РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

01 грудня 2021 року

Вінниця

     № 847

 

 Про утворення  комісії з розподілу субвенції

з державного бюджету місцевим бюджетам

на розроблення комплексних планів

просторового розвитку територій

територіальних громад

  

       Відповідно до пункту 9 статті 39 Закону України «Про місцеві державні  адміністрації», пункту 8 Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021 року № 853: 

 1. Утворити комісію з розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад у складі згідно з додатком та затвердити Положення про неї, що додається. 
 1. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників Голови обласної державної адміністрації Сергія Здітовецького та Олександра Піщика відповідно до розподілу обов’язків.

 

 

Голова обласної державної

адміністрації                                                              

               Сергій БОРЗОВ

                                                                        

    Додаток         
                                                                                до розпорядження Голови 
                                                                                обласної державної адміністрації
                                                                                01 грудня 2021 року № 847

  

С К Л А Д
комісії з розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад  

 

ЗДІТОВЕЦЬКИЙ

Сергій Георгійович

заступник Голови обласної державної адміністрації, співголова комісії

ПІЩИК

Олександр Володимирович

заступник Голови обласної державної адміністрації, співголова  комісії

СТРАТІЙ

Володимир Олександрович

головний спеціаліст відділу містобудування Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації,

секретар комісії

КОПАЧЕВСЬКИЙ

Микола Анатолійович

директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації

РАТУШНЯК

Інесса Анатоліївна

заступник директора – начальник управління регіонального розвитку та взаємодії з місцевими органами влади Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної державної адміністрації

ЧАБАН

Сергій Валерійович

директор Департаменту правового забезпечення обласної державної адміністрації

РЕКУТА

Олександр Сергійович

начальник Управління містобудування та архітектури обласної державної

адміністрації – головний архітектор області

ВІКАЛЮК

Віктор Васильович

керівник Секретаріату Вінницької обласної Асоціації органів місцевого самоврядування

(за згодою)

 

Начальник Управління

містобудування та архітектури

обласної державної адміністрації                       

             Олександр РЕКУТА


                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО   

Розпорядження Голови

обласної державної адміністрації  

01 грудня 2021 року № 847

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про комісію з розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад

 

 1. Комісія з розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад (далі – Комісія) є консультативно-дорадчим органом, який утворюється з метою внесення пропозицій щодо розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад (далі – субвенція) у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021 року № 853 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад».
 2. У своїй діяльності комісія керується Конституцією України, законами України, Порядком та умовами надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021 року № 853, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями Голови обласної державної адміністрації, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням. 
 1. Основним завданням комісії є розгляд документів виконавчих органів сільських, селищних, міських рад щодо надання субвенції та визначення їх відповідності пункту 5 Порядку та умовам надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021 року № 853 та внесення пропозицій щодо розподілу субвенції. 
 1. Комісія має право:

         звертатися до органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування підприємств та організацій з питань, що належать до її компетенції, одержувати від них в установленому порядку необхідні документи та матеріали; 

запрошувати на засідання представників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, представників підприємств, установ та організацій. 

 1. Документи, подані не в повному обсязі або оформлені неналежним чином, повертаються виконавчим органам місцевого самоврядування з відповідним обґрунтуванням. 
 1. Комісія утворюється розпорядженням Голови обласної державної адміністрації. Очолюють Комісію заступники Голови обласної державної адміністрації до повноважень яких відносяться питання бюджету та фінансів, містобудування та архітектури.

До складу Комісії входять представники департаментів  обласної державної адміністрації: фінансів; правового забезпечення; міжнародного співробітництва та регіонального розвитку; Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації, а також Вінницької обласної Асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою). 

 1. Підготовка матеріалів до розгляду Комісією, а також ведення діловодства (протоколу), покладаються на секретаря Комісії. Секретарем Комісії є спеціаліст Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації. 
 1. Засідання Комісії проводиться у разі потреби. 
 1. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо у ньому бере участь не менше як дві третини його членів. 
 1. Засідання Комісії ведуть співголови, а за їх відсутності, за дорученням голови один із її членів, обраний рішенням Комісії. 
 1. Члени Комісії мають право:

ознайомлюватися з матеріалами, що подаються на розгляд Комісії;

наводити свої аргументи, висловлювати міркування з питань, що розглядаються;

висловлювати окрему думку з оформленням її у письмовому вигляді;

брати участь у прийнятті рішення шляхом голосування. 

 1. Рішення Комісії схвалюється простою більшістю голосів її членів, які присутні на засіданні, та носять рекомендаційний характер. 
 1. Результати засідання Комісії оформляються протоколом, який підписують співголови та секретар Комісії.              

 

 Начальник Управління

містобудування та архітектури

обласної державної адміністрації                             

       Олександр РЕКУТА