Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди:

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання –ФІЗИЧНА ОСОБА -ПІДПРИЄМЕЦЬ ТУПКО ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА скорочена назва  - ФОП ТУПКО Л.О., ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ - 2978020186;

Місцезнаходження суб’єкта господарювання –24310, Вінницька обл, Гайсинський р-н, с.Летківка, вул. Центральна, буд. 227, контактний номер телефону -(067)3365160, адреса електронної пошти суб’єкта господарювання - Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика - 24310, Вінницька обл, Гайсинський р-н, с.Летківка, вул. Подільська, буд. 30-А;

Мета отримання дозволу на викиди  - отримання дозволу на викиди ЗР для існуючого обєкту, для надання права експлуатувати об'єкт, з якого надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші;

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” підлягає оцінці впливу на довкілля – об’єкт не підлягає оцінці впливу на довкілля, відповідно  висновок з оцінки впливу на довкілля відсутній;

Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування) – Основним видом діяльності підприємства згідно КВЕД є 20.14 Виробництво інших основних органічних хімічних речовин. На промисловому майданчику здійснюється виготовлення деревного вугілля. Технологія виробництва деревного вугілля заснована на процесі піролізу деревини. Деревина розкладається в газовій безкисневій атмосфері під впливом нагрівання, сушится та прокалюється. Для виготовлення деревного вугілля використовуються печі вуглевипалювальні ПБП-25 (4шт) та ПБП-50 (1шт).

Джерелами викидів ЗР є димові труби печей, люки відвантаження деревного вугілля, склад деревного вугілля.

Відомості щодо видів та обсягів викидів (т/рік) – речовини у вигляді суспендованих твердих частинок –1,258109‌, оксид вуглецю –‌3,733‌, бенз (а)пірен –‌ ‌‌0,0012,оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) –0,83, вуглецю діоксид –‌452,564‌, азоту(1) оксид (N2O) –0,017, НМЛОС (суміш насичених вуглеводнівС2-С8)– ‌0,199, НМЛОС (етан) – ‌‌7,079, НМЛОС (метанол) –‌20,25‌, метан –‌14,992‌.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання – заходи не передбачені; перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання – заходи не передбачені; дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів – заходи не передбачені;

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству – відповідають.

Адреса Вінницької обласної військової (державної) адміністрації до якої можуть надсилатися зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди - Вінницька обл,  м. Вінниця, вул. Соборна, 70. Тел. 0432 592 110

Строки подання зауважень та пропозицій - приймаються протягом 30 календарних днів з дати опублікування інформації в газеті.

Додаток 1. оголошення.docx

Додаток 2. газета.pdf

Додаток 3. повідомлення.pdf