КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИРОЗПОРЯДЖЕННЯ


від 26 листопада 2014 р. № 1176-р

Київ


Про затвердження плану дій із впровадження Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд” у 2014-2015 роках

1. Затвердити план дій із впровадження Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд” у 2014-2015 роках, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним, Київській міській державним адміністраціям, іншим державним органам забезпечити виконання затвердженого цим розпорядженням плану дій.

3. Обласним, Київській міській державним адміністраціям протягом місяця з дня набрання чинності цим розпорядженням затвердити плани дій з реалізації Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд” у 2014-2015 роках в областях, м. Києві, залучивши до їх підготовки представників інститутів громадянського суспільства.

4. Міністерству закордонних справ забезпечити взаємодію з керівним комітетом Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд” та інформування громадськості за кордоном про хід її впровадження в Україні.

5. Державному комітетові телебачення і радіомовлення за участю Координаційної ради з питань реалізації в Україні Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд” розробити та внести до 15 грудня 2014 р. на розгляд Кабінету Міністрів України проект плану заходів з інформаційного супроводження реалізації Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд” в Україні.Прем'єр-міністр України
А.ЯЦЕНЮК

Інд. 17
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 26 листопада 2014 р. № 1176-р
ПЛАН
дій із впровадження Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд”
у 2014-2015 роках
I. Загальна частина

Революція гідності (листопад 2013 р. - лютий 2014 р.) засвідчила посилення ролі громадянського суспільства у розбудові держави.
Підвищення політичної активності громадян та інститутів громадянського суспільства демонструє їх прагнення мати легітимні механізми захисту своїх прав і свобод, впливу на дії органів державної влади, притягнення до відповідальності посадових осіб, які використовують владу для збагачення, а не для задоволення суспільних потреб.
Сьогодні Україна опинилась перед загрозою втрати суверенітету і територіальної цілісності, що ускладнюється економічною кризою. На даному етапі найважливішим є об’єднання зусиль Кабінету Міністрів України та громадянського суспільства, рівноправний діалог та взаємна відповідальність за розвиток держави.
Це вимагає невідкладного впровадження принципів відкритого урядування, відповідальності органів державної влади перед суспільством, підзвітності та підконтрольності громадянам.
Виконання таких зобов’язань взяла на себе Україна, приєднавшись до впровадження міжнародної Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд”.
Провівши консультації з провідними інститутами громадянського суспільства, Кабінет Міністрів України бере зобов’язання забезпечити належну реалізацію у 2014-2015 роках Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд” за такими напрямами:
сприяння діяльності інститутів громадянського суспільства, їх участі у формуванні та реалізації державної політики;
забезпечення доступу до публічної інформації;
запобігання і протидія корупції;
підвищення якості надання адміністративних та соціальних послуг;
впровадження технологій електронного урядування та розвиток електронної демократії.
Ці зобов’язання будуть виконуватися у тісній співпраці органів виконавчої влади та інститутів громадянського суспільства. Інформація про хід їх виконання буде доступна для громадян на офіційному веб-сайті Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд” в Україні та урядовому веб-сайті “Громадянське суспільство і влада”.
II. Досягнення України у впровадженні Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд”

Ініціатива “Партнерство “Відкритий Уряд” впроваджується в Україні з 2012 року. План дій з реалізації Ініціативи у 2012-2013 роках сприяв досягненню відкритості і прозорості державної політики.
Так, було оновлено законодавчу базу з питань діяльності інститутів громадянського суспільства, зокрема громадських об’єднань та благодійних організацій.
На виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації” органи виконавчої влади створювали умови для спрощення доступу громадян до інформації, яка перебуває у їх володінні. Також Україна отримала статус країни - кандидата міжнародної Ініціативи забезпечення прозорості видобувних галузей.
Прийнято ряд законодавчих актів, які вдосконалили засади запобігання і протидії корупції.
Важливим кроком стало прийняття Закону України “Про адміністративні послуги”, утворення центрів надання адміністративних послуг у регіонах.
Кабінет Міністрів України схвалив Стратегію розвитку інформаційного суспільства в Україні. У ряді регіонів впроваджувалися електронні сервіси надання адміністративних послуг.
За оцінками українських громадських експертів, попередній план заходів з реалізації Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд” реалізовано на рівні 60 відсотків.
Незалежне оцінювання, проведене на замовлення Керівного комітету Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд”, засвідчило певний прогрес у напрямі розвитку відкритого урядування. Водночас були висловлені рекомендації щодо:
активізації процесу залучення громадськості до планування та реалізації заходів у рамках Ініціативи;
подальшого вдосконалення законодавства про доступ до публічної інформації;
спрощення доступу до інформації про доходи, видатки і зобов’язання фінансового характеру державних службовців;
забезпечення надання адміністративних послуг державних органів через новоутворені центри надання адміністративних послуг;
створення системи обміну даними між державними реєстрами тощо.
Зазначені рекомендації враховані під час розроблення нового плану дій з реалізації Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд”.
III. Підготовка та обговорення нових завдань Кабінету Міністрів України в рамках реалізації Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд”

