Прийняття рішення щодо надання соціальної послуги тимчасовий відпочинок для батьків або осіб, які їх замінюють, що здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю Вінницьким обласним центром соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональни

Платність: безкоштовна

Строк надання (днів): В порядку, визначеному законодавством - не пізніше 13 днів після надходження заяви зі всіма необхідними документами.

Результат послуги: Прийняття рішення про надання/відмову в наданні соціальних послуг встановленого зразка

Способи отримання відповіді (результату): Через Центр адміністративних послуг «Прозорий офіс» Вінницької міської ради та його територіальні відділення

Акти законодавства (що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги):

Закон України «Про адміністративні послуги»,

Закон України «Про соціальні послуги»,

Закон України «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю»,

Закон України «Про охорону дитинства»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»,

Постанова Кабінету Міністрів України від                  28.01. 2004 року № 87 «Про затвердження Типового положення про центр соціально-психологічної реабілітації дітей»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 587 «Про організацію надання соціальних послуг»