ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІННИЦЬКЕ КАР’ЄРОУПРАВЛІННЯ»   (ТОВ «ВКУ», код за ЄДРПОУ: 05531038)  має намір отримати  дозвіл на викиди забруднюючих речовин для існуючих об’єктів.  Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти: Україна, 22407, Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Писарівка, вул.Лісова, буд. 1; (068) 023-53-45; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.. Місцезнаходження об’єкта: Вінницька область, Хмільницький район, на території Калинівської ТГ, за межами населеного пункту с. Писарівка. Основним видом діяльності є: 08.11 Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю.  Проектна річна продуктивність кар’єру по корисній копалині коливається, та становить 300,0-1000,0 тис. м3/рік. Наявний висновок з ОВД №21/01-20226109582/1 від 31.10.2022р. Площа контуру Писарівського родовища граніту становить 57,3га. Згідно з Додатком № 5 до ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», затверджених Наказом МОЗ від 19.06.1996 № 173, для Писарівського родовища гранітів та дробильно-сортувального заводу не визначений клас небезпеки та нормативний розмір санітарно-захисної зони. Визначення розрахункового розміру санітарно-захисної зони доцільно проводити для відстані 400м (найближча житлова забудова).. Згідно запланованих технологічних рішень: зварювальні пости та пост різання металу – 50м, ємність для зберігання палива та пост заправки – 100м, склад ГРШ та відвал розкривних порід – 300м. Згідно «Проекту вибухових робіт», розробленого ПрАТ «ЗАХІДУКРВИБУХПРОМ» в 2020 році, радіус небезпечної зони по розльоту шматків породи для  ТОВ «Вінницьке кар’єроуправління» становить: для людей рівним – 350 м; для споруд і механізмів – 250 м.  Найближча житлова забудова знаходиться за межами СЗЗ. Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 26.04.2023р №12.2-18-4/4241 щодо обґрунтування санітарно-захисної зони для Писарівського родовища На території підприємства виявлено 22 стаціонарних джерел викидів, в т.ч. організованих – 1 (дих.клапан від ємності для зберігання пального), неорганізованих – 20 (з них: приймальні бункери (2од.), дробарки (2од.), грохоти (3од), відкриті склади відсіву (5од.), зварювальні пости (2од), пост різання металу, заточний станок, склад ГРШ та відвал розкривних робіт), залпових – 1 (вибухові роботи), та 1 пересувне джерело (автотранспорт), джерел оснащених ГОУ не виявлено. Перелік речовин, які викидаються від джерел, складає: Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (100,6288),  Оксиди азоту (в перерахунку на діоксид азоту [NO+NO2]) (7,75674), Вуглецю оксид (10,54523), НМЛОС (0,0092), Фтористі газоподібні сполуки (в т.ч. фториди добре розчинні неорганічні (фторид і гекс натрію)) (0,00144),   фториди погано розчинні неорганічні (фторид алюмінію і кальцію)) (0,00081), фтористий водень, чотирифтористий кремній (у перерахунку на фтор) (0,00038), Хром та його сполуки (в переpахунку на триокис хрому) (0,0003), Кремнiю дiоксид аморфний (Аеросил-175)) (0,0003), Залізо та його сполуки у перерахунку на залізо (0,05521), Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) (0,00201), а також викиди від автотранспорту становлять (т/р):  Вуглецю оксид (80,32), Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець (24,096), Оксиди азоту (в перерахунку на діоксид азоту [NO+NO2]) (32,128), Сажа (12,45), Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки (16.064). Підприємство відноситься до 1 групи об’єктів, прийнято на державний облік та має виробництв і технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватись найкращі доступні технології.  Концентрації шкідливих речовин в повітрі робочої зони при виконанні всіх видів робіт не повинні перевищувати гранично допустимих концентрацій (ГДК), регламентованих ДСТУ і переліками ГДК, затвердженими МОЗ України. На межі санітарно-захисної зони  підприємства та найближчої житлової забудови концентрації забруднюючих речовин не повинні перевищувати їх гігієнічні  нормативи. Пропозицій щодо дозволених обсягів викидів відповідають законодавству. Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо видачі дозволу на викиди для суб’єкта господарювання направляти протягом 30 календарних днів з дати публікації в друкованих ЗМІ в Вінницьку обласну військову (державну) адміністрацію за адресою: 21050, Вінницька обл, м.Вінниця, вул. Соборна, буд. 70, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., тел.0-800-216-433.

Додаток. Газета.pdf (Розмір - 3 048КБ)

Додаток. Лист.JPG (Розмір - 516КБ)