Про внесення змін до Умов

конкурсу з перевезення пасажирів

на міжміських і приміських автобусних

маршрутах  загального користування,

що не виходять за межі території області

(внутрішньообласні маршрути)

 

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про автомобільний транспорт», постанов Кабінету Міністрів України від  18 лютого 1997 року №176 «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту» (із змінами) та від 03 грудня 2008 року № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» (із змінами), враховуючи втрату чинності деяких розпоряджень:

1. Внести до Умов конкурсу з перевезення пасажирів на міжміських і приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території області (внутрішньообласні маршрути), затверджених розпорядженням голови облдержадміністрації від 04 жовтня 2016 року № 720, зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у Вінницькій області 10 жовтня 2016 року за № 37/1289 такі зміни:

1) пункт 13.1. викласти в такій редакції:

«13.1. Перевізник, у випадку визначення його переможцем конкурсу протягом п’яти робочих днів від дати надходження протоколу конкурсного комітету організатору, встановлює GPS прилади сертифіковані UCRF (Українським державним центром радіочастот) на транспортні засоби, які запропоновані для роботи на автобусному маршруті,  укладає договір з суб’єктом господарювання про надання доступу до телеметричних даних встановлених приладів та забезпечує Управління розвитку транспорту Вінницької обласної державної адміністрації цілодобовим онлайн-доступом до даних встановлених GPS приладів.

  1. Юридичному відділу апарату облдержадміністрації подати це розпорядження на державну реєстрацію Головному територіальному управлінню юстиції у Вінницькій області.
  2. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування у місцевих засобах масової інформації.
  3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації О.В. Піщика.

 

Голова обласної державної

          адміністрації                                           

Сергій БОРЗОВ

Тест малого підприємництва (М-Тесту)

як складова аналізу регуляторного впливу

  1. Консультації з представниками мікро-та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання.

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для дотримання вимог регулювання, проведено управлінням транспорту та інфраструктури Департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації у період з «17» вересня 2020 р. по «23» вересня 2020 р.

 

Таблиця 1

№ п/п

Вид консультації: публічні консуль-

тації прямі (круглі столи, наради,

робочі зустрічі тощо);

інтернет-консультації прямі (інтер-

нет-форуми, соціальні мережі тощо);

запити (до підприємців, експертів,

науковців тощо)

Кількість учасників

консультацій, осіб

Основні результати

консультацій

(опис)

1

Робочі зустрічі, інформація від підприємців

10

Отримано інформацію від суб’єктів господарювання  про витрати часу та коштів на підготовку документів для участі у конкурсі з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування.

 

 

  1. Попередня оцінка впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі).

 

2.1 Кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 1637 (одиниць), у тому числі малого підприємництва: 484 (одиниць) та мікро- підприємництва 1153 (одиниць).

           

  1. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

 

 

Таблиця 3.1. Оцінка «прямих» витрат

суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

У перший рік

(стартовий

рік упровадження регулювання

Періодичні

(за наступний рік)

Витрати

за 5

років

3.1.1.

Придбання необхідного обладнання (пристроїв,

машин, механізмів)

 

 

 

 

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів). Розраховується як кількість необхідних одиниць обладнання*вартість одиниці.

В тому числі, придбання:

0

0

0

 

- нового автобусу для забезпечення перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями (1*1870,000,,0 тис. грн.)

0

 

0

0

 

 

резервного автобусу б/у для забезпечення безперебійного автобусного сполучення (1*935,0 тис. грн.)

0

0

0

 

Вартість обладнання GPS-системи

2800

-

2800

 

Еквівалент витраченого часу на придбання GPS-системи

500 грн.

(2 люд./дні (2*250грн)) Розрахунок вартості люд./дня зроблено виходячи з min. з/п – min. з/п ( на 01.09.2020 – 5000)

-

500 грн.

 

Придбання цифрової камери для створення фото автобусів та матеріально-технічної бази

0

 

0 грн.

 

Вартість друку одного аркушу формату А4, чорно-білому режимі

0 грн.

-

0 грн.

 

Еквівалент витраченого часу на виготовлення фото

0 грн.

(2 люд./дні (2*0грн)) Розрахунок вартості люд./дня зроблено виходячи з min. з/п – min. з/п ( на 01.09.2020 – 5000)

-

0 грн.

3.1.2.

