Виробничий підрозділ «Вінницька дистанція сигналізації та зв`язку» регіональної філії «Південно-Західна залізниця» Акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами виробничого майданчику Станція Вінниця.

 1. Повне та скорочене найменування суб'єкта господарювання: Акціонерне товариство «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» (АТ «Укрзалізниця»).
 2. Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ:
 3. Місцезнадження суб'єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб'єкта господарювання: 03150, м. Київ, вул. Єжи Ґедройця,5, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..
 4. Місцезнаходження об'єкта/промислового майданчика: 21034, Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Вінниця, ст. Вінниця, 3.
 1. Мета отримання дозволу:  отримання дозволу на викиди ЗР для існуючого об’єкту.
 1. Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля (ОВД), в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля: об’єкт не підпадає під дію Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».
 2. Загальний опис об'єкта (опис виробництв та технологічного устаткування): викиди забруднюючих речовин здійснюються від трьох організованих джерел викиду - дизельний генератор Geko 30010 ED-S/DEDA Sr, дизельний генератор EnerSol SKD-6EB-3, дизельний компресор АКС-8М та шести неорганізованих джерел викиду  - Майстерня №№ 1-6 (зварювального обладнання, фарбувальний пост, металообробне обладнання).
 3. Відомості щодо видів та обсягів викидів: від джерел викиду в атмосферне повітря здійснюються викиди заліза та його сполук (у перерахунку на залізо) – 0,00108 т/рік, мангану та його сполук (у перерахунку на діоксид мангану) – 0,00012 т/рік, вуглецю оксиду – 0,1394 т/рік, азоту діоксиду – 0,4848 т/рік, речовин у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) – 0,32503 т/рік, діоксиду вуглецю – 0,0452 т/рік, неметанових летких органічних сполук (НМЛОС) – 0,08354 т/рік, азоту (1) оксиду [N2О] – 0,00116 т/рік, сірки діоксиду – 0,00009 т/рік, аміаку – 0,00028 т/рік, бенз(а)пірену – 0,00000009 т/рік. Загальний викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря становить – 1,08070009 т/рік.
 4. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання: відповідно до п 1.6 та Додатку №3 «Інструкції…», затвердженої Наказом Мінприроди України № 108 від 09.03.2006 р. для об’єктів 3 групи не передбачаються.
 5. Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання: нові заходи відповідно до табл..10.1 Додатку №10 «Інструкції…», затвердженої Наказом Мінприроди України № 108 від 09.03.2006 р. не передбачаються,адже під час функціонування існуючого обладнання нормативи ГДВ досягаються в повній мірі.
 6. Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: не передбачаються, оскільки природоохоронні заходи дотримуються у відповідності до вимог ст..10 Закону України «Про охорону атмосферного повітря».
 7. Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають природоохоронному законодавству, а саме вимогам Закону України «Про охорону атмосферного повітря», Закону України «Про охорону навколишнього середовища», Наказу Мінприроди України № 309 від 27.06.2006 р. та Наказу Мінекоресурсів України № 177 від 10.05.2002 р.
 8. Адреса держадміністрації з питань охорони навколишнього природного середовища, до якої можуть надсилатися зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди: Вінницька ОВА (Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Соборна, 70, тел. (0432) 32-25-35, 32-35-35.
 1. Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з моменту виходу повідомлення.

  

   Лист.pdf

   Газета.pdf