Проект розпорядження голови облдержадміністрації

ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про затвердження Тарифів

на платні медичні послуги,

що надаються комунальним

лікувально-профілактичним

закладом «Хмільницька обласна

фізіотерапевтична лікарня»

 

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» (із змінами), від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах  охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах» (із змінами) :

1. Затвердити Тарифи на платні медичні послуги, що надаються комунальним лікувально-профілактичним закладом «Хмільницька обласна фізіотерапевтична лікарня», що додаються.

2. Визнати таким, що втратив чинність, підпункт 1.1. пункт 1 розпорядження Вінницької обласної державної адміністрації від 06 квітня 2009 року № 126 «Про затвердження тарифів на платні послуги, що надаються Хмільницькою обласною фізіотерапевтичною лікарнею та Липовецькою обласною лікарнею відновного лікування дітей з органічним ураженням центральної нервової системи, порушенням психіки і опорно-рухового апарату», зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Вінницькій області 13 квітня 2009 року за №19/852.

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Вінницької обласної державної адміністрації від 29 серпня 2018 року № 681 «Про затвердження Тарифів на платні медичні послуги, що надаються комунальним лікувально-профілактичним закладом «Хмільницька обласна фізіотерапевтична лікарня»», зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у Вінницькій області 05 вересня 2018 року за № 98/1594.

4. Юридичному відділу апарату облдержадміністрації подати це розпорядження на державну реєстрацію Головному територіальному управлінню юстиції у Вінницькій області.

5. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування у місцевих засобах масової інформації.

6.  Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації А. Гижка.

 

   Голова обласної державної           

   адміністрації

В. КОРОВІЙ

 

                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                             Розпорядження голови

                                                                                         облдержадміністрації

_____ 2019 р. №____

 

Т А Р И Ф И

 на платні медичні послуги, що надаються комунальним лікувально-профілактичним закладом «Хмільницька обласна фізіотерапевтична лікарня»

 

Назва  послуг

Одиниці виміру

Тариф з ПДВ (грн.)

I.

Стоматологічна допомога, що подається населенню госпрозрахунковими відділеннями,  кабінетами закладів охорони здоров’я

1.

Первинний огляд  хворого (включає запис анамнезу, фізичних обстежень, запланованої програми діагностики та лікування)

1 послуга

47,47

2.

Огляд порожнини рота визначення пародонтологічного статусу

1 послуга

92,40

3.

Повторний огляд амбулаторного хворого (включає запис анамнезу, фізичного обстеження, контролю призначення лікування)

1 послуга

47,47

4.

Консультація хворого (запис огляду та порада, дані на прохання лікаря, який лікує, іншим лікарем для спеціальної оцінки стану та подальшого лікування)

1 послуга

48,90

5.

Знеболювання інфільтраційне

1 послуга

39,95

6.

Знеболювання провідникове

1 послуга

50,93

7.

Огляд ротової порожнини та визначення гігієнічного індексу

1 послуга

72,06

8.

Визначення патологічної рухомості зубів

1 послуга

10,94

9.

Аналіз панорамної рентгенограми

1 послуга

15,83

10.

Аналіз рентгенограми прицільної

1 послуга

7,91

11.

Проба Шиллера-Пісарева

1 послуга

26,66

12.

Зняття м’якого зубного нальоту з усіх зубів

1 послуга

50,48

13.

Зняття зубного каменю, нальоту інструментальним способом з усіх зубів

1 послуга

190,73

14.

Зняття зубного каменю, нальоту за допомогою ультразвукового апарата з усіх зубів

1 послуга

146,68

15.

Вибіркове пришліфування зубів, усунення травматичної оклюзії

1 послуга

72,44

16.

Усунення місцевих подразнюючих факторів

1 послуга

53,71

17.

Лікування одного зуба при поверхневому і середньому карієсі (без накладання пломби)

1 послуга

50,52

18.

Лікування одного зуба при глибокому карієсі ( без накладання пломби)

1 послуга

71,52

19.

Усунення дефекту пломби з використанням матеріалу :

19.1

« Беладонт»

1 послуга

57,14

19.2.

«Бьютіфіл»

1 послуга

64,87

19.3.

«Валюкс Плюс»

1 послуга

77,42

19.4.

 «Лателюкс»

1 послуга

63,06

19.5.

«Компоцем А3»

1 послуга

61,66

19.6.

 «Уніцем»

1 послуга

56,53

19.7.

