Повідомлення про наміри отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин

 1. Повне та скорочене найменування суб'єкта господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІКМА» (ТОВ «ВІКМА»).
 2. Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ –
 3. Місцезнадження суб'єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб'єкта господарювання: 21036, м. Вінниця, вул. Данила Галицького, 27-А, тел.  0432-65-58-68, email: vikma@ua
 4. Місцезнаходження об'єкта/промислового майданчика: 21036, м. Вінниця, вул. Данила Галицького, 27-А.
 5. Мета отримання дозволу - визначення та регулювання викидів забруднюючих речовин (ЗР), які потрапляють в атмосферу при експлуатації технологічного обладнання, та отримання дозволу на викиди ЗР для існуючого об’єкту.
 6. Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля (ОВД), в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля – Діяльність не підлягає розробці ОВД.
 7. Загальний опис об'єкта (опис виробництв та технологічного устаткування)Підприємство спеціалізується монтажі водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування (КВЕД  22). На виробничому майданчику знаходиться 1 організоване джерело викиду забруднюючих речовин в атмосферне повітря - димова труба опалювального пункту.
 8. Відомості щодо видів та обсягів викидів Від джерел викиду в атмосферне повітря надходять такі основні забруднюючі речовини: Азоту(1) оксид (N2O) – 0,00005 т/рік, Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 0,044 т/рік, Метан – 0,0005 т/рік, Вуглецю діоксид  - 26,20 т/рік, Оксид вуглецю – 0,117  т/рік. Загальний викид забруднюючих речовин (без врахування Вуглецю діоксид) становить 0,16155 т/рік.
 9. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, - що виконані або/та які потребують виконання Не наводяться. Підприємство не внесено до переліку Додатку 3 Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців. Міністерство ОНПС, м. Київ, 2006 р.
 10. Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання Не передбачені. Викиди забруднюючих речовин від стаціонарних джерел підприємства не перевищують встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, тому заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не розробляються.
 11. Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидівЗаходи не передбачені.
 12. Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству – Викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам законодавства.
 13. Адреса держадміністрації з питань охорони навколишнього природного середовища, до якої можуть надсилатися зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди - Вінницька ОВА (Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Соборна, 70, тел. (0432) 32-25-35, 32-35-35.
 14. Строки подання зауважень та пропозицій – протягом 30 календарних днів з моменту виходу повідомлення.

   

   Лист.pdf

   Газета.pdf