ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

16.04.2024

Вінниця

№ 30-р

 

Про перейменування Департаменту з питань
оборонної роботи, цивільного захисту
та взаємодії з правоохоронними органами
Вінницької обласної державної адміністрації

 

Відповідно до статті 5, пункту  41 частини першої статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанов  Кабінету  Міністрів  України від 18 квітня 2012 року № 606 «Про затвердження рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій», від  26 вересня 2012 року № 887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації»

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

 1. Перейменувати Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Вінницької обласної державної адміністрації (ЄДРПОУ 20098691) у Департамент з питань цивільного захисту, ресурсного забезпечення сил оборони і безпеки Вінницької обласної державної адміністрації.
 1. Затвердити Положення про Департамент з питань цивільного захисту, ресурсного забезпечення сил оборони і безпеки Вінницької обласної державної адміністрації у новій редакції, що додається.
 1. Директорові Департаменту з питань цивільного захисту, ресурсного забезпечення сил оборони і безпеки Вінницької обласної державної адміністрації Богдану Зубчику забезпечити подання у встановленому чинним законодавством порядку суб’єкту державної реєстрації документів, необхідних для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу у зв’язку з її перейменуванням.
 1. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника начальника обласної військової адміністрації Сергія Здітовецького.

 

Перший заступник начальника
обласної військової адміністрації  

Наталя ЗАБОЛОТНА

 

             

 ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження начальника

обласної військової адміністрації

16 квітня 2024 р.  № 30-р

  

ПОЛОЖЕННЯ
про Департамент з питань цивільного захисту, ресурсного забезпечення сил оборони і безпеки Вінницької обласної державної адміністрації

(нова редакція)

 1. Департамент з питань цивільного захисту, ресурсного забезпечення сил оборони і безпеки Вінницької обласної державної адміністрації (далі – Департамент) утворюється головою обласної державної адміністрації, входить до її складу, підпорядкований голові обласної державної адміністрації і в межах Вінницької області забезпечує виконання завдань, покладених на обласну державну адміністрацію у сферах цивільного захисту та оборонної роботи в частині, що стосується ресурсного забезпечення, сил оборони і безпеки, заходів територіальної оборони.

Департамент є постійно діючим органом управління Вінницької обласної територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій (далі – територіальна підсистема ЄДС ЦЗ), підзвітний та підконтрольний Державній службі України з надзвичайних ситуацій (далі – ДСНС).

 1. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, наказами та розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, а також цим Положенням. 
 1. Повне найменування Департаменту – Департамент з питань цивільного захисту, ресурсного забезпечення сил оборони і безпеки Вінницької обласної державної адміністрації.

Скорочене найменування – Департамент цивільного захисту.

 1. Основними завданнями Департаменту є:

1) забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту населення і територій області від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру; безпосереднє керівництво діяльністю у сфері цивільного захисту на території області;

2) забезпечення реалізації державної політики у сфері оборонної роботи в частині, що стосується ресурсного забезпечення сил оборони і безпеки, заходів територіальної оборони.

 1. Департамент у своїй діяльності виконує такі завдання:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) надає адміністративні послуги;

4) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

5) аналізує стан та тенденції соціально-економічного розвитку у сфері цивільного захисту, ресурсного забезпечення сил оборони і безпеки, заходів територіальної оборони та вживає заходів до усунення недоліків;

6) бере участь у підготовці пропозицій до проєктів програм соціально-економічного розвитку області;

7) уносить пропозиції щодо проєкту обласного бюджету;

8) забезпечує в межах своїх повноважень ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

9) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку області;

10) розробляє проєкти розпоряджень голови обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках, проєкти нормативно-правових актів з питань цивільного захисту,  ресурсного забезпечення сил оборони і безпеки, заходів територіальної оборони;

11) бере участь у погодженні проєктів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

12) бере участь у розробленні проєктів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

13) бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної Ради;

14) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної державної адміністрації;

15) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції в Департаменті;

16) бере участь у підготовці проєктів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

17) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

18) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів обласної та місцевих рад;

19) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Департамент;

20) постійно інформує населення з питань з питань, що відносяться до повноважень Департаменту;

21) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

22) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

23) забезпечує у межах своїх повноважень дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

24) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

25) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

26) бере участь у вирішенні, відповідно до законодавства, колективних трудових спорів (конфліктів);

27) забезпечує захист персональних даних;

28) здійснює функції постійно діючого органу управління Вінницької обласної територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій;

29) забезпечує підготовку, скликання та проведення засідань обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, здійснює контроль за виконанням її рішень, здійснює функції робочого органу (секретаріату) такої комісії, організовує методичне керівництво роботою місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій;