Уряд вжив заходів для залучення представників інститутів громадянського суспільства до розроблення нових зобов’язань України у рамках реалізації Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд”.
У Секретаріаті Кабінету Міністрів України утворено робочу групу для розроблення проекту плану дій з реалізації Ініціативи у 2014-2015 роках. До складу робочої групи увійшли представники провідних інститутів громадянського суспільства та органів виконавчої влади.
Робоча група проаналізувала досвід реалізації Ініціативи у попередніх роках, а також напрацьовані на початку 2014 року пропозиції органів виконавчої влади та громадських експертів щодо пріоритетів подальшого її впровадження.
Підготовлений робочою групою проект плану дій відповідає основним завданням Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд”, має чіткі строки та індикатори результативності.
У травні 2014 року проект плану дій винесений на громадське обговорення в Інтернеті. Також з 3 по 6 червня 2014 р. за підтримки Програми розвитку ООН в Україні проведені публічні заходи для обговорення проекту документа за участю представників інститутів громадянського суспільства із західних (м. Львів), південних (м. Херсон) і східних (м. Дніпропетровськ) областей України.
Усі запропоновані напрями реалізації Ініціативи отримали підтримку понад 80 відсотків учасників обговорення в Інтернеті. Найбільшу підтримку висловлено заходам щодо запобігання і протидії корупції (90 відсотків) і підвищення якості надання адміністративних та соціальних послуг (85 відсотків).
У м. Києві 16 червня 2014 р. відбулося підсумкове засідання за круглим столом “Партнерство “Відкритий Уряд”: який план дій потрібен Україні?” за участю Міністра Кабінету Міністрів України, представників інститутів громадянського суспільства з центральних і північних областей України, міжнародних організацій, посадових осіб органів виконавчої влади, на якому визначалися заходи для реалізації такого плану дій.
За результатами обговорення проект плану дій був доопрацьований робочою групою, утвореною в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, за участю представників заінтересованих інститутів громадянського суспільства.
Інформація про хід підготовки проекту плану дій з реалізації Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд” у 2014-2015 роках, способи і строки участі представників громадськості в його обговоренні розміщувалася на урядовому веб-сайті “Громадянське суспільство і влада”.
IV. Заходи з реалізації плану дій із впровадження Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд” у 2014-2015 роках
Найменування заходу
Строк виконання
Відповідальний за виконання
Партнери
Очікувані результати
Сприяння діяльності інститутів громадянського суспільства, їх участі у формуванні та реалізації державної політики
1. Підготовка та подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України, які регламентують процедуру взаємодії з інститутами громадянського суспільства, в частині проведення консультацій з громадськістю, створення та діяльності громадських рад при органах виконавчої влади, сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади грудень 2014 року Мін’юст Програма розвитку ООН в Україні, інститути громадянського суспільства та міжнародні організації (за згодою) прийняття відповідної постанови Кабінету Міністрів України
2. Підготовка та подання в установленому порядку Кабінетові Міністрів України законопроектів про внесення змін до Закону України “Про благодійництво та благодійні організації” та до Бюджетного кодексу України з метою передбачення можливості благодійних організацій отримувати фінансову підтримку для виконання завдань державної політики, надання соціальних послуг березень 2015 року Мінфін Мінсоцполітики Мінкультури Мін’юст Незалежний центр політичних досліджень, інші інститути громадянського суспільства та міжнародні організації (за згодою) схвалення Кабінетом Міністрів України відповідного законопроекту, подання його Верховній Раді України та супроводження до прийняття
3. Урегулювання питання надання громадським об’єднанням статусу неприбуткової організації, установи шляхом внесення за принципом “єдиного вікна” громадського об’єднання до Реєстру неприбуткових установ та організацій, визначивши строки розгляду документів, підстави для відмови у наданні такого статусу, а також передбачивши вільний доступ до Реєстру з використанням Інтернету, зокрема шляхом підготовки та подання в установленому порядку Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Законів України “Про громадські об’єднання” та “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців”, інших актів законодавства у разі необхідності квітень 2015 року Укрдержреєстр Мін’юст Мінфін ДФС Незалежний центр політичних досліджень, Програма розвитку ООН в Україні, інші інститути громадянського суспільства та міжнародні організації (за згодою) схвалення Кабінетом Міністрів України відповідних проектів законів України, подання їх Верховній Раді України та супроводження до прийняття
