РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

09 лютого 2021 року

Вінниця

№ 80

 

Про ліквідацію Управління фізичної

культури та спорту Вінницької обласної

державної адміністрації

 

Відповідно до статті 118 Конституції України, статей 5, 47 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статей 104, 105, 110, 111 Цивільного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів», з метою ефективного, раціонального та економного використання державних коштів, передбачених для утримання обласної державної адміністрації та оптимізації її структурних підрозділів:

1. Припинити Управління фізичної культури та спорту Вінницької обласної державної адміністрації (ідентифікаційний код 40156328) шляхом ліквідації.

2. Утворити ліквідаційну комісію Управління фізичної культури та спорту Вінницької обласної державної адміністрації (вул. Монастирська, буд. 47, м. Вінниця, 21050) у складі згідно з додатком.

3. Установити двомісячний строк заявлення кредиторами вимог до Управління фізичної культури та спорту Вінницької обласної державної адміністрації, що ліквідовується, з дня оприлюднення відповідного повідомлення.

4. Начальнику Управління фізичної культури та спорту Вінницької обласної державної адміністрації Сергію Чернявському попередити працівників управління про їх наступне вивільнення у зв’язку із ліквідацією управління.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника Голови обласної державної адміністрації Наталю Заболотну.

 

 

Голова обласної державної

адміністрації     

Сергій БОРЗОВ

 

 

Додаток

до розпорядження Голови

обласної державної адміністрації

09 лютого 2021 року № 80

 

С К Л А Д

ліквідаційної комісії Управління фізичної культури та спорту Вінницької обласної державної адміністрації

 

Прізвище, ім'я, по батькові

Посада

Адреса місця проживання

(реєстрації)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Серія і номер паспорта, ким і коли виданий

Токар

Наталія Іванівна

заступник начальника Управління фізичної культури та спорту Вінницької обласної державної адміністрації –начальник відділу

фінансово-економічних розрахунків обласних програм, організаційної роботи, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації, голова комісії

(персональні дані)

(персональні дані)

(персональні дані)

Рябова

Алла Казимирівна

начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер Управління фізичної культури та спорту Вінницької обласної державної адміністрації, заступник голови комісії

(персональні дані)

(персональні дані)

(персональні дані)

Бугаєв

Олександр Анатолійович

головний спеціаліст відділу фізичної культури і спорту  Управління фізичної культури та спорту Вінницької обласної державної адміністрації

 

(персональні дані)

(персональні дані)

(персональні дані)

 

 

Начальник відділу з питань персоналу

апарату обласної державної адміністрації           

Наталія ПОЛІЩУК