ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

від 17 квітня  2018 року                                                                     № 315

                                               

                                                               Зареєстровано в Головному

                                                               територіальному управлінні

                                                               юстиції у Вінницькій області

                                                               25 квітня 2018 року за № 58/1554

 

 

 

Про затвердження Положення про організацію та проведення конкурсу бізнес-планів  для підприємців-початківців (стартапи)

 

Відповідно до статті 19 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», статей 20, 22 Бюджетного кодексу України, рішення 27 сесії Вінницької обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 року №576 «Про Стратегію розвитку малого та середнього підприємництва Вінницької області на період до 2020 року», з метою забезпечення сприятливих умов для розвитку малого і середнього підприємництва в області:

 1. Затвердити Положення про організацію та проведення  конкурсу бізнес-планів для підприємців-початківців (стартапи), що додається.

 2. Юридичному відділу апарату облдержадміністрації подати це розпорядження на державну реєстрацію Головному територіальному управлінню юстиції у Вінницькій області.

 3. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування у місцевих засобах масової інформації.

 4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Гижка А.П.

 

Голова обласної державної

            адміністрації                                                                           

   В. КОРОВІЙ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

облдержадміністрації

17 квітня 2018 року № 315

  

Зареєстровано в Головному

територіальному управлінні

юстиції у Вінницькій області

25 квітня 2018 року за № 58/1554

 

   

Положення

про організацію та проведення  конкурсу бізнес-планів

для підприємців-початківців (стартапи)

 

І. Загальні положення

 1. Положення про організацію та проведення конкурсу бізнес-планів для підприємців-початківців (стартапи) (далі - Положення) визначає механізм надання на конкурсних засадах грантів з обласного бюджету підприємцям-початківцям (далі – Конкурс).

 2.У цьому Положенні терміни вживаються  у наступних  значеннях:

        підприємці-початківці (стартапи) – це юридичні особи та  фізичні особи-підприємці, які зареєстровані та здійснюють підприємницьку діяльність у      Вінницькій області не більше двох років;

        грант – це безповоротна фінансова підтримка юридичних осіб  та фізичних осіб-підприємців для здійснення підприємницької діяльності з подальшим      звітом про використання  отриманих коштів.

 3. Положення розроблено в рамках реалізації Стратегії  розвитку малого та середнього підприємництва Вінницької області на період до 2020 року, за-твердженої  рішенням 27 сесії  Вінницької обласної Ради 7 скликання  від         20 грудня 2017 року № 576.

 4. Головним розпорядником коштів обласного бюджету з надання грантів є Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку Вінницької обласної державної адміністрації (далі – Головний розпорядник).

 5. Головний розпорядник на конкурсних засадах визначає виконавця, який забезпечує організацію та проведення Конкурсу відповідно до умов цього Положення (далі - Виконавчий адміністратор).

 

ІІ. Мета і завдання Конкурсу

 1. Метою проведення Конкурсу є підтримка підприємницьких ініціатив та надання методично-консультативної допомоги громадянам України щодо започаткування власної справи та підприємцям-початківцям щодо розвитку бізнесу.

 2. Завданнями Конкурсу є:

 1) надання грантів для реалізації перспективних бізнес-планів;

 2) надання методично-консультативної допомоги громадянам України та підприємцям-початківцям щодо організації та ведення власного бізнесу;

 3) популяризація ідей підприємництва.

 

ІІІ. Умови участі у Конкурсі

 1. У Конкурсі можуть приймати участь підприємці-початківці (стартапи), а також  громадяни України віком від 18 років, зареєстровані у Вінницькій області, які мають намір розпочати підприємницьку діяльність (далі - Учасники). 

 2. Об’єктом відбору Конкурсу є бізнес-плани, які передбачають започаткування підприємницької діяльності, створення нових напрямків або розширення вже існуючих видів діяльності (виробництв, послуг), а також забезпечують створення нових робочих місць та досягнення економічного ефекту.

 3.Участь у Конкурсі є безкоштовною.

