Платність: безкоштовна

Строк надання (днів): Не пізніше 30 днів після надходження заяви зі всіма необхідними документами.  

Результат послуги: Видача довідки про надання згоди на одержання автомобіля в якості гуманітарної допомоги.

Способи отримання відповіді (результату): Через Центр адміністративних послуг «Прозорий офіс» Вінницької міської ради та його територіальні відділення

Акти законодавства (що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги):

Закони України: «Про реабілітацію інвалідів в Україні», «Про гуманітарну допомогу».

Постанови Кабінету Міністрів України:ї

від 19.07.2006 №999 «Про затвердження Порядку забезпечення інвалідів автомобілями»;

від 25.03.2013 №241 «Про затвердження Порядку взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої влади та Національного банку щодо реалізації Закону України «Про гуманітарну допомогу». 

Розпорядження голови Вінницької облдержадміністрації:

  • від 16.03.2018 №201 «Деякі питання надання адміністративних послуг облдержадміністрацією та її структурними підрозділами»;
  • від 03.12.2015 №739 (у редакції розпорядження голови облдержадміністрації від 12.02.2018 №109) «Про затвердження Положення про Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації».

Наказ директора Департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації від 20.03.2018 №63 «Про організацію надання адміністративних (прирівняних до них) послуг».