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної

влади чи місцевого самоврядування

 

 

 

 

(Прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + Витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання)*вартість часу суб’єкта малого підприємництва (з/плата)*оціночна кількість процедур обліку за рік)*кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

-

-

-

3.1.3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали)

 

 

 

 

Формула:

Оцінка витрат на експлуатації обладнання (розхідні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) *кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

 

 

 

 

Купівля компакт-диску

0 грн.

 

0 грн.

 

Встановлення пристрою спостереження за рухомим об’єктами (GPS-трекер)

350 грн.

 

350 грн.

3.1.4.

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування) Формула:

Оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) * Кількість процедур  ТО на рік на одиницю обладнання * кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

 

 

 

 

Абонентська плата за надання послуг по відстеженню GPS-систем

1320 грн. на рік

1320 грн.

6600 грн.

3.1.5.

Інші процедури (уточнити):

-

-

-

3.1.6.

Разом, грн.

 

4970

-

10250

3.1.7.

Кількість суб’єктів господарювання, що мають

виконати вимоги регулювання, одиниць

 

1637

3.1.8

Сумарно, грн.

8135890

-

16779250

         

 

Таблиця 3.2. Оцінка вартості адміністративних

процедур суб’єктів малого підприємництва

щодо виконання регулювання та звітування

У перший

рік (стартовий рік

упровадження

регулювання)

Періодичні

(за наступний рік)

Витрати

за 5

років

3.2.1.

Процедури отримання первинної інформації про

вимоги регулювання

Отримання вимог та опрацювання вимог регулювання як управлінський процес = 4 години (0,5 дня)*250грн/день*1 працівник

125 грн.

.

-

3.2.2.-3.

Процедури організації виконання вимог регулювання

-

-

-

3.2.4.

Процедури із забезпечення процесу перевірок

-

-

-

3.2.5.

Інші процедури (уточнити):

Підготовка бланків документів перевізникам-претендентам для участі у конкурсі

125

-

-

3.2.6.

Разом, грн.

250

-

-

3.2.7.

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що мають виконати вимоги регулювання, одиниць

 

 

1637

3.2.8.

Сумарно, грн.

409250

-

2046250

 

Таблиця 3.3.1. Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади / місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

Державний орган, для якого проводиться розрахунок вартості адміністрування регулювання:

Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації

Процедури регулювання суб’єктів

малого підприємництва

(розрахунок на одного типового

суб’єкта господарювання малого підприємництва – за потреби,

окремо для суб’єктів малого та мікро підприємництва)

Планові

витрати

часу на

процедуру

Вартість

часу співробітника

органу

державної влади

відповідної категорії

(заробітна плата)

Оцінка

кількості

процедур за рік, що

припадають

на одного

суб’єкта

Оцінка

кількості

суб’єктів,

на яких

поширюється відповідна

процедура

Витрати

на адміністрування

регулювання*

(за рік),

грн.

1. Процедура обліку суб’єкту господарювання, що знаходиться у

сфері регулювання

 

 

 

 

 

Надання консультацій суб’єкту господарювання

Введення даних суб’єкту господарювання

4

31,25 грн./година

 

 

 

 

1

1637

51156,25

2. Процедури поточного контролю за суб’єктом господарювання, що знаходиться у сфері регулювання

1

31,25 грн./година

 

 

 

 

1

1637

51156,25

3. Процедури підготовки, затвердження та опрацювання актів про

порушення вимог регулювання

(на одиницю)

0,5

15,63

грн./година

1

245 од.

Оціночно 15% від кількості суб’єктів

3829,35

5. Процедури реалізації рішень

щодо порушення вимог регулювання (на одиницю)

0,5

15,63

грн./година

1

245 од.

Оціночно 15% від кількості суб’єктів

3829,35

7. Процедури підготовки звітності

за результатами регулювання

0,5

15,63

грн./година

1

245 од.

Оціночно 15% від кількості суб’єктів

3829,35

8. Витрати часу на інші адміністративні процедури (уточнити):

-

-

-

-

-

Разом по органу державного

регулювання за рік

-

-

-

-

12511,55

Сумарно по органу державного

регулювання за 5 років

-

-

-

-

62557,75

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

 

 

Таблиця 4.1.

Перший рік регулювання (стартовий)

За 5 років

4.1.1.

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

8135890

16779250

4.1.2.

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва, необхідних для виконання регулювання та звітування

409250

2046250

4.1.3.

СУМАРНІ ВИТРАТИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА НА ВИКОНАННЯ ЗАПЛАНОВАНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

8545140

18825500