Платність: безкоштовна

Строк надання (днів): В порядку, визначеному законодавством - не пізніше 13 днів після надходження заяви зі всіма необхідними документами.

Результат послуги: Видача путівки до Центру комплексної реабілітації.

Способи отримання відповіді (результату): Через Центр адміністративних послуг «Прозорий офіс» Вінницької міської ради та його територіальні відділення

Акти законодавства (що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги):

Закон України «Про адміністративні послуги»,

Закон України «Про соціальні послуги»,

Закон України «Про психіатричну допомогу»,

Закон України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні».

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 №523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 № 576 «Про затвердження Порядку надання соціальних послуг особам з інвалідністю та особам похилого віку, які страждають на психічні розлади»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 587 «Про організацію надання соціальних послуг».

Наказ Міністерства соціальної політики України від 09.08.2016 №855 «Про затвердження Типового положення про центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю»,

Наказ Міністерства соціальної політики України від 17.12.2018 № 1901 «Про затвердження Державного стандарту соціальної реабілітації осіб з інтелектуальними та психічними розладами».