З метою забезпечення безумовного виконання органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування Вінниччини Закону України «Про доступ до публічної інформації», реалізації конституційного права особи вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію в області проводиться відповідна робота.
Головою Вінницької обласної державної адміністрації прийняті розпорядження від 23 травня 2011 року № 261 «Про доступ до публічної інформації», від 4 листопада 2011 року № 609 «Про затвердження Порядку доступу до публічної інформації, розпорядником якої є облдержадміністрація», від 27 січня 2012 року № 33 «Про впровадження системи обліку публічної інформації», якими виконано комплекс заходів в межах чинного законодавства.
Протягом 2016 року до обласної державної адміністрації надійшло 375 запитів на інформацію, що на 95 більше ніж за відповідний період 2015 року (213 запитів), з них:
- 127 запитів – поштою;
- 211 запитів – електронною поштою;
- 33 запити – особисто;
- 3 запити – факсом;
- 1 запит – телефоном.
На частку фізичних осіб припадає 211 запитів, на частку юридичних осіб – 73 запитів, на частку громадських організацій - 91 запит.
Результати розгляду запитів на інформацію:
- задоволено – 75%;
- надіслано належним розпорядникам інформації – 21%;
- відмовлено – 4%.
Найбільш запитувані види публічної інформації: соціологічна, статистична, довідково-енциклопедична. Найбільш запитувані документи - копії розпоряджень голови обласної державної адміністрації.
Найбільш запитувана інформація:
- щодо діяльності місцевих органів виконавчої влади – 45%;
- щодо охорони здоров’я - 11%;
- щодо земельних відносин – 10%;
- щодо соціального захисту – 7%;
- щодо комунального господарства – 7%;
- щодо інформаційної політики – 4%;
- щодо екології та природних ресурсів – 4%;
- щодо освіти – 4%.
За запитами, що надійшли до облдержадміністрації, надано відповіді запитувачам у встановлені Законом України “Про доступ до публічної інформації” строки.
Щомісячно обласною державною адміністрацією проводиться аналіз щодо розгляду запитів на публічну інформацію, який оприлюднюється на офіційному веб-сайті облдержадміністрації в розділі «Доступ до публічної інформації» (пункт 17 «Щомісячні звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію»).
На виконання статті 18 Закону України «Про доступ до публічної інформації» створена та функціонує система обліку документів, яка містить публічну інформацію, що знаходиться у володінні обласної державної адміністрації (пункт 21 «Реєстр публічної інформації облдержадміністрації» вищезазначеного розділу).
На виконання статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації (http://www.vin.gov.ua) створено розділ «Доступ до публічної інформації», в якому розміщуються проекти актів облдержадміністрації, регіональні програми та звіти, що підлягають оприлюдненню для публічного громадського обговорення, проекти нормативно-правових актів, проекти регуляторних актів, проекти регіональних програм економічного, соціального і культурного розвитку (пункт 6 «Проекти розпоряджень голови облдержадміністрації, що підлягають обговоренню»), а також набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних (пункт 25 «Набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних») та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.
На базі Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій області протягом 2016 року прочитано 17 лекцій, проведено 4 тематичні постійно діючих семінари з питань доступу до публічної інформації в рамках професійної програми навчання державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування, працівників державних підприємств, установ і організацій.
Спільно з громадською організацією «Філософія Серця» було проведено п’ять «круглих столів», під час яких були розглянуті питання щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».
Робота обласної державної адміністрації із забезпечення доступу до публічної інформації повсякчас оцінюється громадськими організаціями, які активно приймають участь в процесах реалізації державної політики в цій галузі.
В рамках проекту «Обмудсман плюс», моніторинг якого виконував Центр демократії та верховенства права, Вінницька облдержадміністрація посіла перше місце в рейтингу «найдоступніших» адміністрацій в Україні.

Обласною державною адміністрацією повною мірою забезпечується виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2011 року № 1277 «Питання системи обліку публічної інформації».

 


Відділ інформаційного забезпечення
та доступу до публічної інформації
управління інформаційних технологій
апарату обласної державної адміністрації