З метою забезпечення безумовного виконання органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування Вінниччини Закону України «Про доступ до публічної інформації», реалізації конституційного права особи вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію в області проводиться відповідна робота.

       Головою Вінницької обласної державної адміністрації прийняті розпорядження від 23 травня 2011 року № 261 «Про доступ до публічної інформації», від 4 листопада 2011 року № 609 «Про затвердження Порядку доступу до публічної інформації, розпорядником якої є облдержадміністрація», від 27 січня 2012 року № 33 «Про впровадження системи обліку публічної інформації», якими виконано комплекс заходів в межах чинного законодавства.

     Протягом 2017 року до обласної державної адміністрації надійшло 397 запитів на інформацію, що на 22 одиниці більше ніж за відповідний період 2016 року (375 запитів), з них:

- 285 запитів – електронною поштою;

- 88 запитів – поштою;

- 22 запити – особисто;

- 1 запит – факсом;

- 1 запит – телефоном.

     На частку фізичних осіб припадає 257 запитів, на частку юридичних осіб – 62 запити, на частку громадських організацій - 78 запитів.

     Результати розгляду запитів на інформацію:

- задоволено – 315 одиниць або 79 відсотків від загальної кількості;

- надіслано належним розпорядникам інформації – 70 одиниць або 18 відсотків від загальної кількості;

- відмовлено – 12 одиниць або 3 відсотки від загальної кількості .

     Найбільш запитувані види публічної інформації: соціологічна, статистична, довідково-енциклопедична. Найбільш запитувані документи - копії розпоряджень голови обласної державної адміністрації.

     Найбільш запитувана інформація:

- щодо діяльності місцевих органів виконавчої влади – 158;

- щодо охорони здоров’я – 45;

- щодо земельних відносин – 27;

- щодо соціального захисту – 26;

- щодо комунального господарства – 19;

- щодо інформаційної політики – 11;

- щодо екології та природних ресурсів – 22;

- щодо освіти – 19;

- щодо транспорту і зв'язку – 14;

- щодо культури та культурної спадщини – 21;

- щодо економічної політики – 6;

- щодо промислової політики – 4;

- щодо сім’ї, фізичної культури і спорту – 2;

- щодо забезпечення дотримання законності  - 1;

- щодо фінансової політики – 5;

- щодо релігії – 11;

- щодо діяльності органів місцевого самоврядування – 4;

- щодо праці і заробітної плати – 1;

- щодо економічної політики – 1.

     За запитами, що надійшли до облдержадміністрації, надано відповіді запитувачам у встановлені Законом України “Про доступ до публічної інформації” строки. 

       Щомісячно обласною державною адміністрацією проводиться аналіз щодо розгляду запитів на публічну інформацію, який оприлюднюється на офіційному веб-сайті облдержадміністрації в розділі «Доступ до публічної інформації» (пункт 17 «Щомісячні звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію»).

       На виконання статті 18 Закону України «Про доступ до публічної інформації» створена та функціонує система обліку документів, яка містить публічну інформацію, що знаходиться у володінні обласної державної адміністрації (пункт 21 «Реєстр публічної інформації облдержадміністрації» вищезазначеного розділу).

       На виконання статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації (http://www.vin.gov.ua) створено розділ «Доступ до публічної інформації», в якому розміщуються проекти актів облдержадміністрації, регіональні програми та звіти, що підлягають оприлюдненню для публічного громадського обговорення, проекти нормативно-правових актів, проекти регуляторних актів, проекти регіональних програм економічного, соціального і культурного розвитку (пункт 6 «Проекти розпоряджень голови облдержадміністрації, що підлягають обговоренню»), а також набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних (пункт 25 «Набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних») та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

     На базі Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій області протягом 2017 року прочитано 16 лекцій, проведено 4 тематичних постійно діючих семінари та 4 «круглих столи» з питань доступу до публічної інформації в рамках професійної програми навчання державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування, працівників державних підприємств, установ і організацій.

      Робота обласної державної адміністрації із забезпечення доступу до публічної інформації повсякчас оцінюється громадськими організаціями, які активно приймають участь в процесах реалізації державної політики в цій галузі.

     За результатами Всеукраїнського моніторингу рівня забезпечення суб’єктами владних повноважень вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»  у 2017 року Вінницька облдержадміністрація посіла трете місце в рейтингу «найдоступніших» адміністрацій в Україні.

     Обласною державною адміністрацією повною мірою забезпечується виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2011 року № 1277 «Питання системи обліку публічної інформації».

 

 

                                                               Відділ інформаційного забезпечення

                                                               та доступу до публічної інформації

                                                               управління інформаційних технологій

                                                               апарату обласної державної адміністрації