Пріоритетні напрями з відновлення автомобільних доріг загального користування місцевого значення

 

                                                                       Загальна частина

 

В розвитку дорожньої галузі відбулися зміни, які запровадили нову систему управління автомобільними дорогами загального користування місцевого значення. З набуттям чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування системи управління автомобільними дорогами загального користування» 880 автомобільних доріг загального користування місцевого значення протяжністю 7,5 тис.км  перейшли до сфери управління обласної державної адміністрації.

Джерелом фінансування відновлення автомобільних доріг загального користування місцевого значення визначено державний дорожній фонд у вигляді субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах. На відновлення доріг загального користування місцевого значення низкою законодавчих актів передбачено можливість спрямування коштів місцевих бюджетів усіх рівнів.

Мережа автомобільних доріг загального користування місцевого значення області поділяється на 154 обласні дороги протяжністю 3,4 тис. км та 726 районних доріг протяжністю 4,1 тис. км. На автомобільних дорогах загального користування місцевого значення області розташовується 631 штучна споруда загальною протяжністю 9,6 тис. м. п.

Законом України «Про автомобільні дороги» визначено, що до обласних автомобільних доріг належать автомобільні дороги, що з'єднують адміністративні центри Автономної Республіки Крим і областей з іншими населеними пунктами в межах Автономної Республіки Крим чи області та із залізничними станціями, аеропортами, річковими портами, пунктами пропуску через державний кордон, місцями відпочинку і не належать до доріг державного значення. До районних автомобільних доріг належать автомобільні дороги, що з'єднують адміністративні районні центри з іншими населеними пунктами, інші населені пункти між собою, з підприємствами, об'єктами культурного значення, іншими дорогами загального користування у межах району.

Протягом 2017-2018 років в Україні розпочато масштабне відновлення автомобільних доріг за рахунок коштів державного дорожнього фонду.

Мережа автомобільних доріг загального користування місцевого значення області внаслідок недофінансування та недотримання міжремонтних термінів, порушення перевізниками встановлених вагових норм потребує проведення належного рівня ремонтних робіт. Наявні фінансові ресурси не дають можливості відновити мережу автомобільних доріг місцевого значення області одночасно.

Тому основним завданням є впровадження єдиних підходів до визначення пріоритетних напрямків з відновлення автомобільних доріг загального користування місцевого значення, як основної та важливої мережі на рівні області, для активізації соціально-економічного розвитку, забезпечення належного транспортного сполучення, підвищення рівня доступності соціальних, культурних, освітніх і медичних послуг та туристичних об’єктів для користувачів автомобільних доріг.

 

Проблеми, які потребують розв’язання

 

Щільність автомобільних доріг загального користування місцевого значення області складає 359 км на 1 тис. км2, тоді як загальнодержавний показник становить 281 км на 1 тис. км2.

В мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення протяжність доріг з твердим покриттям складає 7,02 тис. км, або 93,3%, у тому числі протяжність доріг з покриттям:

удосконаленим (асфальтобетонне, цементобетонне, чорне шосе) - 3,42     тис. км;

перехідним (біле шосе, бруківка) - 3,6 тис. км.

Транспортно-експлуатаційний стан автомобільних доріг загального користування місцевого значення потребує значних капіталовкладень для системного проведення заходів з відновлення їх мережі.

Фінансування ремонтних робіт на дорогах місцевого значення протягом останніх років було недостатнім. Такий підхід до фінансування автомобільних доріг загального користування місцевого значення пояснюється нижчою їх пріоритетною значимістю в порівнянні з міжнародними, національними та регіональними автомобільними дорогами, які забезпечують транзитні перевезення та з’єднують обласні центри між собою.

Впродовж останніх років зросла інтенсивність використання мережі автомобільних доріг загального користування. У складі транспортних потоків зросла частка великовагових та великогабаритних транспортних засобів, що спричиняє руйнування автомобільних доріг та штучних споруд на них, які розраховані на значно менші обсяги навантаження.

В мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення області протяжністю 7,5 тис. км обласні дороги протяжністю             3,4 тис. км є опорною дорожньою мережею. Адже вони з'єднують обласні центри з районними центрами і містами обласного значення, міста обласного значення і районні центри між собою, а також залізничні вузли, пункти пропуску через державний кордон. Фактично обласні автомобільні дороги місцевого значення мають стратегічне значення.

За період з 2016 по 2018 роки відбулося суттєве зростання цін на основні дорожньо-будівельні матеріали (бітум – в 2 рази та щебінь – в 2,6 рази), що, в першу чергу, пов’язано з підвищенням попиту на них у зв’язку з активізацією ремонтно-будівельних робіт. Додалися інші негативні фактори: відсутність власного виробництва бітуму, висока імпортозалежність, монополізація ринку окремими постачальниками.