4. Підготовка та подання в установленому порядку Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо участі громадськості у процесі формування та реалізації державної політики, вирішенні питань місцевого значення травень 2015 року Мін’юст Мінрегіон Державне агентство з питань електронного урядування Адміністрація Держспецзв’язку -“- схвалення Кабінетом Міністрів України відповідного законопроекту, подання його Верховній Раді України та супроводження до прийняття
Забезпечення доступу до публічної інформації
5. Забезпечення безперешкодного доступу громадськості до публічної інформації шляхом:
підготовки та подання в установленому порядку Кабінетові Міністрів України проекту постанови щодо затвердження порядку ведення обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію, зібрану в процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони держави січень 2015 року Укрдержархів Мін’юст МВС Міноборони СБУ (за згодою) Адміністрація Держспецзв’язку Держкомтелерадіо Мінфін Мінекономрозвитку Служба зовнішньої розвідки (за згодою) інститути громадянського суспільства та міжнародні організації (за згодою) прийняття відповідної постанови Кабінету Міністрів України
забезпечення вільного доступу громадськості до містобудівної документації та геоінформаційних даних (в тому числі в електронній формі) грудень 2014 року Мінрегіон Мінприроди Міноборони Мінагрополітики Держземагентство Держлісагентство обласні, Київська міська держадміністрації Східноукраїнський центр громадських ініціатив, інші інститути громадянського суспільства та міжнародні організації (за згодою) забезпечення перегляду практик застосування грифа “ДСК” щодо містобудівної документації, зокрема генеральних планів міст, оприлюднення генеральних планів міст у спосіб, передбачений Законом України “Про регулювання містобудівної діяльності”, приведення нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади з питань службової інформації, зокрема переліків відомостей, що становлять службову інформацію, у відповідність із Законами України “Про доступ до публічної інформації”, “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про інформацію” та Закону України “Про доступ до публічної інформації” в частині забезпечення доступу громадян до геоінформаційних даних, створених за рахунок коштів державного бюджету, зокрема
великомасштабних карт і планів
підготовки та подання в установленому порядку Кабінетові Міністрів України законопроекту, який регулюватиме порядок та умови доступу до архівів органів внутрішніх справ та спецслужб СРСР 1917-1991 років грудень 2014 року Український інститут національної пам’яті Мінкультури Укрдержархів Мін’юст Центр досліджень визвольного руху, інші інститути громадянського суспільства та міжнародні організації (за згодою) схвалення Кабінетом Міністрів України відповідного законопроекту, подання його Верховній Раді України та супроводження до прийняття
6. Підготовка та подання в установленому порядку Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо доступу до інформації у вигляді відкритих даних та повторного використання інформації грудень 2015 року Держкомтелерадіо Мін’юст Мінрегіон Держстат Адміністрація Держспецзв’язку Державне агентство з питань електронного урядування Програма розвитку ООН в Україні, Міжнародний фонд “Відродження”, інші інститути громадянського суспільства та міжнародні організації (за згодою) -“-
7. Підготовка та подання в установленому порядку Кабінетові Міністрів України законопроекту про здійснення державного нагляду у сфері реалізації права на доступ до публічної інформації -“- Держкомтелерадіо Мін’юст Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою) Міжнародний фонд “Відродження”, інститути громадянського суспільства та міжнародні організації (за згодою) -“-
8. Здійснення заходів щодо набуття Україною статусу відповідності стандартам Ініціативи з прозорості видобувних галузей (Extractive Industries Transparency Initiative) грудень 2015 року Міненерговугілля Мінекономрозвитку Мінфін Мінприроди Міжнародний фонд “Відродження”, громадська організація “ДІКСІ ГРУП”, Київський міжнародний енергетичний клуб “Q-Club”, громадська організація “Аналітичний центр регіонального співробітництва”, міжнародна ініціатива “Публікуй, за що сплачуєш”, інші інститути громадянського суспільства та міжнародні організації (за згодою) приведення національної правової бази у відповідність з вимогами стандарту ЕІТІ, підготовка звіту українською та іноземною мовами згідно із зазначеним стандартом
Запобігання і протидія корупції
9. Підготовка та подання в установленому порядку Кабінетові Міністрів України проекту Типового положення про моніторинговий комітет інфраструктурних проектів, яким передбачаються процедури формування наглядових рад за реалізацією інфраструктурних проектів загальнодержавного та регіонального рівня грудень 2014 року Мінінфраструктури Мінрегіон Мінфін громадська організація “Трансперенсі Інтернешнл Україна”, інші інститути громадянського суспільства та міжнародні організації (за згодою) прийняття відповідної постанови Кабінету Міністрів України
