Відповідно до розпорядження Голови обласної державної адміністрації від 17 червня 2021 року № 504 «Про затвердження Антикорупційної програми обласної державної  адміністрації на 2021–2022 роки»,  зі  змінами,  внесеними  розпорядженням  Голови  обласної державної  адміністрації  від  01  вересня  2021  року  №  644 «Щодо внесення  змін  до  розпорядження  Голови  обласної  державної  адміністрації  від  17  червня  2021  року  №  504»,  Сектор  з  питань  запобігання  та  виявлення  корупції  обласної  військової  адміністрації узагальнив та проаналізував інформацію, надану структурними підрозділами обласної військової адміністрації та її апарату, підприємствами, установами та організаціям, які належать до сфери її управління, про виконання у 2021 році та першому півріччі 2022 року заходів, передбачених антикорупційною програмою обласної державної адміністрації на 2021–2022 роки (далі – Програма).

Програмою визначено 32 корупційних ризики та 62 заходи щодо їх усунення, зокрема, 3 корупційні ризики – у сфері управління фінансовими та матеріальними ресурсами, 2 – у сфері управління персоналом, 1 – у сфері правового забезпечення, 1 – у сфері управління документообігом, 1 – у сфері управління інформацією, 1 – у сфері внутрішнього контролю та аудиту, 4 – у сфері проведення процедур закупівель, 3 – у сфері організації роботи із запобігання та виявлення корупції, 8 – у сфері надання адміністративних послуг, 1 – у сфері контрольно-наглядової діяльності, 7 –  пов’язаних з галузевими повноваженнями обласної державної адміністраціями.

Суб’єктом, відповідальним за здійснення оцінки виконання Програми, є Комісія  обласної  державної  адміністрації  з  оцінки  корупційних  ризиків, яка на своєму засіданні липня 2022 року розглянула відповідні матеріали та визнала виконання заходів Програми у 2021 році та у першому півріччі 2022 року на належному рівні (інформація додається).

Звіт 2021-2022