30) організовує роботу спеціальних комісій з ліквідації надзвичайних ситуацій;

31) організовує підготовку органів управління та сил цивільного захисту територіальної підсистеми до дій за призначенням;

32) розробляє та подає на затвердження голові обласної державної адміністрації плани діяльності територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, інші плани у сфері цивільного захисту, здійснює контроль за їх виконанням;

33) організовує та проводить моніторинг надзвичайних ситуацій, здійснює прогнозування ймовірності їх виникнення та визначення показників ризику;

34) забезпечує підтримання у постійній готовності до застосування регіональної системи централізованого оповіщення, її сталого функціонування у разі виникнення надзвичайних ситуацій, здійснення її модернізації та реконструкції;

35) здійснює оповіщення керівного складу обласної державної адміністрації, органів управління, підприємств, установ і організацій області, а також оповіщення та інформування населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій, зокрема в доступній для осіб з вадами зору та слуху формі;

36) готує пропозиції щодо утворення регіональних та комунальних аварійно-рятувальних служб, здійснює координацію та контроль їх готовності до дій за призначенням;

37) здійснює методичне керівництво щодо утворення та функціонування територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту та територіальних формувань цивільного захисту, здійснює контроль за їх готовністю до дій за призначенням;

38) забезпечує надання методичної допомоги органам з евакуації щодо організації проведення евакуації та підготовки районів для розміщення евакуйованого населення і його життєзабезпечення, а також зберігання матеріальних і культурних цінностей, забезпечує роботу евакуаційної комісії області;

39) організовує виконання заходів щодо надання шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України;

40) організовує навчання з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки посадових осіб місцевих державних адміністрацій, суб’єктів господарювання, що належать до сфери їх управління, керівників та їх заступників, підготовку населення до дій у надзвичайних ситуаціях;

41) здійснює координацію діяльності, контролює організацію та якість навчального процесу навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Вінницької області, визначає потреби у навчанні керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, погоджує План комплектування слухачами;

42) здійснює контроль за проведенням практичної підготовки на підприємствах, в установах та організаціях шляхом узагальнення звітів про проведення спеціальних об’єктових навчань (тренувань) з питань цивільного захисту;

43) подає пропозиції голові обласної державної адміністрації щодо:

затвердження Статуту навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області Вінницької області;

погодження кандидатури на посаду начальника навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області Вінницької області;

визначення регіональної складової функціональних програм навчання у сфері цивільного захисту;

надання, як головний розпорядник коштів обласних програм в оборонно-правоохоронній сфері, допомоги (в межах заходів таких програм) силам оборони та силам безпеки, а саме Збройним Силам України, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, правоохоронним та розвідувальним органам, органам спеціального призначення з правоохоронними функціями та іншим органам, на які Конституцією та законами України покладено функції із забезпечення оборони держави та її національної безпеки;

44) забезпечує організацію та здійснює визначені законодавством заходи радіаційного, хімічного, біологічного захисту населення та інженерного захисту територій від наслідків надзвичайних ситуацій;

45) організовує роботу місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого  самоврядування  щодо  завчасного   накопичення   і    підтримання  у постійній готовності засобів індивідуального захисту для населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення, та формувань цивільного захисту, а також приладів дозиметричного і хімічного контролю та розвідки;

46) організовує виконання вимог законодавства із створення, використання, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту щодо:

обліку фонду захисних споруд цивільного захисту;

проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту;

перевірки стану захисних споруд;

визначення потреби фонду захисних споруд цивільного захисту, планування та організація роботи з дообладнання або спорудження в особливий період підвальних та інших заглиблених приміщень для укриття населення, організація його укриття;

підготовки рішень про подальше використання захисних споруд цивільного захисту державної та комунальної власності;

47) виконує повноваження обласної державної адміністрації щодо розгляду проектної документації на будівництво захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) та розділ щодо інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі містобудівної документації;

48) організовує та  в установленому порядку здійснює контроль за створенням, накопиченням, збереженням, розподілом та цільовим використанням  матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

49) є головним розробником проєктів регіональних програм з питань ресурсного забезпечення оборонної роботи, галузі забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод громадян, цивільного захисту (зокрема спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, забезпечення техногенної та пожежної безпеки), вносить їх у встановленому порядку на затвердження, забезпечує моніторинг їх реалізації,  звітує перед обласною Радою про стан виконання обласних програм щодо яких має повноваження головного розпорядника коштів;

50) підтримує у готовності пункти управління обласної державної адміністрації, забезпечує їх обладнання засобами управління, організацію оперативно-чергової служби в цілодобовому режимі;

51) розробляє та вживає заходів щодо забезпечення сталого функціонування суб’єктів господарювання, що належать до сфери його управління, в особливий період;

