ТОВ «Чарівна Нива», яке займається вирощуванням зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур, розташоване за адресою: 24312 Вінницька область, Гайсинський район, с. Буди, вул. Незалежності, буд. 70 повідомляє про наміри отримати дозвіл на викиди  забруднюючих речовин в атмосферне повітря для  проммайданчика розташованого за адресою:

Проммайданчик №4

24312 Вінницька область, Гайсинський район, с. Буди, вул. Незалежності, буд. 70-71

Джерелами викидів є: труба грубки опалення, зварювальний апарат, газовий різак, заправні пристрої дизпалива, заправний пристрій бензину, дихальні клапани резервуарів для дизпалива та бензину, завальна яма, труба аспірації зерноочисної машини, відвантаження зерна та зерновідходів, норія, зерносклад закритий, протруювач насіння, дизельгенератор, генератори бензинові, навантажувач Маніту, дихальні клапани резервуарів для зберігання КАС та РКД, відвантаження КАС та РКД з автоцистерн, маневрування автотранспорту по майданчику.

Від джерел викиду в атмосферне повітря надходять такі забруднюючі речовини (т/рік): оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) – 0,02516, вуглецю оксид –0,43413, азоту(1) оксид (N2O) – 0,00011, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок-0,46743, діоксид вуглецю –3,0314,  діоксид сірки –0,0032, сажа – 0,004, метан -0,00011, залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) – 0,00105, манган та його сполуки (у перерахунку на манган) – 0,00010, НМЛОС (суміш насичених вуглеводнівС2-С8) –0,00111, НМЛОС (бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець)-0,0006, НМЛОС (вуглеводні насичені С12-С19) – 0,00902, аміак -0,00015 .

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва та перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин - не передбачаються.

Встановлені нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин  не перевищують нормативні значення, перевищення граничнодопустимих концентрацій в районі впливу підприємства на межі санітарно-захисної зони відсутні.

 Із зауваженнями щодо обсягів викидів ЗР звертатись у відділ по роботі зі зверненнями громадян Вінницької обласної військової (державної) адміністрації за адресою: Вінницька обл,  м. Вінниця, вул. Соборна, 70. Тел. 0432 592 110.

Зауваження щодо обсягів викидів ЗР приймаються протягом 30 календарних днів з дати опублікування інформації в газеті.

 

 

Лист

Оголошення в газеті