З 01 лютого 2022 року по 28 лютого 2022 року до Вінницької обласної державної адміністрації надійшло 19 запитів на інформацію: від фізичних осіб – 14 запитів, від юридичних – 3 запитів, від громадських організацій – 2 запити.

     Електронною поштою отримано – 14 запит на інформацію, поштою – 5 запитів.

     Запитувачі звернулися з проханням надати інформацію:

-        щодо діяльності місцевих органів виконавчої влади – 2;

-        щодо транспорту і звязку – 1;

-        щодо соціального захисту населення – 4;       

-        щодо праці і заробітної плати – 3;

-        щодо сімейної та гендерної політики, захист прав дітей – 1;

-        щодо освіти та  науки  – 1;

-        щодо аграрної політики та земельних відносин – 2;

-        щодо екології та природних ресурсів – 1;

-        щодо комунального господарства – 2;

-        щодо культури та культурної спадщина – 1.

За 12 запитами, що надійшли до обласної державної адміністрації, надано відповіді запитувачам у встановлені Законом України «Про доступ до публічної інформації» строки; надіслано належному розпоряднику - 5 запитів; відмовлено у наданні інформації на 2 запит