52) у режимі підвищеної готовності для територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, забезпечує:

організацію оповіщення органів управління та сил цивільного захисту територіальної підсистеми, а також населення про загрозу виникнення надзвичайної ситуації та інформування їх про дії у можливій зоні надзвичайної ситуації;

формування оперативних груп для виявлення причин погіршення обстановки та підготовки пропозицій щодо її нормалізації;

підготовку розпорядчих документів, спрямованих на посилення спостереження та контролю за гідрометеорологічною обстановкою, ситуацією на потенційно небезпечних об’єктах, території об’єкта підвищеної небезпеки та/або за його межами, території, на якій існує загроза виникнення геологічних та гідрогеологічних явищ і процесів, а також здійснення постійного прогнозування можливості виникнення надзвичайних ситуацій та їх масштабів;

організацію функціонування постів радіаційного і хімічного спостереження та розрахунково-аналітичних груп для здійснення спостереження за радіаційною і хімічною обстановкою при загрозі і виникненні надзвичайних ситуацій, пов’язаних з викидом (виливом) у довкілля радіоактивних та небезпечних хімічних речовин;

уточнення (у разі потреби) планів реагування на надзвичайні ситуації, здійснення заходів щодо запобігання їх виникненню;

уточнення та здійснення заходів щодо захисту населення і територій від можливих надзвичайних ситуацій;

участь у заходах із приведення у готовність наявних сил і засобів цивільного захисту, підготовку пропозицій щодо залучення у разі потреби додаткових сил і засобів;

53) у режимі надзвичайної ситуації для територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, забезпечує:

організацію оповіщення органів управління та сил цивільного захисту територіальної підсистеми, а також населення про виникнення надзвичайної ситуації;

підготовку розпорядчих документів щодо переведення територіальної підсистеми у режим надзвичайної ситуації, про призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та спеціальної комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, у разі прийняття рішення про її утворення;

організацію робіт із визначення зони надзвичайної ситуації;

постійне прогнозування зони можливого поширення надзвичайної ситуації та масштабів можливих її наслідків;

участь в організації аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, керівництво проведенням відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

участь в організації заходів щодо життєзабезпечення постраждалого населення;

участь в організації (у разі потреби) евакуаційних заходів;

участь в організації радіаційного, хімічного, біологічного, інженерного захисту населення і територій від наслідків надзвичайної ситуації;

організацію безперервного контролю за розвитком надзвичайної ситуації та обстановкою на аварійних об’єктах і прилеглих до них територіях;

забезпечує інформування органів управління цивільного захисту та населення про розвиток надзвичайної ситуації та заходів, що здійснюються;

54) у режимі надзвичайного стану – виконання завдань відповідно до Закону України «Про правовий режим надзвичайного стану»;

55) бере участь у межах своїх повноважень у:

організації проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

контролі за виконанням інженерно-технічних заходів цивільного захисту інших господарських об’єктів, інженерних та транспортних комунікацій;

проведенні аналізу та розслідуванні причин виникнення надзвичайних ситуацій;

перевірці наявності і готовності до використання у надзвичайних ситуаціях засобів колективного та індивідуального захисту населення, майна цивільного захисту;

перевірці готовності органів управління та сил територіальної підсистеми до виконання покладених на них завдань;

організації та проведенні підготовки органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту, населення до дій у надзвичайних ситуаціях у мирний час та в особливий період; 

розгляді місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питань, пов’язаних з діяльністю органів управління і сил територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту та її ланок; 

56) координує діяльність:

місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань цивільного захисту, забезпечення заходів територіальної оборони, надання допомоги силам оборони і безпеки;

структурних підрозділів цивільного захисту органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, сил територіальної підсистеми цивільного захисту щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, а також матеріально-технічного забезпечення заходів територіальної оборони, надання допомоги силам оборони і безпеки;

57) готує пропозиції голові обласної державної адміністрації щодо:

включення до проєкту обласного бюджету витрат на:

ресурсне забезпечення сил оборони і безпеки, заходів територіальної оборони;

розвиток і функціонування цивільного захисту області;

віднесення міст до груп цивільного захисту та подання їх ДСНС України, а також суб’єктів господарювання до категорій з цивільного захисту та затвердження їх переліку у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України;

утворення та внесення змін до складу:

обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, а у разі виникнення надзвичайних ситуацій – спеціальних комісій (штабів) з ліквідації надзвичайних ситуацій;

оголошення окремих місцевостей (територій області) зонами надзвичайної ситуації у разі її виникнення;

погодження проєкту плану проведення потенційно небезпечних заходів за участю особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння та військової техніки за умови присутності цивільного населення, організація під час розроблення та виконання такого плану взаємодії з органами військового управління;

58) здійснює інші передбачені законом повноваження у сфері цивільного захисту.

