З 01 березня 2017 року по 31 березня 2017 року до Вінницької обласної державної адміністрації надійшло 39 запитів на інформацію: від фізичних осіб – 23 запити, від юридичних – 7 запитів, від громадських організацій – 9 запитів.

     Електронною поштою отримано – 31 запит на інформацію, поштою – 8 запитів.

     Запитувачі звернулися з проханням надати інформацію:

-        щодо діяльності місцевих органів виконавчої влади – 8;

-        щодо соціального захисту –  5;

-        щодо охорони здоров’я - 5;

-        щодо промислової політики – 1;

-        щодо культури – 1;

-        щодо екології та природних ресурсів – 3;

-         щодо комунального господарства – 6;

-         щодо аграрної політики і земельних відносин – 3;

-         щодо економічної політики – 1;

-         щодо транспорту і зв’язку – 1;

-         щодо освіти – 1;

-         щодо інформаційної політики – 4.

     За 27 запитами, що надійшли до обласної державної адміністрації, надано

відповіді запитувачам у встановлені Законом України «Про доступ до публічної інформації» строки; надіслано належному розпоряднику - 9 запитів; відмовлено у наданні інформації на 3 запити.