РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

09 лютого 2021 року

Вінниця

№ 79

 

Про ліквідацію Управління культури

і мистецтв Вінницької обласної

державної адміністрації

 

Відповідно до статті 118 Конституції України, статей 5, 47 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статей 104, 105, 110, 111 Цивільного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів», з метою ефективного, раціонального та економного використання державних коштів, передбачених для утримання обласної державної адміністрації та оптимізації її структурних підрозділів:

1. Припинити Управління культури і мистецтв Вінницької обласної державної адміністрації (ідентифікаційний код 39955650) шляхом ліквідації.

2. Утворити ліквідаційну комісію Управління культури і мистецтв Вінницької обласної державної адміністрації (вул. Театральна, буд. 15, м. Вінниця, 21050) у складі згідно з додатком.

3. Установити двомісячний строк заявлення кредиторами вимог до Управління культури і мистецтв Вінницької обласної державної адміністрації, що ліквідовується, з дня оприлюднення відповідного повідомлення.

4. Начальнику Управління культури і мистецтв Вінницької обласної державної адміністрації Ользі Дерновій попередити працівників управління про їх наступне вивільнення у зв’язку із ліквідацією управління.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника Голови обласної державної адміністрації Наталю Заболотну.

 

 

Голова обласної державної

адміністрації         

Сергій БОРЗОВ

 

 

Додаток

до розпорядження Голови

обласної державної адміністрації

09 лютого 2021 року № 79

 

С К Л А Д

ліквідаційної комісії Управління культури і мистецтв Вінницької обласної державної адміністрації

 

Прізвище, ім'я, по батькові

Посада

Адреса місця проживання

(реєстрації)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Серія і номер паспорта, ким і коли виданий

ДЕРНОВА

Ольга Миколаївна

начальник Управління культури і мистецтв Вінницької обласної державної адміністрації, голова комісії

(персональні дані)

(персональні дані)

(персональні дані)

СВІРГУН

Зінаїда Віталіївна

начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення –головний бухгалтер Управління культури і мистецтв Вінницької обласної державної адміністрації, заступник голови комісії

(персональні дані)

(персональні дані)

(персональні дані)

СЕМЕНЯКО

Сергій Віталійович

головний спеціаліст-юрисконсульт Управління культури і мистецтв Вінницької обласної державної адміністрації

(персональні дані)

(персональні дані)

(персональні дані)

 

 

Начальник відділу з питань персонал

апарату обласної державної адміністрації       

Наталія ПОЛІЩУК