«Цеміон універсальний»

1 послуга

59,33

20.

Препарування каріозної порожнини (або трепанація коронки), розкриття рогу пульпованої камери

1 послуга

 

63,98

21.

Накладання девіталізуючої пасти та пов’язки

1 послуга

32,53

22.

Пульпотомія

1 послуга

46,32

23.

Екстирпація пульпи з одного кореня зуба

1 послуга

42,74

24.

Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що полімерізується «Тіедентом»

1 послуга

66,22

25.

Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що полімеризується, та гутаперчивими штифтами (або термопластом)

1 послуга

103,16

26.

Закриття перфорації каналу зуба або перфорації дна пульпової камери

1 послуга

111,80

27.

Накладання лікувальної пов’язки при лікуванні карієсу та його ускладненнях

1 послуга

29,74

28.

Інструментальна та медикаментозна обробка одного каналу зуба

1 послуга

53,72

29.

Механічне та хімічне розширення облітерованого зуба

1 послуга

116,51

30.

Розпломбування кореневого каналу зуба, запломбованого пастою, що полімеризується, або цементом

1 послуга

193,48

31.

Вилучення стороннього тіла із каналу зуба

1 послуга

230,93

32.

Видалення постійної пломби

1 послуга

52,99

33.

Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень з цементу матеріалом:

33.1.

«Беладонт»

1 послуга

27,34

33.2.

«Уніцем»

1 послуга

26,72

33.3.

«Цеміон універсальний»

1 послуга

29,52

34.

Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень з композитного матеріалу з використанням:

34.1.

« Бьютіфіл СЦ»

1 послуга

57,59

34.2.

«Компоцем А3»

1 послуга

54,37

35.

Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень з світлополімерного матеріалу з  використанням:

35.1.

«Валюкс Плюс»

1 послуга

103,04

35.2.

«Лателюкс»

1 послуга

88,68

36.

Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба пломбуванням композитним матеріалом з використанням матеріалу:

36.1.

«Бьютіфіл СЦ»

1 послуга

201,23

36.2.

«Компоцем А3»

1 послуга

198,01

37.

Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба за допомогою дротяного каркасу, анкерних штифтів, пластмаси або композитного матеріалу:

37.1.

«Компоцем А3»

1 послуга

221,74

37.2.

«Бьютіфіл СЦ»

1 послуга

224,94

38.

 Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба за допомогою дротяного каркасу, анкерних штифтів та світлополімерного матеріалу з використанням матеріалу:

38.1.

«Лателюкс»

1 послуга

318,65

38.2.

«Валюкс Плюс»

1 послуга

333,01

39.

Відновлення зруйнованої коронки багатокореневого зуба за допомогою дротяного каркасу, анкерних штифтів, пластмаси, композитного матеріалу з використанням матеріалу:

39.1.

«Бьютіфіл СЦ»

1 послуга

289,00

39.2.

«Компоцем А3»

1 послуга

285,78

40.

Лікування захворювань пародонту: накладання лікувальної пов'язки на ясна та зубоясневі кишені (одне відвідування)

1 послуга

68,70

41.

Обробка уражених поверхонь слизової оболонки, лікувальні пов’язки (одне відвідування)

1 послуга

72,42

42.

Накладання тимчасової пломби

1 послуга

23,90

43.

Видалення тимчасової пломби

1 послуга

42,00

II.

Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря, зокрема із застосуванням телемедицини

1.

Біохімічні дослідження:

 

 

1.1.

Забір крові на клініко – діагностичне дослідження

1 дослідження

17,84

1.2.

Аналіз крові на  визначення анти – стрептолізіну О в сироватці крові

1 дослідження

67,19

1.3.

Аналіз крові на визначення сіроглікоїдів (сіромукоїдів) у сироватці крові

1 дослідження

25,46

1.4.

Аналіз крові на визначення сечової кислоти у сироватці крові

1 дослідження

34,01

1.5.

Аналіз крові на визначення аланінотрансферази (АЛТ) та аспартатамінотрансферази (АСТ) в сироватці крові

1 дослідження

41,14

1.6.

Аналіз крові на визначення креатиніну в сироватці крові

1 дослідження

25,06

1.7.

Аналіз крові на визначення сечовини в сироватці крові

1 дослідження

18,41

1.8.

Аналіз крові на визначення загального та прямого білірубіну із проведенням тимолової проби у сироватці крові

1 дослідження

41,99

1.9.

