З 01 квітня 2017 року по 30 квітня 2017 року до Вінницької обласної державної адміністрації надійшло 35 запитів на інформацію: від фізичних осіб – 22 запити, від юридичних – 10 запитів, від громадських організацій – 3 запити.

     Електронною поштою отримано – 27 запитів на інформацію, поштою – 4 запити, сектором – 4 запити.

     Запитувачі звернулися з проханням надати інформацію:

-        щодо діяльності місцевих органів виконавчої влади – 17;

-        щодо соціального захисту –  1;

-        щодо охорони здоров’я - 6;

-        щодо культури – 3;

-        щодо екології та природних ресурсів – 1;

-         щодо аграрної політики і земельних відносин – 1;

-         щодо фінансової, податкової, митної політики – 1;

-         щодо комунального господарства – 2;

-         щодо діяльності об’єднань громадян, релігії та

          міжконфесійних відносин – 1;

-         щодо діяльності органів місцевого самоврядування – 1;

-         щодо інформаційної політики – 1.

 

     За 28 запитами, що надійшли до обласної державної адміністрації, надано

відповіді запитувачам у встановлені Законом України «Про доступ до публічної інформації» строки; надіслано належному розпоряднику - 7 запитів.