Станом на 30.09.2022

 

І Н Ф О Р М А Ц І Я

з питань усиновлення та влаштування до сімейних форм виховання ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

 

Станом на вересень 2022 року на первинних обліках служб у справах дітей міських, селищних, сільських рад перебувалє 2274 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування. З них 1628 дітей влаштовані під опіку, піклуванням громадян, 497 – в прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу, 89 – в заклади з пансіоном всіх форм підпорядкування, 13 – навчаються в вищих навчальних закладах, професійно-технічних училищах різних рівнів акредитації, 47 – в тимчасові форми влаштування (18 – в сім’ї родичів, знайомих, 26 – центри соціально-психологічної реабілітації дітей, 1 – лікувальні заклади, інше – 2).

В області 93,4 відсотка дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, охоплено сімейними формами виховання.

З початку 2022 року статусу дитина-сирота або дитина, позбавлена батьківського піклування, набуло 240 дітей. З них: 154 дитини влаштовані під опіку, піклування, 17  –  в прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу,  21 – перебувають тимчасово в сім’ях родичів, знайомих, 22 дитини набули статусу перебуваючи в закладах інституційного догляду та виховання дітей, 2 –  навчаються в вищих навчальних закладах, 20 – перебувають в центрах соціально психологічної реабілітації дітей, 4 – вже досягнули повноліття.

В області функціонує 64 дитячих будинки сімейного типу та 115 прийомних сімей, в яких на вихованні перебуває 622 дитини-сироти, дитини, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

Окрім того, в умовах дії в державі воєнного стану, до 32 територіальних громад області перемістились 142 дитини-сироти та дитини, позбавлених батьківського піклування. З них: 90 дітей перебуває під опікою/піклуванням 59 сімей опікунів /піклувальників, 31 прийомна дитина  з 13 прийомних сімей із Донецької, Херсонської, Черкаської, Луганської та Запорізької областей та 21 дитина-вихованець із 3 дитячих будинків сімейного типу з Донецької та Херсонської областей. 

До регіону перемістилась також 1 сім’я патронатного вихователя з Донецької області, у якій проживають 4 неповнолітні та малолітні вихованці, що перебувають на обліку дітей, що опинилися у складних життєвих обставинах.

З початку 2022 року до сімейних форм виховання (прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу) влаштовано 30 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.  Під опіку, піклування влаштовано 170 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Усиновлено 16 дітей: громадянами України – 9  та іноземними громадянами – 7.

Питання здійснення контролю за дотриманням законних прав та захисту інтересів дітей, належного нагляду за умовами проживання усиновлених дітей, перебуває на постійному та системному контролі служби у справах дітей обласної військової адміністрації.

Станом на 30.09.2022, за оперативними даними, на обліках усиновлених дітей, нагляд за умовами проживання та виховання яких здійснюють служби у справах дітей райдержадміністрацій та міських рад міст обласного значення, перебуває 643 дитини, з них: 70 дітей були усиновлені менше трьох років тому, 573 – більше трьох років тому.

З урахуванням умов воєнного стану в державі, вимог часу щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, службами у справах дітей області з початку року:

здійснено нагляд та складено звіти щодо умов проживання та виховання 19 усиновлених дітей, які перебувають на обліку менше трьох років; 96 усиновлених дітей, які перебувають на обліку більше трьох років;

проведено перевірки цільового використання допомоги при усиновленні дитини усиновлювачами відносно 10 дітей.

Перевірки умов проживання і виховання усиновлених дітей проводяться згідно вимог чинного законодавства щороку, протягом перших трьох років після усиновлення дитини, а в подальшому – один раз на три роки до досягнення дитиною вісімнадцяти років, згідно вимог пунктів 103-104 Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 № 905.

Перевірки проводяться із збереженням таємниці усиновлення. За результатами перевірок складаються звіти, в яких зазначаються відомості про стан здоров’я, фізичний та розумовий розвиток дитини, стосунки у родині.

Фактів порушення прав дитини в сім’ях усиновлювачів та нецільового використання усиновлювачами допомоги при усиновленні дитини - не виявлено.

Пріоритетом державної політики є надання державної підтримки найбільш потребуючим верствам населення, зокрема сім’ям з дітьми.

Відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» допомога при усиновленні дитини призначена 44 усиновлювачам на 59 дітей у сумі 531,57 тис. грн. З початку року щодо призначення допомоги при усиновленні дитини до органів соціального захисту населення області звернулися 6 усиновлювачів.

Для забезпечення підготовки кандидатів в усиновлювачі (опікуни/піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі) та перепідготовки опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, патронатних вихователів обласним центром соціальних служб проводяться навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу, тренінги із підготовки кандидатів у батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу, прийомні батьки, опікуни (піклувальники) за українською версією програми «Прайд». Станом на 20.09.2022 для проведення зазначених заходів на 2022 рік кошторисом витрат передбачено 3120 грн, профінансовано – 1920 грн.

З початку 2022 року за результатами 7 восьмиденних навчань-тренінгів із підготовки кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни, піклувальники та усиновлювачі. Відповідні довідки та рекомендації отримали 7 сімей та 3 окремих особи  –  кандидатів у прийомні батьки, 30 осіб – кандидати в опікуни, 24 сім’ї кандидатів в усиновлювачі.

Обласним центром соціальних служб проведено навчання у 4 групах із підвищення виховного потенціалу прийомних батьків та батьків-вихователів. Підвищення кваліфікації пройшли 154 особи.

Також проведено 12 одноденних тематичних тренінгів для надавачів соціальних послуг територіальних громад області, а саме:

3 вебінари на тему «Вікові особливості розвитку дитини. Затримка психічного розвитку» (60 учасників);

2 вебінари на тему «Розуміння індивідуальних потреб дітей. Формування прив’язаності» (37 учасників);

2 вебінари на тему «Емоційна сфера особистості. Допомога дитини у подоланні втрат» (41 учасник);

2 вебінари на тему «Методи виховання та їх застосування» (34 учасники);

3 вебінарів на тему «Міжособистісна комунікація. Деструктивне та ефективне спілкування. Конфлікти та шляхи їх вирішення» (56 учасників).

В умовах децентралізації влади та внесених змін до чинного законодавства з питань утворення та діяльності об’єднаних територіальних громад в області створено 63 об’єднаних територіальних громади, в усіх 63 створено служби (відділи) у справах дітей (з них 61 – мають статус юридичної особи).