З 01 червня 2022 року по 30 червня 2022 року до Вінницької обласної військової адміністрації надійшло 19 запитів на інформацію: від фізичних осіб – 13 запитів, від юридичних – 2 запити, від громадських організацій – 4 запити.

     Електронною поштою отримано – 15 запитів на інформацію, поштою – 4 запитів.

     Запитувачі звернулися з проханням надати інформацію:

-        щодо діяльності місцевих органів виконавчої влади – 7;

-        щодо охорони здоров’я - 1;

-        щодо аграрної політики та земельних відносин – 1;

-        щодо освіти – 1;

-        щодо житлової політики – 1;

-        щодо культури та культурної спадщина – 2;

-        щодо питань соціальної політики  – 2

-        щодо діяльності релігійних питань - 4.

За 11 запитами, що надійшли до обласної державної адміністрації, надано відповіді запитувачам у встановлені Законом України «Про доступ до публічної інформації» строки; надіслано належному розпоряднику - 5 запитів; відмовлено у наданні інформації на 3 запити.