Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 2 липня 2014 р. N 647-р
Київ
Про затвердження плану першочергових заходів з подолання корупції

1. Затвердити план першочергових заходів з подолання корупції (далі - план заходів), що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади за участю громадськості забезпечити:
своєчасне виконання плану заходів;
подання щомісяця до 5 числа Кабінетові Міністрів України інформації про хід виконання плану заходів.

3. Міністерству внутрішніх справ разом з іншими спеціально уповноваженими суб’єктами, які здійснюють заходи щодо виявлення, припинення та розслідування корупційних правопорушень, узагальнити результати роботи у сфері протидії корупції за поточний рік та подати до 30 грудня 2014 р. Кабінету Міністрів України відповідну інформацію.

4. Покласти на керівників міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади персональну відповідальність за виконання плану заходів.Прем'єр-міністр України А.ЯЦЕНЮК

Інд. 70
____________________________________________
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів
України
від 2 липня 2014 р. № 647-р

ПЛАН
першочергових заходів з подолання корупції

1. Забезпечити супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки”.
Мін’юст
До прийняття Закону.

2. Внести в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проект державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2014-2017 роки.
Мін’юст, центральні органи
виконавчої влади.
У строки, визначені
Антикорупційною стратегією.
3. Розробити і внести в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекти:

щодо внесення змін до Законів України “Про державну службу” та “Про службу в органах місцевого самоврядування” на основі рекомендацій міжнародних експертів, зокрема програми ЄС та ОЕСР SIGMA.
Нацдержслужба, Мін’юст, Мінфін,
Мінрегіон, Мінсоцполітики.
До 1 вересня 2014 р.;

щодо встановлення ефективних інструментів запобігання, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів в діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, здійснення фінансового контролю за їх майновим станом.
Мін’юст.
До 1 вересня 2014 р.;

щодо порядку проведення перевірки на доброчесність осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Мін’юст.
До 1 жовтня 2014 р.;
щодо створення спеціально уповноваженого органу з виявлення та розслідування корупційних правопорушень серед вищих посадових осіб, а також інших корупційних правопорушень, що становлять особливу суспільну небезпеку.
Мін’юст, Урядовий уповноважений з
питань антикорупційної політики.
До 1 вересня 2014 р.;

щодо усунення можливості для осіб, які вчинили корупційні злочини, бути звільненими від відповідальності та покарання, зокрема з передачею на поруки, у зв’язку з дійовим каяттям, випробуванням тощо;
щодо приведення статті 368-2 Кримінального кодексу України у відповідність із статтею 20 Конвенції ООН проти корупції.
Мін’юст.
До 1 вересня 2014 р.;

Про судоустрій і статус суддів (нова редакція);
щодо позачергової переатестації усіх суддів.
Мін’юст, Урядовий уповноважений з
питань антикорупційної політики.
До 1 вересня 2014 р.;

Про органи внутрішніх справ.
МВС, Мін’юст, Мінрегіон, Урядовий
уповноважений з питань
антикорупційної політики.
До 1 вересня 2014 р.;

Про Державне бюро розслідувань.
Мін’юст, МВС, Урядовий
уповноважений з питань
антикорупційної політики.
До 1 вересня 2014 р.;

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів.
Мін’юст, Укрдержреєстр,
Держфінмоніторинг.
До 1 серпня 2014 р.;
Про внесення змін до Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму” (нова редакція).
Мінфін, Держфінмоніторинг,
Урядовий уповноважений з питань
антикорупційної політики.
До 1 серпня 2014 р.;

щодо можливості досудового розслідування та судового провадження, а також стягнення у дохід держави (конфіскацію) майна, набутого внаслідок злочинної діяльності, у разі, коли підозрюваний (обвинувачений) ухиляється від слідства чи суду.
Мін’юст, Урядовий уповноважений з
питань антикорупційної політики.
До 1 вересня 2014 р.;

щодо протидії тіньовому відпливу капіталу з України через нерезидентів, що мають офшорний статус.
Мінфін, Мін’юст,
Держфінмоніторинг.
До 1 листопада 2014 р.;

щодо системи ефективного та прозорого управління, реалізації та використання арештованого та конфіскованого майна, в тому числі доходів від злочинної корупційної діяльності.
Мінекономрозвитку, МВС, Мін’юст,
Мінфін, Урядовий уповноважений з
питань антикорупційної політики.
До 1 січня 2015 р.

4. Забезпечити супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про прокуратуру” (нова редакція).
Генеральна прокуратура України (за
згодою), Мін’юст, Урядовий
уповноважений з питань
антикорупційної політики.
До прийняття Закону.