Аналіз крові на визначення тригліцеридів в сироватці крові

1 дослідження

65,26

1.10.

Аналіз крові на визначення загального білка в сироватці крові

1 дослідження

20,04

1.11.

Аналіз крові на визначення білкових фракцій в сироватці крові

1 дослідження

61,54

1.12.

Аналіз крові на визначення загальних ліпідів в сироватці крові

1 дослідження

37,01

1.13.

Аналіз крові на визначення холестирину в сироватці крові

1 дослідження

32,76

1.14.

Аналіз крові на визначення ревматоїдного фактора в сироватці крові

1 дослідження

31,88

1.15.

Аналіз крові на  визначення С – реактивного білку в сироватці крові

1 дослідження

13,76

1.16.

Аналіз крові на визначення загального кальцію в сироватці крові

1 дослідження

20,28

1.17.

Аналіз крові на визначення протромбінового індексу в капілярній крові

1 дослідження

33,98

2.

Ультразвукові дослідження:

2.1.

Трансабдомінальні ультразвукові дослідження органів гепатобіліарної системи :

2.1.1.

Комплексно: печінка + жовчний міхур +жовчні протоки + підшлункова залоза + селезінка 

1 дослідження

228,74

2.2.

Трансабдомінальні дослідження сечостатевої системи :

2.2.1.

По окремих органах: 

 

 

2.2.1.1.

Нирки + надниркові залози 

1 дослідження

100,34

2.2.1.2.

Сечовий міхур з визначенням залишкової сечі 

1 дослідження

68,39

2.2.1.3.

Передміхурова залоза 

1 дослідження

68,39

2.2.1.4.

Яєчки 

1 дослідження

70,21

2.3.

Ультразвукові дослідження з використанням внутрішньопорожнинних датчиків :

2.3.1.

Інтраректальні дослідження передміхурової залози 

1 дослідження

164,26

2.3.2.

Інтраректальні дослідження жіночих статевих органів 

1 дослідження

164,26

2.4.

Ультразвукові дослідження поверхневих структур, м'яких тканин, кісток та суглобів :

2.4.1.

Слинні залози

1 дослідження

66,07

2.4.2.

Щитовидна залоза 

1 дослідження

132,31

2.4.3.

Молочні залози (з двох сторін) 

1 дослідження

188,35

2.4.4.

М'які тканини 

1 дослідження

92,51

2.4.5.

Лімфатичні вузли 

1 дослідження

92,51

2.4.6.

Кістки та суглоби (в залежності від складності) 

1 дослідження

212,56

2.5.

Ультразвукові дослідження судин :

2.5.1.

Транскраніальна допплерографія судин головного мозку

1 дослідження

257,18

2.5.2.

Дослідження судин з кольоровим допплерівським картуванням

1 дослідження

276,36

2.6.

Ультразвукові дослідження органів грудної клітини :

2.6.1

Ехокардіографія з допплерівським аналізом 

1 дослідження

276,36

2.7.

Інтервенційні лікувально - діагностичні маніпуляції під контролем ехоскопів:

2.7.1.

Лікувально - діагностичні пункції поверхневих структур та м'яких тканин

1 дослідження

214,69

2.8.

Спеціальні ультразвукові дослідження:

2.8.1.

Ехоофтальмографія

1 дослідження

129,77

2.8.2.

Функціональні дослідження жовчного міхура, жовчних протоків, підшлункової залози

1 дослідження

257,18

2.8.3.

Стрес - ехокардіографія

1 дослідження

354,07

2.9.

Рентгенологічні дослідження:

2.9.1.

Рентгенологічні дослідження кістково-суглобової системи:  

2.9.1.1.

Рентгенографія грудного відділу хребта

1 дослідження

63,96

2.9.1.2.

Рентгенографія попереково – крижового відділу

1 дослідження

75,31

2.9.1.3.

Рентгенографія колінних суглобів

1 дослідження

63,96

2.9.1.4.

Рентгенографія кісток гомілки

1 дослідження

75,31

2.9.1.5.

Рентгенографія плечової кості

1 дослідження

63,96

2.9.1.6.

Рентгенографія кісток передпліччя

1 дослідження

63,96

2.9.1.7.

Рентгенографія стегеневої кості

1 дослідження

75,31

2.9.1.8.

Рентгенографія кісток тазу

1 дослідження

75,31

2.9.1.9.

