ТОВ «ШИК І БЛИСК» має намір отримати  дозвіл на викиди в атмосферне повітря. Юридична та фактична адреса: Вінницька обл.м. Вінниця, провулок Широцького Костя, 14-Е. Фактична адреса: Вінницька обл.м. Вінниця, провулок Костя Широцького, 14-Е. Основним видом діяльності підприємства є 46.45 оптова торгівля парфумами та косметичними товарами (основний). Джерелами викиду є твердопаливні котли. Забруднюючими речовинами є: речовини у вигляді твердих суспендованих часток – 20 т/рік, оксид вуглецю – 150 т/рік, оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту — 2 т/рік, діазоту оксид — 1 т/рік, діоксид сірки – 10 т/рік, НМЛОС – 4 т/рік, діоксид вуглецю — 800 т/рік,  метан — 10 т/рік. Загальний викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря становить – 197 т/рік (без врахування  Вуглецю діоксид). Із зауваженнями щодо обсягів викидів забруднюючих речовин  звертатись до Вінницької ОВА ( Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Соборна, 70, тел. (0432) 32-25-35, 32-35-35.

Лист

 

Оголошення в газеті