5. Забезпечити супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей уточнення податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість у разі застосування податкового компромісу” (реєстраційний номер 4930).
Мінфін, Державна фіскальна служба,
Мін’юст.
До прийняття Закону.
6. Створити та забезпечити діяльність інституту бізнес-омбудсмена, який представлятиме інтереси бізнесу в Уряді.
Мінекономрозвитку, інститути
громадянського суспільства,
об’єднання підприємців та
роботодавців (зокрема, ініціатива
“Реанімаційний пакет реформ”, Рада
підприємців при Кабінеті Міністрів
України, Спільний представницький
орган роботодавців на національному
рівні, Європейська бізнес-асоціація)
(за згодою).
До 1 серпня 2014 р.

7. Внести на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо подальшого спрощення регуляторних процедур здійснення підприємницької діяльності.
Мінекономрозвитку, Мінрегіон,
Мін’юст, інститути громадянського
суспільства, об’єднання підприємців
та роботодавців (зокрема, ініціатива
“Реанімаційний пакет реформ”, Рада
підприємців при Кабінеті Міністрів
України, Спільний представницький
орган роботодавців на національному
рівні, Європейська бізнес-асоціація)
(за згодою).
До 1 серпня 2014 р.

8. Забезпечити застосування зручного для громадян механізму надання адміністративних послуг, зокрема:

внести в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект щодо оптимізації процедур надання адміністративних послуг та передачі органам місцевого самоврядування та місцевим державним адміністраціям повноважень з надання адміністративних послуг у сфері реєстрації юридичних та фізичних осіб - підприємців, речових прав, об’єднань громадян та актів цивільного стану; здійснення державної реєстрації земельних ділянок, внесення та отримання інформації з Державного земельного кадастру; реєстрації місця проживання (місця перебування) особи, оформлення документів, що посвідчують особу; реєстрації автотранспортних засобів, оформлення посвідчень водія.
Мін’юст, Мінрегіон,
Мінекономрозвитку, Мінагрополітики, інститути
громадянського суспільства,
об’єднання підприємців та
роботодавців (зокрема, ініціатива
“Реанімаційний пакет реформ”, Рада
підприємців при Кабінеті Міністрів
України, Спільний представницький
орган роботодавців на національному
рівні, Європейська бізнес-асоціація)
(за згодою).
До 1 серпня 2014 р.;

вжити заходів організаційного характеру, необхідних для надання адміністративних послуг шляхом прийняття та видачі документів через центри надання адміністративних послуг.
Мінрегіон, Мін’юст, Укрдержреєстр,
МВС, інші центральні та місцеві
органи виконавчої влади за участю
органів місцевого самоврядування.
До 1 жовтня 2014 р.

9. Забезпечити супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про документи України, що посвідчують особу та дають право виїзду за кордон” (реєстраційний номер 4751).
МВС, Мін’юст.
До прийняття Закону.
10. Розробити і внести в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проект Адміністративно-процедурного кодексу України.
Мін’юст.
До 1 жовтня 2014 р.

11. Внести в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект щодо виконання рекомендацій Групи держав проти корупції (GRECO) стосовно прозорості фінансування політичних партій та виборчих кампаній.
Мін’юст, Урядовий уповноважений з
питань антикорупційної політики.
До 1 листопада 2014 р.

12. Забезпечити проведення моніторингу виконання Закону України “Про здійснення державних закупівель”.
Мінекономрозвитку.
Постійно.

13. Внести в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції:

щодо внесення змін до Закону України “Про здійснення державних закупівель” за результатами моніторингу його виконання.
Мінекономрозвитку.
До 1 січня 2015 р.;
щодо забезпечення застосування прозорого механізму приватизації державного та комунального майна.
Мінекономрозвитку, Фонд
державного майна, Мін’юст,
Урядовий уповноважений з питань
антикорупційної політики.
До 1 вересня 2014 р.;
щодо надання Держфінінспекції доступу до баз даних митних та податкових органів.
Мінфін, Мін’юст, Державна фіскальна
служба, ДВС.
До 1 вересня 2014 р.;

14. Запровадити систему електронних державних закупівель.
Мінекономрозвитку, Мін’юст,
Урядовий уповноважений з питань
антикорупційної політики.
До 1 січня 2015 р.

15. Забезпечити супроводження у Верховній Раді України проектів Законів України:

Про внесення змін до деяких законів України щодо розширення доступу до інформації про речові права на нерухоме майно з метою запобігання корупції та захисту права власності (реєстраційний номер 4728).
Мін’юст, Укрдержреєстр, Урядовий
уповноважений з питань
антикорупційної політики.
До прийняття Закону;

Про відкритість використання публічних коштів (реєстраційний номер 2012а).
Мінфін, Мін’юст, Урядовий
уповноважений з питань
антикорупційної політики.
До прийняття Закону.