РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

03 березня 2021 року

Вінниця

№ 183

 

Про зміни у структурі апарату обласної

державної адміністрації та внесення змін

до розпорядження Голови обласної державної

адміністрації від 23 вересня 2010 року № 397

 

Відповідно до статей 5, 44 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про державну службу», постанов Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 року № 179 «Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій», від 18 квітня 2012 року № 606 «Про затвердження рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій», від 25 березня 2014 року № 91 «Деякі питання діяльності місцевих  державних адміністрацій», з метою оптимізації структури та штатного розпису апарату обласної державної адміністрації:

 

1. Увести до штатного розпису апарату обласної державної адміністрації посаду заступника Голови Вінницької обласної державної адміністрації.

2. Ліквідувати юридичний відділ апарату обласної державної адміністрації.

3. Утворити сектор внутрішнього аудиту апарату Вінницької обласної державної адміністрації із штатною чисельністю 2 одиниці.

4. Начальнику управління фінансового та господарського забезпечення – головному бухгалтеру апарату обласної державної адміністрації Наталії Мандренко, з урахуванням розпорядження Голови обласної державної адміністрації від 09 лютого 2021 року № 81 «Про утворення Департаменту правового забезпечення Вінницької обласної державної адміністрації», розробити проєкт штатного розпису апарату обласної державної адміністрації та забезпечити його затвердження в установленому порядку.

5. Керівнику апарату обласної державної адміністрації Олександру Коханцю після затвердження штатного розпису апарату обласної державної адміністрації попередити працівників апарату, посади яких скорочуються, про їх вивільнення, згідно з додатком.

6. Унести до розпорядження Голови обласної державної адміністрації від 23 вересня 2010 року № 397 «Про структуру апарату облдержадміністрації та скорочення посад працівників апарату облдержадміністрації» таку зміну:

Затвердити структуру апарату обласної державної адміністрації та штатну чисельність його працівників у новій редакції, що додається.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

Голова обласної державної

адміністрації   

Сергій БОРЗОВ

 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Голови

обласної державної адміністрації

                                                                                 23 вересня 2010 року № 397

                                                                                 (у редакції розпорядження

Голови обласної державної адміністрації

                                                                                 03 березня 2021 року № 183)

 

 

СТРУКТУРА

апарату обласної державної адміністрації та штатна чисельність його працівників

 

1.

Керівництво

6

2.

Патронатна служба

5

3.

Служба забезпечення діяльності керівництва

6

4.

Управління діловодства та контролю

14

5.

Управління фінансового та господарського забезпечення

10

6.

Управління  інформаційних технологій, роботи із зверненнями   громадян та доступу до публічної інформації

15

7.

Організаційний відділ

8

8.

Відділ з питань персоналу

5

9.

Сектор режимно-секретної роботи

2

10.

Сектор  з питань запобігання та виявлення корупції

2

11.

Сектор мобілізаційної роботи

2

12.

Сектор внутрішнього аудиту

2

 

Усього

77

 

 

 

 Додаток

до розпорядження Голови

обласної державної адміністрації

03 березня 2021 року № 183

 

 

СПИСОК

працівників апарату обласної державної адміністрації, які попереджаються про вивільнення у зв’язку із ліквідацією структурного підрозділу

 

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

Підпис

 Дата попередження

КОБЗАР

Олександр Дмитрович

начальник юридичного відділу апарату обласної державної адміністрації

 

 

ХМАРСЬКИЙ

Ростислав Васильович

заступник начальника юридичного відділу апарату обласної державної адміністрації

 

 

БІЛОЗОР

Олександр Леонідович

головний спеціаліст юридичного відділу апарату обласної державної адміністрації

 

 

ГОДОВАНЮК

Андрій Олександрович

головний спеціаліст юридичного відділу апарату обласної державної адміністрації

 

 

МАШКАРИНЕЦЬ

Олена Валеріївна

головний спеціаліст юридичного відділу апарату обласної державної адміністрації

 

 

 

 

Начальник відділу з питань персоналу

апарату обласної державної адміністрації 

Наталія ПОЛІЩУК