Про перевірки cтану організації роботи із запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери її управління, районних державних адміністрацій у 2022 році 

Про затвердження Порядку організації та здійснення заходів фінансового контролю згідно із Законом України «Про запобігання корупції» в апараті, структурних підрозділах обласної державної адміністрації, підприємствах, установах, організаціях, які належать до сфери її управління