Платність: безкоштовна

Строк надання (днів): Не пізніше 30 днів після надходження заяви зі всіма необхідними документами.  

Результат послуги: Видача довідки про перебування особи з інвалідністю на обліку для одержання автомобіля.

Способи отримання відповіді (результату): Через Центр адміністративних послуг «Прозорий офіс» Вінницької міської ради та його територіальні відділення

Акти законодавства (що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги):

Закони України: «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні», «Про гуманітарну допомогу».

Постанови Кабінету Міністрів України:

  • від 19 липня 2006 р. № 999 «Про затвердження Порядку забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями»;

від 25 березня 2013 р. № 241 «Про затвердження Порядку взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої влади та Національного банку щодо реалізації Закону України «Про гуманітарну допомогу».

Інформаційна картка