Вінницькою обласною державною адміністрацією щорічно затверджується та погоджується з Державним агентством автомобільних доріг України перелік об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам за бюджетною програмою 3131090. Проте зважаючи на обмеженість коштів державного дорожнього фонду виникає необхідність забезпечення фінансової участі місцевих бюджетів у  реалізації виконання робіт з поточного середнього ремонту доріг загального користування місцевого значення.

          Відповідно до ст. 91 Бюджетного кодексу України, ст. 20 Закону України «Про автомобільні дороги», ст.ст. 31, 40, 41, 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України» органи виконавчої влади та місцевого самоврядування в межах повноважень:

приймають рішення щодо фінансової участі місцевих бюджетів у реалізації проектів з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання доріг місцевого значення;

спільно з управлінням дорожнього господарства обласної державної адміністрації та відповідно до пріоритетів, визначених програмами розвитку та утримання автомобільних доріг, визначають ділянки автомобільних доріг загального користування місцевого значення для спільного фінансування робіт з їх розвитку та утримання. Узгодження об’єктів для спільного фінансування за рахунок коштів державного дорожнього фонду у вигляді субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах та коштів місцевих бюджетів здійснюється в термін до 01 березня поточного бюджетного року;

в рішенні про місцевий бюджет визначають головного розпорядника коштів місцевого бюджету та встановлюють йому відповідні бюджетні призначення за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 7461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» та кодом економічної класифікації відповідно до видів робіт. При цьому розпорядником коштів можуть бути визначені місцеві державні адміністрації, виконавчі органи та апарати та місцевих рад, структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій, виконавчих органів місцевих рад в особі їх керівників;

укладають, за погодженням з управлінням дорожнього господарства обласної державної адміністрації, з державним підприємством «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області» договір про спільну діяльність в реалізації проектів з розвитку та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення.

           Відповідно до ст. 22 Бюджетного кодексу України, п. 4.15 наказу Міністерства фінансів України від 22.12.2011 року №1691 «Про затвердження Порядку формування Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів» та розпорядження облдержадміністрації від 04.09.2018 року №690 «Про передачу автомобільних доріг загального користування місцевого значення» головний розпорядник коштів місцевого бюджету, визначений рішенням про місцевий бюджет:

приймає рішення щодо делегування повноважень в частині забезпечення виконання робіт на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення одержувачу бюджетних коштів - державному підприємству «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області» та включає його до мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів;

розподіляє та доводить у встановленому порядку до державного підприємства «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області» обсяги бюджетних асигнувань;

спрямовує державному підприємству «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області» за цільовим призначенням кошти на рахунок, відкритий в органах державного казначейства.

           Відповідно до розпоряджень облдержадміністрації від 04.09.2018 року № 689 «Про утворення державного підприємства «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області», від 04.09.2018 року №690 «Про передачу автомобільних доріг загального користування місцевого значення» державне підприємство «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області»,  як замовник робіт та балансоутримувач автомобільних доріг загального користування місцевого значення:

  • акумулює встановлені за рахунок місцевих бюджетів призначення та забезпечує їх ефективне використання за цільовим призначенням;
  • виступає замовником робіт та у відповідності до вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» визначає виконавця робіт з розвитку та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення;
  • здійснює технічний нагляд та постійний контроль за якістю виконуваних робіт, приймання виконаних в межах встановлених обсягів робіт шляхом підписання відповідного акту приймання –передачі виконаних робіт;
  • здійснює оплату (на підставі відповідних актів приймання –передачі виконаних робіт та довідки про їх вартість) після завершення виконавцем робіт на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення та за результатами відповідної перевірки якості виконаних робіт;

       •  інформує про виконання робіт на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення (із зазначенням індексу, назви, межі, ділянки дороги, обсягу передбачених               та фактично спрямованих фінансових ресурсів, кількісних показників) управління дорожнього господарства облдержадміністрації та головного розпорядника коштів місцевого                   бюджету.