"Агрокебети" – це програма навчання прикладному аграрному менеджменту. Вона створена за запитом агробізнесу та як пілотний проект впроваджена у Національному університеті біоресурсів і природокористування України у 2019 році. Її завданням є підготовка мультифункціонального спеціаліста із знанням передових аграрних технологій. Важливою особливістю програми "Агрокебети" є практика на потужностях підприємств-партнерів. У 2020 році запланований запуск магістерської програми "Агрокебети" і на базі Вінницького національного аграрного університету.
Директор Департаменту зазначив, що створення такої освітньої програми є вкрай актуальною особливо для Вінниччини, яка має потужний аграрний сектор.
Наразі сільськогосподарською діяльністю на Вінниччині займаються 846 сільськогосподарських підприємств, 1893 фермерських господарства та 274,4 тис. особистих селянських господарств, якими обробляється 1,8 млн. га сільськогосподарських угідь.
В сільському господарстві області обсяги виробництва валової продукції сільського господарства в 2019 році склали 23,1 млрд. грн.
Питома вага регіону у загальнодержавному виробництві сільськогосподарської продукції за 2019 рік складає 8,5 %.
Аграрний сектор області за 2019 рік займає перше місце в сільському господарстві за обсягами виробництва валової продукції сільського господарства та на 1 особу, по виробництву цукрових буряків, картоплі, м’яса та молока.
Обсяг залучених прямих іноземних інвестицій в сільське, лісове та рибне господарство на кінець 2019 року складає близько 19,0 млн. дол. США, приріст з початку року склав 1,7 млн. дол. США, або 9,6%.
Підприємствами аграрного сектору регіону в 2019 році експортовано сільськогосподарської продукції та готових продуктів харчування на суму 1,13 млрд. дол. США.
Він також відмитив, що в умовах глобальних змін на світовому ринку продовольства аграрний бізнес Вінницької області шукає шляхи свого інноваційно-інвестиційного розвитку. Такі шляхи потребують нових підходів до підготовки кваліфікованих спеціалістів, адаптації до кліматичних, технічних та технологічних змін розвитку аграрного виробництва. Одним з прикладів такого підходу є нова програма навчання – "Агрокебети", яка готовить фахівця, який володітиме знаннями в різних галузях сільськогосподарської діяльності.
Ефективність впровадження цієї програми буде визначена за кінцевим результатом, тобто затребуваністю таких спеціалістів аграрним бізнесом.