10. Розроблення із залученням представників громадськості антикорупційних регіональних програм березень 2015 року обласні, Київська міська держадміністрації Мін’юст Всеукраїнська громадська організація “Всеукраїнська Спеціальна Колегія з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю”, інші інститути громадянського суспільства та міжнародні організації (за згодою) затвердження зазначених програм обласними, Київською міською радами
11. Розроблення із залученням представників громадськості методичних рекомендацій щодо виявлення корупційних ризиків у діяльності працівників органів юстиції та способів протидії їм -“- Мін’юст громадська організація “Трансперенсі Інтернешнл Україна”, Міжнародний фонд “Відродження”, Всеукраїнська громадська організація “Всеукраїнська Спеціальна Колегія з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю”, інші інститути громадянського суспільства та міжнародні організації (за згодою) затвердження Мін’юстом методичних рекомендацій щодо виявлення корупційних ризиків у діяльності працівників органів юстиції
12. Створення єдиного веб-порталу декларацій про доходи, майно і витрати державних службовців для їх оприлюднення у відкритому доступі грудень 2015 року Національне агентство з питань запобігання корупції ДФС Нацдержслужба Мін’юст Адміністрація Держспецзв’язку Державне агентство з питань електронного урядування громадська організація “Трансперенсі Інтернешнл Україна”, Міжнародний фонд “Відродження”, інші інститути громадянського суспільства та міжнародні організації (за згодою) створення відповідного веб-порталу
Підвищення якості надання адміністративних та соціальних послуг
13. Підготовка та подання в установленому порядку Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про адміністративну процедуру” грудень 2014 року Мін’юст Центр політико-правових реформ, інші інститути громадянського суспільства та міжнародні організації (за згодою) схвалення Кабінетом Міністрів України відповідного проекту Закону України, подання його Верховній Раді України та супроводження до прийняття
14. Підготовка та подання в установленому порядку Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо упорядкування відносин стосовно оплати адміністративних послуг червень 2015 року Мінекономрозвитку Мін’юст Мінрегіон Мінфін -“- схвалення Кабінетом Міністрів України відповідного законопроекту, подання його Верховній Раді України та супроводження до прийняття
15. Впровадження пілотної версії Єдиного державного порталу адміністративних послуг для забезпечення доступу суб’єктів звернення до інформації про адміністративні послуги та суб’єктів надання таких послуг жовтень 2015 року Мінекономрозвитку Мінфін Державне агентство з питань електронного урядування інститути громадянського суспільства та міжнародні організації (за згодою) впровадження пілотної версії Єдиного державного порталу адміністративних послуг (у разі передбачення необхідного фінансування)
16. Підготовка та подання в установленому порядку Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо децентралізації повноважень з надання найбільш важливих для громадян адміністративних послуг, у тому числі з метою їх надання через центри надання адміністративних послуг, а саме: реєстрації місця проживання (перебування) особи, оформлення документів, що посвідчують особу, у тому числі для виїзду за кордон державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, об’єднань громадян та актів цивільного стану
державної реєстрації земельних ділянок, внесення та отримання відомостей з Державного земельного кадастру реєстрації автотранспортних засобів, оформлення посвідчень водія
протягом 2014-2015 років Мінрегіон Мін’юст МВС Мінагрополітики Мінекономрозвитку Укрдержреєстр ДМС Держземагентство -“- передача органам місцевого самоврядування, місцевим органам виконавчої влади зазначених повноважень
17. Підготовка та подання в установленому порядку Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про соціальні послуги” (нова редакція) для забезпечення рівних підходів під час надання соціальних послуг представникам різних соціальних груп грудень 2014 року Мінсоцполітики Всеукраїнський благодійний фонд “Коаліція ВІЛ-сервісних організацій”, міжнародний благодійний фонд “Карітас України”, інші інститути громадянського суспільства та міжнародні організації (за згодою) схвалення Кабінетом Міністрів України відповідного проекту Закону України, подання його Верховній Раді України та супроводження до прийняття
Впровадження технологій електронного урядування та розвиток електронної демократії