 4. Учасниками Конкурсу не можуть бути суб’єкти господарювання, які:

 1) є кредитними організаціями, страховими організаціями, інвестиційними фондами, недержавними пенсійними фондами, професійними учасниками ринку цінних паперів, ломбардами;

 2) є нерезидентами України, за винятком випадків, передбачених міжнародними договорами України;

 3) здійснюють виробництво та/або реалізацію зброї, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, обмін валют;

 4) надають в оренду нерухоме майно, що є одним з основних видів діяльності;

 5) визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство;

 6) перебувають у стадії припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

 7) подали завідомо недостовірні відомості та документи під час звернення за отриманням гранту;

 8) мають заборгованість перед бюджетом, Пенсійним фондом України, фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування;

 9) одержали гранти з порушенням умов їх надання або умов щодо цільового використання бюджетних коштів, що доведено в установленому законом  порядку;

 10) одержують аналогічну за видами державну підтримку, строк надання якої не закінчився;

 11) здійснюють  господарську діяльність понад два роки.

 

IV. Організаційні засади проведення Конкурсу

1. Конкурс бізнес-планів проводиться протягом трьох місяців у три етапи.

 2. Конкурсний відбір бізнес-планів здійснюється конкурсною комісією з визначення переможців конкурсу бізнес-планів підприємців-початківців (стартапів) (далі – Конкурсна комісія), склад та Положення про яку затверджуються Головним розпорядником.

 3. До складу Конкурсної комісії включаються представники структурних підрозділів обласної державної адміністрації, голова постійної комісії обласної Ради з питань розвитку промисловості і підприємництва, інвестиційної та регуляторної політики, представники громадських організацій та об’єднань суб’єктів господарювання, які не мають права брати участь в Конкурсі в якості Учасників.

 4. Перший етап Конкурсу триває протягом шести тижнів.

 На першому етапі Виконавчий адміністратор відповідно до умов цього Положення:

 

 • забезпечує розміщення на офіційному веб-сайті облдержадміністрації оголошення про початок Конкурсу, умови його проведення і термін прийняття заявок на участь;

 

 • проводить інформаційну кампанію щодо популяризації Конкурсу;

 

 • забезпечує он-лайн реєстрацію заявок Учасників.

 

5. Другий етап Конкурсу триває протягом чотирьох тижнів.

 

На другому етапі  Виконавчий адміністратор:

 

 • організовує та проводить для Учасників семінари-консультації з підготовки, написання та оформлення бізнес-планів;

 

 • приймає бізнес-плани на участь у Конкурсі.

 

 1. Третій етап Конкурсу триває протягом  двох  тижнів.

 

На третьому етапі:

 

1) голова Конкурсної комісії призначає дату її засідання;

 

2) Виконавчий адміністратор не пізніше 7 робочих днів до дня засідання Конкурсної комісії повідомляє членів Конкурсної комісії та Учасників Конкурсу про дату засідання та надсилає бізнес-плани Учасників електронною поштою членам Конкурсної комісії для ознайомлення та підготовки до засідання Конкурсної комісії;

 

3)  засідання Конкурсної комісії та визначення переможців Конкурсу.

 

7. Для участі в Конкурсі Учасники подають:

 

 • на першому етапі Конкурсу - заявку оформлену за зразком згідно з додатком 1;

 

 • на другому етапі Конкурсу - бізнес-план,  обсягом не більше 30 сторінок друкованого тексту формату А4.

Бізнес-плани, надані для участі в Конкурсі, Учасникам не повертаються.

 

8. За повноту і достовірність відомостей в поданих на Конкурс документах відповідає Учасник.

 

9. Бізнес-план на засіданні Конкурсної комісії представляє автор або авторський колектив чисельністю не більше ніж три особи.

 

10. Критеріями оцінки бізнес-планів є:

 

 • оригінальність та обґрунтованість ідеї;

 

 • наявність фінансово-економічного обґрунтування бізнес-плану;

 

 • обсяг прибутку та рентабельність виробництва (надання послуг);

 

 • кількість робочих місць, які планується створити;

 

 • рівень середньомісячної заробітної плати працівників;

 

 • обсяг надходжень до бюджету від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів);

 

7) строк окупності бізнес-плану.

