Стратегічна екологічна оцінка (СЕО) має здійснюватися у процесі розроблення документів державного планування до їх подання для затвердження і є обов'язковою у випадках, визначених Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку», та має здійснюватися відповідно до вимог відповідних нормативно-правових актів.
Проте, за результатами аналізу дотримання місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування процедури стратегічної екологічної оцінки міністерство виявило непоодинокі випадки нехтування вимогами Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» - затвердження рішеннями районних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування документів державного планування, в першу чергу містобудівної документації, без попереднього проведення процедури стратегічної екологічної оцінки.
Враховуючи зазначене, міністерство рекомендує:
1. Районним державним адміністраціям: скасувати розпорядження голів про затвердження документу державного планування, на які поширюється дія Закону і які не пройшли стратегічної екологічної оцінки;
2. Органам місцевого самоврядування: скасувати прийняті ними правові акти про затвердження документів державного планування з мотивів невідповідності процесу їх розроблення Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

     Міністерство екології та природних ресурсів України інформує, що наказом від 18 липня 2019 року №260 внесені зміни до Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки (СЕО) документів державного планування.

     абзац 26 розділу VIII "Громадське обговорення та консультації" у такій редакції: "Для цього замовник відповідно до частин 1,2 статті 13 Закону України подає по одному примірнику проекту ДДП, звіту про СЕО та повідомлення про оприлюднення цих документів на паперових носіях і в електронному вигляді (Word або PDF) до Мінприроди та МОЗ, якщо ДДП загальнодержавного, регіонального або місцевого рівнів, та до місцевих органів, якщо ДДП місцевого чи регіонального рівня".