18. Підготовка та подання в установленому порядку Кабінетові Міністрів України таких проектів Законів України, що є першочерговими для приведення національної правової бази у відповідність з європейським законодавством: Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо можливості засвідчення суб’єктом звернення чинності пакета електронних копій відсканованих документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, власним електронним цифровим підписом та встановлення відповідальності суб’єкта звернення за подання недостовірних документів та відомостей) Про внесення змін до Закону України “Про електронний цифровий підпис” (щодо удосконалення порядку державного регулювання у сфері послуг електронного цифрового підпису, здійснення контролю за додержанням законодавства про електронний цифровий підпис, а також реформування законодавства у сфері використання інфраструктури відкритих ключів та надання електронних довірчих послуг з урахуванням досвіду Європейського Союзу) Про внесення змін до Закону України “Про звернення громадян” Про внесення змін до Закону України “Про захист персональних даних” -“- Мін’юст Державне агентство з питань електронного урядування Мінрегіон Мінекономрозвитку Адміністрація Держспецзв’язку НКРЗІ Укрдержархів інститути громадянського суспільства та міжнародні організації (за згодою) схвалення Кабінетом Міністрів України відповідних проектів Законів України, подання їх Верховній Раді України та супроводження до прийняття
19. Створення інтерактивної системи “Оцінка електронної готовності України” та проведення такої оцінки грудень 2014 року Державне агентство з питань електронного урядування Мінрегіон Національний центр електронного урядування державного підприємства “Держінформресурс”, Координатор проектів ОБСЄ в Україні, Асоціація органів місцевого самоврядування “Міста електронного врядування”, інші інститути громадянського суспільства та міжнародні організації (за згодою) створення інтерактивної системи “Оцінка електронної готовності України” та проведення такої оцінки
20. Підготовка та подання в установленому порядку Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо визначення порядку оприлюднення в Інтернеті відкритих урядових даних травень 2015 року Державне агентство з питань електронного урядування Мінрегіон Держкомтелерадіо Укрдержархів Національний центр електронного урядування державного підприємства “Держінформресурс”, Програма розвитку ООН в Україні, Міжнародний фонд “Відродження”, інші інститути громадянського суспільства та міжнародні організації (за згодою) врегулювання питання щодо оприлюднення в Інтернеті відкритих урядових даних
21. Розроблення Дорожньої карти розвитку електронної демократії червень 2015 року Державне агентство з питань електронного урядування Мінрегіон Мін’юст Національний центр електронного урядування державного підприємства “Держінформресурс”, громадська організація “Трансперенсі Інтернешнл Україна”, Міжнародний фонд “Відродження”, Програма Розвитку ООН в Україні, Асоціація органів місцевого самоврядування “Міста електронного врядування”, громадська організація “Подільське агентство регіонального розвитку”, інші інститути громадянського суспільства та міжнародні організації (за згодою) розроблення пропозицій щодо визначення шляхів реалізації потенціалу інструментів електронної демократії як засобів, що забезпечать можливість громадян впливати на прийняття державних рішень та контролювати владу
22. Партнерське впровадження пілотних ініціатив, пов’язаних з наданням інформації про бюджет у відкритій та доступній формі, на національному, обласному та місцевому рівні грудень 2015 року Мінфін Мінрегіон Національний центр електронного урядування державного підприємства “Держінформресурс”, фонд “Східна Європа”, Представництво Європейської Комісії в Україні, інші інститути громадянського суспільства та міжнародні організації, органи місцевого самоврядування (за згодою) створення веб-порталу “Скільки коштує держава?”,
впровадження платформи “Відкрите місто” у 15 адміністративно-територіальних одиницях,
впровадження не менш як п’яти пілотних ініціатив для підвищення рівня поінформованості громадськості у сфері бюджетування, створення бюджетної інформації, дружньої до користувача
23. Підготовка та подання в установленому порядку Кабінетові Міністрів України проекту постанови щодо затвердження Порядку роботи з електронними зверненнями громадян червень 2015 року Державне агентство з питань електронного урядування Мінрегіон Мін’юст Адміністрація Держспецзв’язку Укрдержархів Програма розвитку ООН в Україні, інші інститути громадянського суспільства та міжнародні організації (за згодою) прийняття відповідної постанови Кабінету Міністрів України
24. Проведення національної інформаційно-просвітницької кампанії “Публічні бібліотеки - мости до електронного урядування” 2014-2015 роки Мінкультури Мінрегіон Національний центр електронного урядування державного підприємства “Держінформресурс”, програма “Бібліоміст”, Українська бібліотечна асоціація, інші інститути громадянського суспільства та міжнародні організації (за згодою) розроблення дистанційного курсу “Основи е-урядування” та проведення навчання для представників районних та селищних рад