 Оцінка бізнес-планів проводиться членами Конкурсної комісії особисто,  кожного бізнес-плану за 5-бальною шкалою (1 – найнижчий бал, 5 – найвищий бал) і заноситься до оціночної відомості Учасників Конкурсу згідно з            додатком 2. Максимальна сума балів у сукупності дорівнює 35. 

Сумарний бал вказується у протокольному рішенні Конкурсної комісії по кожному бізнес-плану Учасників Конкурсу.

 

11. Переможцями конкурсного відбору визнаються Учасники, бізнес-плани яких отримали найбільшу кількість балів.

 

12. Рішення Конкурсної комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні і оформлюється протоколом. У разі рівного розподілу голосів, голос голови Конкурсної комісії є вирішальним.

 

13. Конкурсна комісія призначає і встановлює наступні розміри грантів:

до 50 тис. грн можуть отримати Учасники, реалізація бізнес-планів яких передбачається у різних сферах діяльності незалежно від їхнього місцезнаходження;

до 80 тис. грн можуть отримати Учасники, реалізація бізнес-планів  яких передбачається у різних сферах діяльності виключно у сільській місцевості;

до 100 тис. грн можуть отримати Учасники, реалізація бізнес-планів яких передбачає спів фінансування у розмірі не менше 30% від суми гранту.

 

14. Переможці Конкурсу зобов’язані:

 

 • звітувати Виконавчому адміністратору про реалізацію бізнес-плану, який включатиме опис заходів та результативні показники, а саме: кількість створених нових робочих місць, рівень середньомісячної заробітної плати  працівників, розмір сплачених  за видами податків, обов’язкових платежів до бюджету, обсяг реалізованої продукції (послуг),  фінансовий результат діяльності;

 

2) не припиняти підприємницьку діяльність  протягом двох років;

 

 • не скорочувати чисельність працівників;

 

 • отриманий грант витрачати виключно на реалізацію мети, яка зазначена в бізнес-плані;

 

 • сплатити всі податки та збори пов’язані з отриманням гранту або доходами внаслідок своєї підприємницької діяльності.

 

15. У разі виникнення спірних та інших питань щодо надання гранту чи незгоди Учасника Конкурсу з рішенням Конкурсної комісії, він має право оскаржити рішення, дії або бездіяльність Конкурсної комісії в установленому законодавством порядку.

 

16. Рішення Конкурсної комісії оприлюднюється на офіційному веб-сайті Вінницької обласної державної адміністрації. Оголошення переможців  відбувається на засіданні Конкурсної комісії.

 

17. Протягом 5 робочих днів після прийняття рішення Конкурсною комісією Виконавчий адміністратор надсилає усім Учасникам Конкурсу витяг з протоколу засідання Конкурсної комісії.

 

18. Обов’язковою умовою отримання гранту для громадян України - переможців Конкурсу є здійснення державної реєстрації підприємницької діяльності у Вінницькій області.

 

19. До організації та проведення Конкурсу можуть залучатися також інші громадські організації, благодійні фонди, комерційні структури, які поділяють мету Конкурсу та готові надати організаційне чи матеріальне сприяння у проведенні Конкурсу.

 

 

 1. V. Фінансове забезпечення Конкурсу

 1. Виконавчий адміністратор для використання коштів обласного бюджету відкриває в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Вінницькій області реєстраційний рахунок.

 2. Протокол засідання Конкурсної комісії є підставою для укладання угоди між Головним розпорядником та Виконавчим адміністратором, відповідно до якої кошти на отримання грантів Учасників-переможців направляються на рахунок Виконавчого адміністратора.

 3. На підставі витягу з протоколу засідання Конкурсної комісії, наданого переможцям Конкурсу, між Виконавчим адміністратором та Учасником-переможцем укладається угода, в якій зазначаються розмір та порядок надання гранту.

 4. Виконавчий адміністратор здійснює контроль за виконанням результативних показників бізнес-планів, в тому числі проводить постійний моніторинг реалізації бізнес-планів переможцями конкурсу, та інформує Головного розпорядника.

 5. Головний розпорядник здійснює контроль за цільовим використанням коштів.

  

Директор Департаменту міжнародного

співробітництва та регіонального

розвитку облдержадміністрації                                

     Володимир МЕРЕЖКО

 

Додаток.doc