Антикорупційна програма затверджена наказом начальника обласної військової адміністрації від 26 квітня 2023 року № 617.

Наказом начальника обласної військової адміністрації  від 26 квітня 2023 року № 617 затверджена Антикорупційна програма Вінницької обласної військової адміністрації на 2023-2025 роки

07 квітня 2023 року в режимі zoom - конференції відбулось обговорення проєкту Антикорупційної програми обласної військової адміністрації на 2023-2025 роки.

Антикорупційна програма – це комплексний антикорупційний документ, що визначає процес управління корупційними ризиками з урахуванням ідентифікованих в організації корупційних ризиків та державної антикорупційної політики.

03 лютого 2023 року в режимі zoom - конференції відбулось чергове засідання робочої групи обласної військової адміністрації з оцінювання корупційних ризиків (далі – Робоча група).

На  виконання  наказів  Начальника  обласної  військової  адміністрації  від 14 грудня 2022 року № 2822 «Про проведення оцінювання корупційних ризиків та розроблення проєкту Антикорупційної програми обласної військової адміністрації»,  від  28  грудня  2022  року  № 3002 «Про  утворення  в  обласній  військовій  адміністрації  робочої  групи  з  оцінювання  корупційних ризиків» 05 січня 2023 року в режимі zoom - конференції відбулось засідання робочої групи обласної військової адміністрації з оцінювання корупційних ризиків (далі – Робоча група).

Відповідно до Плану оцінювання корупційних ризиків та підготовки антикорупційної програми, затвердженого на засіданні робочої групи обласної військової адміністрації з оцінювання корупційних ризиків 05 січня 2023 року, з  метою  збору  та  аналізу  інформації,  визначення  вразливих  до корупції функцій та процесів, запрошуємо представників зовнішніх заінтересованих сторін до 15 січня 2023 року взяти участь в опитуванні, яке розміщене на офіційному вебсайті обласної військової адміністрації у формі анкети за посиланням: https://bit.ly/3OD16zT. Анкета передбачає можливість надати відповідь без зазначення авторства.

Сторінка 1 із 3