ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Директора Департаменту
інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації
14 лютого 2013 року № 11-ОД


ПОРЯДОК
доступу до публічної інформації, розпорядником
якої є Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької обласної державної адміністрації

1. Цей Порядок розроблений відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” (далі-Закон), Указу Президента України від 5 травня 2011 року №547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 « Питання виконання Закону України « Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади» з метою створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

2. Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької обласної державної адміністрації є розпорядником інформації, яка відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях, що була отримана або створена в процесі виконання Департаментом обов’язків, передбачених чиним законодавством.

3. Відповідно до статті 19 Закону України “Про доступ до публічної інформації” запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

4.Запитувачами публічної інформації можуть бути фізичні, юридичні особи, об'єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій;
5. Запитувач має право звернутись до департаменту із запитом на отримання публічної інформації незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.
6. Запит на інформацію може бути індивідуальним чи колективним. Запит подається в усній, письмовій чи іншій формі ( поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача за формою згідно з додатком.

7. Запит на інформацію має містити:

7.1. Ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу
електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є.

7.2. Загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст
документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо.

7.3. Підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

8. Запити на публічну інформацію подаються:

8.1. Поштою на адресу : вул. Театральна, 14 м. Вінниця, 21100.

8.2. До сектору кадрової, правової роботи та документообігу
Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
обласної державної адміністрації (вул. Театральна, 14 , каб. 404)

5.3. За телефоном (факсом) – 35-05-33.

5.4. Електронною поштою – Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

9. Письмовий запит на отримання публічної інформації подається в довільній формі.

10.Запит на отримання публічної інформації, поданий запитувачем по телефону, заповнюється працівниками департаменту за встановленою формою згідно додатку.

11. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо ) особа не може подати письмовий запит, його оформлює посадова особа Департаменту, відповідальна за організацію доступу до публічної інформації оформлює такий запит від імені запитувача із обов’язковим зазначенням у запити прізвища, імені, по батькові, контактного телефону, та надає копію запиту особі,яка його подала.

12. Облік запитів на інформацію ведеться окремо.

13. Запити, оформлені неналежним чином (без зазначення прізвища, ім’я особи, адреси або інших вимог, встановлених ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»), не розглядаються.

14.Запит подається на резолюцію директору Департаменту. Згідно з резолюцією, виконавець надає відповідну інформацію. Відповідь реєструється у секторі кадрової, правової роботи та документообігу і надсилається адресату.

15. Інформація на запит надається безкоштовно. У разі, коли задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більше як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. Розмір фактичних витрат на копіювання та друк встановлюється розпорядженням голови облдержадміністрації в межах граничних норм, встановлених кабінетом Міністрів України.

16. Відповідь на запит на інформацію надається Департаментом інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

17. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

18. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

19.У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

20. У разі, коли Департамент, відповідно до компетенції, визначеної Положенням про Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, затвердженого розпорядженням голови Вінницької обласної адміністрації від 24 жовтня 2012 року № 615, не володіє інформацією, стосовно якої зроблено запит, або порушено інші вимоги, зазначені ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», відмовляє в задоволенні запиту на інформацію, про що запитувач повідомляється письмово.

21.Якщо Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації відомо, хто володіє або має володіти запитуваною інформацією, про це повідомляється запитувача, а запит переадресовується належному розпоряднику інформації разом із супровідним листом з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

22. Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

23. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.