюджету протягом останнього звітного кварталу перевищує 3 млн. грн, що підтверджується довідкою контролюючого органу, на обліку в якому перебуває підприємство;

підприємством, критична необхідність функціонування якого для відповідної галузі національної економіки в області на період воєнного стану письмово підтверджується галузевим структурним підрозділом Вінницької обласної військової адміністрації.

 

Питання визначення підприємства, яке має важливе значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади розглядається не окремо, а в процесі визначення підприємства, установи, організації, які є критично важливими для економіки та забезпечення життєдіяльності населення.

Для отримання статусу, у такому випадку, підприємство звертається до обласної військової адміністрації для визначення критично важливим для економіки та забезпечення життєдіяльності населення і подає підтвердні документи щодо критеріїв, зазначених у пункті 2 Порядку і критеріїв, встановлену інформацію про надання податкової звітності, а також подає усі наявні запитувані документи щодо підтверджують його відповідність критеріям важливості для громади.