 

Визначення оптимального варіанту розв’язання проблеми

 

Перший варіант передбачає збереження ситуації щодо спрямування коштів державного дорожнього фонду у вигляді відповідної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення, що включає реалізацію заходів з аварійного ремонту дорожнього покриття, ліквідації аварійності, ямковості, організації та безпеки дорожнього руху.

Зазначений варіант, що носить короткочасний ефект, дозволить тимчасово покращити показники транспортно-експлуатаційного стану мережі автомо-більних доріг загального користування місцевого значення, але не забезпечить повноцінне їх відновлення. Він не сприятиме застосуванню на практиці ефективних видів і методів відновлення автомобільних доріг місцевого значення, не передбачає здійснення належного контролю за якістю виконання зазначених робіт та гарантій якості виконання робіт.

Другий варіант передбачає забезпечення якісного відновлення окремих найбільш аварійних ділянок шляхом виконання капітального ремонту доріг загального користування місцевого значення. В результаті транспортно-експлуатаційний стан доріг місцевого значення відповідатиме належному рівню безпеки та матиме високі споживчі характеристики.

Слід зазначити, що пріоритетним визначено відновлення обласних доріг загального користування місцевого значення з метою забезпечення транспортного сполучення між адміністративними центрами та населеними пунктами області, значного обсягу транзитних перевезень, зменшення соціальної напруги шляхом доступності до соціальних, культурних, освітніх і медичних об’єктів.

Зокрема, зазначене дозволить забезпечити найбільшу ефективність  використання коштів державного дорожнього фонду шляхом здійснення контролю за якістю виконання робіт на різних етапах проведення ремонту та можливість експлуатації автомобільних доріг загального користування місцевого значення з гарантійними строками від 6 до 10 років.

Негативним є зменшення фінансування ремонтних робіт на районних автомобільних дорогах місцевого значення. Проте, роботи на інших дорогах загального користування місцевого значення, що не увійшли до пріоритетних, здійснюватимуться в рамках поточного ремонту та експлуатаційного утримання шляхом залучення коштів місцевих бюджетів усіх рівнів та з інших джерел.

 

Мета, критерії і строки реалізації пріоритетних напрямів відновлення автомобільних доріг загального користування місцевого значення

 

Метою є забезпечення ефективного функціонування та розвитку мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення, створення сприятливих умов для відновлення обласних автомобільних доріг для підвищення рівня доступності соціальних, культурних, освітніх і медичних послуг, об’єктів туризму для користувачів доріг, активізація економічного розвитку об’єднаних територіальних громад і області.

Основними критеріями визначення пріоритетних напрямів  відновлення автомобільних доріг загального користування місцевого значення є:

маршрутний принцип, який передбачає право на першочерговий ремонт доріг місцевого значення між адміністративним центром та населеними пунктами області для забезпечення транспортного сполучення між ними;

середньострокове планування відновлення доріг загального користування місцевого значення на основі науково обґрунтованих методик та нормативів, визначених СОУ 42.1-37641918-071:2018, методів та підходів, встановлених ДСТУ 8747:2017 «Автомобільні дороги. Види та переліки робіт з ремонту та експлуатаційного утримання»;

реалізація об’єктів, роботи на яких розпочато у попередні роки;

забезпечення доступності соціальних, культурних, освітніх і медичних послуг для населення області;

комплексний підхід до відновлення транспортно-експлуатаційних показників штучних споруд;

активізація інноваційної та науково-технічної діяльності в дорожньому господарстві області, застосування ефективних та економічних підходів до виконання робіт з застосуванням місцевих матеріалів та альтернативних технологій.

Реалізація пріоритетних напрямів відновлення автомобільних доріг загального користування місцевого значення розрахована на 3 роки.

 

Шляхи і способи розв’язання проблем

 

Удосконалення системи реалізації проектів з відновлення автомобільних доріг загального користування місцевого значення

Відновлення автомобільних доріг загального користування місцевого значення за умови забезпечення належного рівня фінансування пропонується розпочати шляхом комплексного підходу до вирішення поставленого завдання, який полягає у наступному:

формування плану ремонтно-будівельних робіт на мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення з дотриманням критеріїв визначення пріоритетних напрямів відновлення терміном на 3 роки;

забезпечення планування розроблення і експертизи проектної документації при відновленні автомобільних доріг загального користування місцевого значення;

реалізація проектів відновлення автомобільних доріг загального користування місцевого значення за схемами «проектування – будівництво» («Design and Build»), «проектування – будівництво – експлуатація» («Design and Build and Operate»);

 

Використання сучасних матеріалів та технологій, новітніх підходів

Для відновлення автомобільних доріг загального користування місцевого значення доцільно застосовувати широкий спектр сучасних технологій та матеріалів, які забезпечать економічну ефективність, подовження строків експлуатації елементів доріг, підвищення якості дорожніх робіт, надійності та довговічності влаштованих конструкцій шляхом проведення капітального ремонту, який передбачає у разі наявності значних руйнувань та втрати несучої здатності дорожнього одягу, підсилення дорожньої конструкції шляхом застосування технології холодного ресайклінгу, асфальтобетонів на основі модифікованих бітумів, пісного укочуваного цементобетону, місцевих матеріалів та вторинних продуктів промисловості (золошлакові відходи) тощо.

