Повідомлення про наміри отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин

 1. Повне та скорочене найменування суб'єкта господарювання: Фермерське господарство «ТЯСМИН» (ФГ «ТЯСМИН»)
 2. Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ – 32840426
 3. Місцезнадження суб'єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб'єкта господарювання - 22111, Вінницька область, Хмільницький район, с. Тернівка, вулиця Свободи,буд.20,  тел.  + (04342) 2-37-83, email: agrodom_iva @ukr.net
 4. Місцезнаходження об'єкта/промислового майданчика – 22111, Вінницька область, Хмільницький район, с. Тернівка, вулиця Свободи,буд.20.
 5. Мета отримання дозволу - визначення та регулювання викидів забруднюючих речовин (ЗР),які потрапляють в атмосферу при експлуатації технологічного обладнання, на отримання дозволу на викиди ЗР для існуючого об’єкту.
 6. Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля (ОВД), в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля – Не підлягає проходженню процедури ОВД.
 7. Загальний опис об'єкта (опис виробництв та технологічного устаткування)Підприємство спеціалізується на вирощуванні зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур. На промисловому майданчику проходить обробка та сушка горіхів фундука та знаходиться 2 організованих джерела викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, а саме димова труба грубки сторожки та димова труба сушарки для горіхів фундука.
 8. Відомості щодо видів та обсягів викидів Від джерел викиду в атмосферне повітря надходять такі основні забруднюючі речовини: речовини у вигляді твердих суспендованих часток – 0,002 т/рік, оксид вуглецю – 0,078 т/рік, оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту — 0,002 т/рік, оксид діазоту — 0,001 т/рік, сірки діоксид– 0,001 т/рік, НМЛОС – 0,008 т/рік, діоксид вуглецю — 17,91 т/рік, метан — 0,001 т/рік. Загальний викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря становить – 0,093 т/рік (без врахування  Вуглецю діоксид).
 9. Заходи щодо впровадження найкращих існуюючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання Не наводяться. Підприємство не внесено до переліку додатку 3 Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців. Міністерство ОНПС, м. Київ, 2006 р.
 10. Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребуюють виконання Не передбачені. Викиди забруднюючих речовин від стаціонарних джерел підприємства не перевищують встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, тому заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не розробляються.
 11. Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидівЗаходи не передбачені.
 12. Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству – Викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам законодавства.
 13. Адреса держадміністрації з питань охорони навколишнього природного середовища, до якої можуть надсилатися зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди- Вінницька ОВА ( Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Соборна, 70, тел. (0432) 32-25-35, 32-35-35.
 14. Строки подання зауважень та пропозицій – протягом 30 календарних днів з моменту виходу повідомлення

   

   Лист.pdf

   Газета.pdf