Повідомлення про наміри отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин

 1. Повне та скорочене найменування суб'єкта господарювання: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІННИЦЬКА ПТАХОФАБРИКА» (ТОВ «ВІННИЦЬКА ПТАХОФАБРИКА»)
 2. Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ – 35878908
 3. Місцезнадження суб'єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб'єкта господарювання - 24320, Віницька обл. Гайсинський р-н, м. Ладижин, вул. Слобода, 141.
 4. Місцезнаходження об'єкта/промислового майданчика – територія Тульчинської міської ради (за межами населеного пункту с. Улянівка)
 5. Мета отримання дозволу - визначення та регулювання викидів забруднюючих речовин (ЗР),які потрапляють в атмосферу при експлуатації технологічного обладнання, на отримання дозволу на викиди ЗР для існуючого об’єкту.
 6. Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля (ОВД), в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля – Висновок ОВД № 01-15-01/20218278455/1 від 08.02.2022 року
 7. Загальний опис об'єкта (опис виробництв та технологічного устаткування)На даному проммайданчику планованою діяльністю є виробництво органічних добрив. Наявно 8 неорганізованих джерел викиду, а саме: Приймальний резервуар технологічних вод – 2 од., накопичувальна ємність технологічних вод – 4 од., майданчик для накопичування сировини різної вологості (послід)– 1 од., майданчик для компостування посліду – 1 од.
 8. Відомості щодо видів та обсягів викидів Від джерел викиду в атмосферне повітря надходять такі основні забруднюючі речовини: сірководень – 0,318 т/рік, аміак – 8,605 т/рік, етантіол (етилмеркаптан) – 0,00024 т/рік, метилмеркаптан – 0,000654 т/рік, оксид вуглецю – 18,084 т/рік, Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) – 0,8152 т/рік, метан – 662,276 т/рік. Загальний викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря становить – 690,099094 т/рік.
 9. Заходи щодо впровадження найкращих існуюючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання На підприємстві відсутні виробництва та устаткування, які підлягають до впровадження найкращих доступних технологій та методів керування.
 10. Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребуюють виконання Не передбачені. Викиди забруднюючих речовин від стаціонарних джерел підприємства не перевищують встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, тому заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не розробляються.
 11. Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидівЗаходи не передбачені.
 12. Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству – Викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам законодавства.
 13. Адреса держадміністрації з питань охорони навколишнього природного середовища, до якої можуть надсилатися зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди- Вінницька ОВА ( Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Соборна, 70, тел. (0432) 32-25-35, 32-35-35.
 14. Строки подання зауважень та пропозицій – протягом 30 календарних днів з моменту виходу повідомлення

  

   Лист.pdf

   Газета.pdf

Довіреність.pdf