Остаточне рішення щодо виконання робіт за тією чи іншою технологією приймається з обов’язковим урахуванням існуючого експлуатаційного стану автомобільних доріг місцевого значення на основі техніко-економічного порівняння варіантів проектних (технічних) рішень.

 

Очікувані результати

 

Реалізація пріоритетних напрямів  відновлення автомобільних доріг загального користування місцевого значення забезпечить:

покращення транспортно-експлуатаційного стану мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення області;

підвищення рівня доступності для користувачів доріг соціальних, культурних, освітніх і медичних послуг;

активізацію економічного розвитку об’єднаних територіальних громад і області в цілому;

реалізацію економічного потенціалу області та покращення інвестиційного клімату;

поєднання якісним транспортним сполученням перспективних територіальних кластерів, розвиток торгівельних зв’язків та туризму.

 

Обсяг фінансових ресурсів

 

Фінансування заходів з реалізації пріоритетних напрямів  відновлення автомобільних доріг загального користування місцевого значення здійснюватиметься за рахунок коштів державного дорожнього фонду у вигляді відповідної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у межах асигнувань, що передбачаються на відповідний рік, коштів місцевих бюджетів та інших джерел.

 

___________________

                                                                                                                                     Додаток 1
                                                                                                              до розпорядження голови

                                                                                                                      облдержадміністрації
                                                                                                        від 30 липня 2019 року № 561

 

Перелік пріоритетних доріг загального користвання місцевого значення

для спрямування коштів державного дорожнього фонду

у 2020 - 2022 роках

з/п

Індекс автомобільноїдороги

Назва автомобільноїдороги

Загальна протяжність дороги, км

Орієнтовна вартість ремонту дороги, тис.грн.

2020 рік

2021 рік

2022 рік

1

2

3

4

5

6

7

8

1

О-02-01-01

Бар – Антонівка – Маньківці

12,180

73 080,0

 

 

73 080,0

2

О-02-01-05

Гулі – Муровані Курилівці

25,520

153 120,0

76 560,0

76 560,0

 

3

О-02-01-09

станція Бар – Чернятин – Жмеринка

27,000

162 000,0

81 000,0

81 000,0

 

4

О-02-01-10

Бар – Шаргород –  Нові Хоменки

61,800

370 800,0

 

185 400,0

185 400,0

5

О-02-02-03

Східний об'їзд м. Бершадь

10,810

64 860,0

32 430,0

32 430,0

 

6

О-02-02-06

Берізки Бершадські – Баланівка

37,546

225 276,0

 

80 293,0

144 983,0

7

О-02-02-07

Флорино – Голдашівка

19,990

119 940,0

 

50 800,0

69 140,0

8

О-02-03-03

Стрижавка – Мізяків – Гущинці

19,150

114 900,0

 

49 000,0

65 900,0

9

О-02-03-05

Вороновиця – Тиврів – Шаргород

71,165

426 990,0

142 330,0

142 330,0

142 330,0

10

С-02-03-21

Стрижавка – Стадниця – Писарівка

24,696

148 176,0

 

 

148 176,0

11

О-02-04-03

Мар'янівка – Губник

22,214

133 284,0

 

55 320,0

77 964,0

12

О-02-04-06

Тарасівка – ст. Зятківці

18,163

108 978,0

 

 

108 978,0

13

О-02-04-08

Гайсин  –  Теплик

29,636

177 816,0

88 908,0

88 908,0

 

14

О-02-05-09

Паріївка – ст. Оратів

16,347

98 082,0

49 041,0

49 041,0

 

15

О-02-06-03

М-21 – Браїлів – Рижавка  –  Тиврів

36,400

218 400,0

 

78 800,0

139 600,0

16

О-02-07-02

Чернятин – Калинівка – Шипіївка

40,113

240 678,0

 

83 420,0

157 258,0

17

С-02-07-23

(М-21)  –  Нападівка – Лемешівка

18,440

110 640,0

 

 

110 640,0

18

О-02-08-01

Махнівка – Уланів

47,346

284 076,0

142 038,0

142 038,0

 

19

О-02-08-03

/Н-02/ – Махаринці – Козятин – /Н-02/

16,238

97 428,0

 