Рентгенографія п'яточних кісток

1 дослідження

58,16

2.9.1.10.

Рентгенографія шийного відділу хребта

1 дослідження

58,16

2.9.1.11.

Рентгенографія плечового суглобу

1 дослідження

58,16

2.9.1.12.

Рентгенографія ліктьового суглобу

1 дослідження

58,16

2.9.1.13.

Рентгенографія суглобів кистів

1 дослідження

63,96

2.9.1.14.

рентгенографія колоносових пазух 

1 дослідження

58,16

2.9.1.15.

Рентгенографія кульшових суглобів

1 дослідження

75,31

2.9.1.16.

Рентгенографія черепа

1 дослідження

58,16

2.9.1.17.

Рентгенографія гомілково – ступеневих суглобів

1 дослідження

58,16

2.9.1.18.

Рентгенографія променево - зап'ясного суглобу

1 дослідження

58,16

2.10.

Рентгенологічні дослідження органів грудної клітки (ОГК): 

2.10.1.

рентгенографія ОГК (оглядова) в одній проекції 

1 дослідження

75,31

2.11.

Консультативні послуги:

2.11.1.

Лікувальна процедура «Іридодіагностика»

1 процедура

83,04

2.11.2.

Фізіотерапевтична процедура «Обстеження по Фоллю 3-х системне»

1 процедура

260,92

2.11.3.

Консультація лікаря - рефлексотерапевта

1 процедура

47,02

2.11.4.

Консультація лікаря – невропатолога

1 процедура

53,65

2.11.5.

Лікувальна процедура «Голкорефлексотерапія»

1 процедура

41,77

2.11.6.

Лікувальна процедура «Грязелікування»

1 процедура

44,62

2.11.7.

Лікувальна процедура «Ударно – хвильова терапія»

1 процедура

108,66

2.11.8.

Лікувальна процедура «Горизонтальне витягування хребта та кінцівок»

1 процедура

137,15

2.11.9.

Лікувальна процедура «Кріотерапія»

1 процедура

55,88

2.11.10.

Лікувальна процедура  «Введення озоно-кисневої суміші в біологічно-активні точки (на 5 точок)»

1 процедура

56,39

2.11.11.

Лікувальна процедура  «Внутрішньовенне введення озонованого фізіологічного розчину»

1 процедура

123,55

2.11.12.

Інгаляція

1 процедура

17,26

III.

Надання санаторно - курортних послуг (реалізація путівок):

1.

Лікування

1 день

232,06

2.

Проживання

1 день

100,09

3.

Харчування

1 день

135,00

IV.

Діагностика, профілактика та лікування в госпрозрахункових кабінетах народної і нетрадиційної медицини:

1.

Лікувальна процедура «Пресотерапія»

1 послуга

92,88

V.

Оздоровчий масаж, гімнастика, бальнеологічні процедури з метою профілактики захворювань та зміцнення здоров`я дорослого населення

1.

Масаж :

1.1.

Сегментний масаж шийно-грудного відділу хребта

1 процедура

42,13

1.2.

Масаж спини (від VII шийного до I поперекового хребця і від лівої та правої середньої аксилярної лінії; у дітей – включно попереково-крижову ділянку)

1 процедура

21,22

1.3.

Загальний масаж (масаж голови (лобно-скроневої та потилично-тім'яної ділянок), масаж верхніх кінцівок, сегментний масаж шийно-грудного відділу хребта, масаж нижніх кінцівок)

1 процедура

153,49

2.

Бальнеологічні процедури

2.1.

Ванна радонова

1 процедура

28,96

2.2.

Ванна бішофітна

1 процедура

39,04

2.3.

Ванна перлинна

1 процедура

28,96

2.4.

Ванна хвойна

1 процедура

21,01

2.5.

Підводне витягування хребта у радоновій воді

1 процедура

71,29

2.6.

Циркулярний душ

1 процедура

32,16

2.7.

Душ-Шарко

1 процедура

32,16

2.8.

Підводний душ-масаж

1 процедура

69,28

VI.

Транспортні послуги (перевезення вантажів), здійснення вантажних робіт

1.

Перевезення вантажів

10 км

98,80

VII.

Надання в користування автомобільних стоянок, паркування автомобілів та інших транспортних засобів:

1.

Паркування автомобіля

1 доба

23,06

 

Директор Департаменту

охорони здоров’я

облдержадміністрації

Л. ГРАБОВИЧ