РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

09 лютого 2021 року

Вінниця

№ 78

 

Про ліквідацію Департаменту

освіти і науки Вінницької обласної

державної адміністрації

 

Відповідно до статті 118 Конституції України, статей 5, 47 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статей 104, 105, 110, 111 Цивільного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів», з метою ефективного, раціонального та економного використання державних коштів, передбачених для утримання обласної державної адміністрації та оптимізації її структурних підрозділів:

1. Припинити Департамент освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації (ідентифікаційний код 02141271) шляхом ліквідації.

2. Утворити ліквідаційну комісію Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації (вул. Миколи Оводова, буд. 33, м. Вінниця, Вінницька область, 21100) у складі згідно з додатком.

3. Установити двомісячний строк заявлення кредиторами вимог до Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації, що ліквідовується, з дня оприлюднення відповідного повідомлення.

4. Заступнику директора Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації – начальнику управління професійної освіти, інноватики та науки Володимиру Буняку попередити працівників департаменту про їх наступне вивільнення у зв’язку із ліквідацією департаменту.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника Голови обласної державної адміністрації Наталю Заболотну.

 

 

Голова обласної державної

адміністрації       

Сергій БОРЗОВ

 

 

Додаток

до розпорядження Голови

обласної державної адміністрації

09 лютого 2021 року № 78

 

        

С К Л А Д

ліквідаційної комісії Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації

 

Прізвище, ім'я, по батькові

Посада

Адреса місця проживання

(реєстрації)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Серія і номер паспорта, ким і коли виданий

БУНЯК

Володимир Володимирович

заступник директора Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації – начальник управління професійної освіти, інноватики та науки, голова комісії

 

(персональні дані)

(персональні дані)

(персональні дані)

ЯКИМЕНКО

Інна Ярославівна

завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації, заступник голови комісії

(персональні дані)

(персональні дані)

(персональні дані)

КУЗЬМЕНКО

Володимир Омелянович

завідувач сектору з питань персоналу та педагогічних і керівних кадрів Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації

(персональні дані)

(персональні дані)

(персональні дані)

 

 

Начальник відділу з питань персоналу

апарату обласної державної адміністрації               

Наталія ПОЛІЩУК