З 01 січня 2022 року по 31 січня 2022 року до Вінницької обласної державної адміністрації надійшло 33 запити на інформацію: від фізичних осіб – 23 запити, від юридичних – 6 запитів, від громадських організацій – 4 запити.

     Електронною поштою отримано – 30 запитів на інформацію, поштою – 3 запити.

     Запитувачі звернулися з проханням надати інформацію:

-        щодо діяльності місцевих органів виконавчої влади – 4;

-        щодо праці і заробітної плати – 4;

-        щодо аграрної політики та земельних відносин – 3;

-        щодо охорони здоров’я – 3;

-        щодо освіти – 1;

-        щодо житлової політики – 2;

-        щодо сім’ї та гендерної політики, захисту прав дітей – 1;

-        щодо культури та культурної спадщини – 7;

-        щодо діяльності органів місцевого самоврядування – 1;

-        щодо комунального господарства – 3;

-        щодо діяльності об’єднань громадян, релігії – 1;

-        щодо інформаційної політики – 2;

-        щодо обороноздатності, суверенітету , міждержавних і міжнаціональних відносин – 1.

За 20 запитами, що надійшли до обласної державної адміністрації, надано відповіді запитувачам у встановлені Законом України «Про доступ до публічної інформації» строки; надіслано належному розпоряднику - 8 запитів; відмовлено у наданні інформації на 1 запит.