Що змінилось у новій редакції:
- є вичерпний перелік документів для отримання ліміту із детальними вимогами до змісту, що унеможливлює зловживання, які були раніше;
- виключено погодження пакету документів виконавчими органами державної влади;
- з науковими установами погоджується лише «обґрунтування», а не весь пакет документів;
- відтепер поширюється на водні біоресурси, що сприятиме недопущенню їх перевилову;
- строк розгляду заяви з 30 днів скорочено до 15 робочих днів;
- заява для отримання лімітів у поточному році подається до 1 жовтня та після 1 жовтня для отримання на наступний рік;
- щодо територій, які зазнали аварій, стихійного лиха, пошкодження верховою лісовою пожежею, заява подається за необхідності протягом року;
- встановлено форму звіту про використання ліміту (у старій редакції була відсутня).
Нововведення мають впорядкувати господарську діяльність та збереження природних ресурсів.

Ознайомитись з Наказом «Про внесення змін до Інструкції про застосування порядку установлення лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення»: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE35148.html.