Ю.Сімонишина,

головний спеціаліст відділення НСПП у Вінницькій області

 Упродовж 2017 року в результаті здійснених заходів вдалося домогтися стабілізації стану соціально-трудових відносин у більшості колективів підприємств, установ, організацій Вінницької області, а також забезпечити поліпшення цих відносин і спрямувати вирішення конфліктних ситуацій у правове русло.

Так, Відділення сприяло врегулюванню 18 випадків дестабілізації стану соціально-трудових відносин на 15 підприємствах, установах, організаціях області. Здійснювалися заходи щодо усунення 18 чинників дестабілізації, які призвели до загострення стану соціально-трудових відносин, з них: щодо встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту – 2; щодо укладання або зміни колективного договору, угоди – 1; щодо виконання колективного договору, угоди – 1; щодо невиконання вимог законодавства про працю – 14.

Вдалося попередити загострення стану соціально-трудових відносин та запобігти виникненню 11 колективних трудових спорів (конфліктів) на 10 підприємствах, установах, організаціях Вінницької області. Лише 1 випадок дестабілізації стану соціально-трудових відносин переріс у колективний трудовий спір (конфлікт).

Так, в результаті моніторингу, проведеного Відділенням, було виявлено загострення стану соціально-трудових відносин у трудовому колективі їдальні Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону (ВМКЦ ЦР) міста Вінниці. Стан СТВ закладу було взято на облік Відділення по запобіганню виникненню КТС (к), заклад внесено до Бази даних конфліктогенних підприємств області. Фахівцями Відділення було проведено ряд узгоджувальних зустрічей з метою направлення конфлікту у правове русло та вирішення конфліктної ситуації в процедурі колективного трудового спору (конфлікту).

Таким чином, Відділення здійснювало заходи, спрямовані на вирішення 1 вимоги та 1 колективного трудового спору (конфлікту), учасниками якого стали 19 найманих працівників. Працівникам їдальні ВМКЦ ЦР фахівці Відділення надавали консультації та методичну допомогу щодо підписання угоди про створення примирної комісії, місця та часу її проведення, визначення її складу. Проводились консультації сторін КТС(к), узгоджувальні зустрічі щодо утворення примирної комісії та вирішення колективного трудового спору (конфлікту) по суті.

У 2017 році завдяки превентивним заходам страйків, колективних припинень роботи, акцій протесту, пов’язаних із ускладненням стану соціально-трудових відносин, на території Вінницької області не зафіксовано. 

Упродовж 2017р. Відділенням проводилась організаційно-методична робота з арбітрами та посередниками НСПП. Так, фахівцями Відділення проведено 4 семінари-наради з арбітрами та посередниками НСПП. Крім того, арбітри та посередники брали участь у конференціях, «круглих столах»,  нарадах, семінарах з учасниками соціального діалогу, представниками інформаційно-консультаційних центрів.

З метою покращення рівня правових знань з питань соціально-трудових відносин та вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), формування правової культури роботодавців та найманих працівників, уникнення порушень законодавства у процесі вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), фахівці Відділення проводили активну роботу з підвищення рівня правової культури сторін соціально-трудових відносин.

Відділення співпрацювало із засобами масової інформації, зокрема з газетою «Вінниччина», розміщуючи матеріали у рубриці «Правове поле». Так, упродовж 2017 року було розміщено 7 статей з роз’ясненням правових норм трудового законодавства. Систематично готувалися та розміщувалися інформації про результати роботи Відділення, порядок реєстрації та вирішення колективного трудового спору (конфлікту) на сайті НСПП (23 інформації) та сайтах сторін соціального діалогу (14 інформацій).

В рамках підвищення рівня правової культури фахівці Відділення брали активну участь у засіданнях Ради Федерації профспілок та Вінницького обласного об’єднання організацій роботодавців, «круглих столах», нарадах, інформаційних зустрічах тощо. Крім того, з представниками профспілкових організацій та організацій роботодавців проведено значну правоосвітню роботу щодо питань ведення соціального діалогу у зв’язку із надходженням термінів підтвердження репрезентативності. Всього проведено заходів – 11.

Упродовж 2017 року Відділення, відповідно до Закону України "Про соціальний діалог в Україні", здійснювало активну роботу щодо проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності (підтвердження репрезентативності) суб’єктів сторін профспілок на територіальному рівні. Так, за результатами розгляду Комісій відповідно до прийнятих рішень визнано репрезентативними та видано Свідоцтва про підтвердження репрезентативності 36 профспілкових організацій. Крім того, було здійснено 2 вибіркові перевірки суб’єктів сторін організацій роботодавців