За результатами переговорів 10 жовтня 2017 року керівниками Сторін Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні, укладеної на 2016-2017 роки, підписано Домовленість.

        Відповідно до підписаної Домовленості Сторони дійшли згоди внести зміни до пункту 2.4 Генеральної угоди, яким передбачено, що у 2017 році на підприємствах, в організаціях небюджетної сфери всіх форм власності тарифна ставка робітника І розряду встановлюється у розмірі визначеному відповідною галузевою, територіальною угодою, колективним договором, а для галузей, в яких не укладено галузеві угоди або положення укладених угод (згідно з реєстром, розміщеним на сайті Міністерства соціальної політики) не регулюють розмір тарифної ставки робітника І розряду, – на рівні, що не менше як на 10 % перевищує визначений Законом України „Про Державний бюджет України на 2017 рік” прожитковий мінімум для працездатної особи.

       Сторони також домовились продовжити консультації та переговори щодо внесення змін до тексту Генеральної угоди з метою актуалізації її положень.

       Ця домовленість є невід’ємним додатком до Генеральної угоди та набирає чинності 1 листопада 2017 року.

    З метою забезпечення реалізації положень Генеральної угоди Мінсоцполітики України рекомендує сторонам соціального діалогу на галузевому, територіальному та локальному (підприємства, організації, установи) рівнях забезпечити виконання пункту 2.4. Генеральної угоди з урахуванням внесених змін.