27 вересня 2022 року начальником відділення НСПП у Вінницькій області (Відділення) Б.Мусієнком проведено робочу зустріч  з ректором Донецького національного університету ім. Василя Стуса (ДоНУ) Гринюком Р. з метою  підписання угоди про співробітництво.

Угода передбачає розвиток співробітництва Відділення та колективу викладачів і студентів ДоНУ за такими напрямами: участь у науково-теоретичних та практичних конференціях, симпозіумах, круглих столах, семінарах та інших науково-практичних заходах; публікація спільних наукових статей; організація проходження студентами навчальної, переддипломної та магістерської практики на базі відділення; організація стажування, підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників ДоНУ  тощо.

Крім того, в разі потреби ДоНУ готовий забезпечити можливість для проходження на базі ДоНУ підвищення кваліфікації трудовими арбітрами та посередниками НСПП.

 Б.Мусієнко зазначив, що така співпраця є взаємовигідною, зокрема, вона сприяє розширенню кола правових знань з питань соціально-трудових відносин та вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) і популяризує діяльність НСПП.