 1. Департамент для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) уносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи обласної державної адміністрації у сферах цивільного захисту та оборонної роботи в частині, що стосується ресурсного забезпечення, сил оборони і безпеки, заходів територіальної оборони;

4)  користуватись в установленому порядку інформаційними базами місцевих органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити навчання, семінари та конференції з питань, що належать до компетенції Департаменту;

6) здійснювати повноваження обласної державної адміністрації щодо перевірки стану додержання Конституції України та законів України, інших актів законодавства з питань, що належать до компетенції Департаменту;

 визначати ефективність проведення заходів щодо розв’язання поточних проблем цивільного захисту місцевих органів державної виконавчої влади та виконавчих органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій;

7) заслуховувати:

посадових осіб структурних підрозділів з цивільного захисту, оборонної роботи районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування з питань, що належать до компетенції Департаменту, давати їм обов’язкові для виконання вказівки щодо усунення виявлених порушень;

посадових осіб сил оборони і безпеки, дислокованих на території регіону, про стан виконання заходів обласних програм, спрямованих на ресурсне забезпечення, сил оборони і безпеки, заходів територіальної оборони;

8) порушувати клопотання перед головою обласної державної адміністрації щодо залучення до здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій та їх ліквідацією, сил територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту згідно з відповідними планами взаємодії, а також окремих спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів місцевої державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань;

9) надавати методичну допомогу іншим структурним підрозділам обласної державної адміністрації, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям незалежно від форм власності з питань цивільного захисту, ресурсного забезпечення, сил оборони і безпеки, заходів територіальної оборони;

10) брати участь у розгляді районними державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування питань цивільного захисту, пов’язаних з діяльністю органів управління і сил територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту та її ланок.

 1. Департамент в установленому законодавством порядку та в межах повноважень взаємодіє з апаратом та структурними підрозділами обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями, з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.
 1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Державною службою України з надзвичайних ситуацій.

Директор Департаменту має заступників, які призначаються на посаду і звільняються з посади директором Департаменту відповідно до законодавства про державну службу.

 1. Директор Департаменту:

1) здійснює керівництво Департаментом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

2) подає на затвердження голові обласної державної адміністрації положення про Департамент;

3) затверджує посадові інструкції працівників Департаменту та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи обласної державної адміністрації;

5) вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту;

6) звітує перед головою обласної державної адміністрації про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу колегії обласної державної адміністрації;

8) уносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії обласної державної адміністрації та сесіях обласної Ради питань, що належать до компетенції Департаменту, та розробляє проекти відповідних рішень;

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси Департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва обласної державної адміністрації;

11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Забезпечує державну реєстрацію наказів нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, в територіальному органі Міністерства юстиції;

12) подає на затвердження голові обласної державної адміністрації проєкти кошторису та штатного розпису Департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою обласної державної адміністрації кошторису Департаменту, шляхом підписання договорів господарського та цивільно-правового характеру;

14) здійснює добір кадрів;

15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Департаменту;

16) призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Департаменту, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

17) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Департаменту, які не є державними службовцями, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

18) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту;

19) погоджує призначення та звільнення з посади керівників профільних структурних підрозділів районних державних адміністрацій;

20) забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

21) забезпечує планування, організацію та проведення внутрішнього аудиту в Департаменті, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Департаменту, щодо законності фінансової та бюджетної звітності, здійснення оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань, функцій, бюджетних програм тощо;

22) забезпечує функціонування, взаємозв’язок та підтримку всіх елементів системи внутрішнього контролю, що спрямовані на досягнення визначеної мети,    стратегічних   та   інших   цілей,   завдань,   планів   і   вимог   діяльності

 Департаменту, а також підприємств, установ та організацій які належать до сфери управління Департаменту;

23) здійснює інші повноваження, визначені законом.

 1. Директор Департаменту здійснює визначені Законом України «Про державну службу» повноваження керівника державної служби Департаменту.
 1. Накази директора Департаменту, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, ДСНС, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою обласної державної адміністрації, керівником Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
 1. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Департаменту визначає голова обласної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.
 1. Штатний розпис та кошторис Департаменту затверджує голова обласної державної адміністрації за пропозицією директора Департаменту відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.
 1. Департамент не має права розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини засновнику, працівникам (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членам органів управління та іншим, пов’язаним з ними особами.
 1. У разі припинення Департаменту як юридичної особи (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.
 1. Департамент, як юридична особа публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органі Державної Казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

 

Перший заступник начальника
обласної військової адміністрації 

Наталя ЗАБОЛОТНА