 

97 428,0

20

О-02-08-06

Білопілля – Вівсяники

54,662

327 972,0

109 324,0

109 324,0

109 324,0

21

О-02-09-04

Соколівка  –  Павлівка

14,870

89 220,0

 

39 530,0

49 690,0

22

О-02-10-03

Липовець – Славна – Спиченці – Погребище

37,703

226 218,0

 

80 493,0

145 725,0

23

О-02-10-07

Зозівка – Троща

16,302

97 812,0

 

 

97 812,0

24

О-02-11-05

Горбівці – Лисогірка – Кармелюкове

26,673

160 038,0

 

 

160 038,0

25

О-02-11-06

Брусленів –  Стрижавка

28,553

171 318,0

85 659,0

85 659,0

 

26

О-02-12-02

Хоньківці – Козлів – Липчани

16,700

100 200,0

 

 

100 200,0

27

О-02-12-04

Вендичани – Чернівці – Томашпіль

60,038

360 228,0

120 076,0

120 076,0

120 076,0

28

О-02-12-05

Конева – Кукавка – Ломозів

34,620

207 720,0

 

76 360,0

131 360,0

29

О-02-13-03

Шаргород – В.Ольчедаїв – Конищів

45,444

272 664,0

 

88 950,0

183 714,0

30

О-02-14-04

Обідне – Ковалівка – станція Кароліна

26,900

161 400,0

 

64 100,0

97 300,0

31

О-02-15-01

Оратів – Ступки – Коритня – ст.Монастирище – Монастирище

15,800

94 800,0

 

41 650,0

53 150,0

32

О-02-15-03

ст.Оратів  –  Юшківці

26,830

160 980,0

 

63 900,0

97 080,0

33

О-02-16-02

Грабарівка –Студена –  Баштанків

25,735

154 410,0

 

62 000,0

92 410,0

34

О-02-16-04

Попелюхи –Рудницьке – Городище

10,451

62 706,0

 

 

62 706,0

35

О-02-16-07

Піщанка – Чечельник

34,180

205 080,0

102 540,0

102 540,0

 

36

О-02-17-04

Очеретня – Плисків

13,100

78 600,0

 

 

78 600,0

37

О-02-17-05

Границя Житомирської обл. – Погребище – Іллінці

59,775

358 650,0

119 550,0

119 550,0

119 550,0

38

О-02-19-05

Горишківка – Томашпіль – Нетребівка

39,728

238 368,0

 

103 100,0

135 268,0

39

О-02-19-07

Яланець – Ратуш – Цекинівка

31,957

191 742,0

 

72 400,0

119 342,0

40

О-02-20-01

Тростянчик – Теплик

40,076

240 456,0

63 773,8

80 100,0

96 582,2

41

О-02-20-02

Капустяни – Ободівка

22,600

135 600,0

 

56 000,0

79 600,0

42

О-02-20-03

Савинці – Вільшанка – Велика Кісниця

71,348

428 088,0

 

214 044,0

214 044,0

43

С-02-20-16

Шпиків  – Тульчин – Тростянець –  станція Демківка

4,240

25 440,0

25 440,0

 

 

44

О-02-21-03

Тульчин-Клебань-Ладижин

31,690

190 140,0

 

72 020,0

118 120,0

45

О-02-21-05

Торків – Брацлав – Леухи – ст. Монастирище

82,945

497 670,0

165 890,0

165 890,0

165 890,0

46

О-02-21-12

Шпиків – Тульчин

24,381

146 286,0

146 286,0

 

 

47

О-02-23-01

Стара Гута – Калинівка – Турбів

67,081

402 486,0

134 162,0

134 162,0

134 162,0

48

О-02-23-04

Куманівці – Уладівка

32,216

193 296,0

 

 

193 296,0

49

О-02-23-07

Рогинці-Корделівка-Дружне

49,800

298 800,0

99 600,0

99 600,0

99 600,0

50

О-02-24-03

Чернівці – Букатинка

16,110

96 660,0

 

42 300,0

54 360,0

51

О-02-25-01

Чечельник  – Кодима

15,420

92 520,0

 

 

92 520,0

52

О-02-25-03

Чечельник – Білий Камінь

7,890

47 340,0

47 340,0

 

 

53

О-02-26-06

Мурафа –  Деребчин –  Томашпіль

39,892

239 352,0

 

 

239 352,0

54

О-02-26-07

Мурафа – Моївка – Клембівка

57,210

343 260,0

 

96 500,0

246 760,0

55

О-02-27-03

Качківка – Дзигівка – Михайлівка

41,900

251 400,0

125 700,0

125 700,0

 

 

 

Всього

1 779,6

10 677 444,0

1 957 647,8

3 511 288,0

5 208 508,2