Звіт про виконання заходів передбачених Антикорупційною програмою обласної державної адміністрації

Про виконання в 2021 році заходів, передбачених антикорупційною програмою обласної державної адміністрації на 2021–2022 роки

Відповідно до розпорядження Голови обласної державної адміністрації від 17 червня 2021 року № 504 «Про затвердження Антикорупційної програми обласної державної  адміністрації на 2021–2022 роки»,  зі  змінами,  внесеними  розпорядженням  Голови  обласної державної  адміністрації  від  01  вересня  2021  року  №  644 «Щодо внесення  змін  до  розпорядження  Голови  обласної  державної  адміністрації  від  17  червня  2021  року  №  504»,  Сектор  з  питань  запобігання  та  виявлення  корупції  обласної  державної  адміністрації (далі – Сектор) узагальнив та проаналізував інформацію, надану структурними підрозділами обласної державної адміністрації та її апарату, підприємствами, установами та організаціям, які належать до сфери її управління, про виконання в 2021 році заходів, передбачених антикорупційною програмою обласної державної адміністрації на 2021–2022 роки (далі – Програма).

Програмою визначено 32 корупційних ризики та 62 заходи щодо їх усунення, зокрема, 3 корупційні ризики – у сфері управління фінансовими та матеріальними ресурсами, 2 – у сфері управління персоналом, 1 – у сфері правового забезпечення, 1 – у сфері управління документообігом, 1 – у сфері управління інформацією, 1 – у сфері внутрішнього контролю та аудиту, 4 – у сфері проведення процедур закупівель, 3 – у сфері організації роботи із запобігання та виявлення корупції, 8 – у сфері надання адміністративних послуг, 1 – у сфері контрольно-наглядової діяльності, 7 –  пов’язаних з галузевими повноваженнями обласної державної адміністраціями.

Суб’єктом, відповідальним за здійснення оцінки виконання Програми, є Комісія обласної державної  адміністрації  з  оцінки  корупційних  ризиків, яка на своєму засіданні 24 січня 2022 року розглянула відповідні матеріали та визнала виконання заходів Програми у 2021 році на належному рівні

Інформація про виконання в 2021 році заходів, передбачених антикорупційною програмою обласної державної адміністрації на 2021–2022 роки