Електронною поштою отримано – 36 запити на інформацію, поштою – 3 запити.

     Запитувачі звернулися з проханням надати інформацію:

-        щодо діяльності місцевих органів виконавчої влади – 9;

-        щодо соціального захисту населення – 3;       

-        щодо охорони здоров’я - 9;

-        щодо праці і заробітної плати – 2;

-        щодо культури – 2;

-        щодо аграрної політики та земельних відносин – 1;

-        щодо освіти – 3;

-        щодо комунального господарства – 5;

-        щодо економічної та цінової політики – 1;

-        щодо екології та природних ресурсів  – 4.

За 26 запитами, що надійшли до обласної державної адміністрації, надано відповіді запитувачам у встановлені Законом України «Про доступ до публічної інформації» строки; надіслано належному розпоряднику - 5 запитів, відмовлено  - 2 запити.