Видача путівки на поселення до психоневрологічних будинків-інтернатів,

Вороновицької філії обласного пансіонату для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку

 

Платність: Безоплатно, платно, з установленням диференційованої плати.

Строк надання (днів): Для осіб з інвалідністю, осіб похилого віку, які страждають на психічні розлади та не здатні до самообслуговування і не мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу, або рідні є громадянами похилого віку чи визнані особами з інвалідністю в порядку, визначеному законодавством - не пізніше 14 днів після надходження заяви зі всіма необхідними документами.

Для осіб з інвалідністю, осіб похилого віку, які страждають на психічні розлади та, які мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, якщо вони з об’єктивних причин не можуть цього робити, приймається рішення Комісії обласної державної адміністрації, про звільнення особи від плати за соціальну послугу, але не пізніше 45 днів після надходження заяви зі всіма необхідними документами.

Результат послуги: Видача путівки на влаштування до психоневрологічного будинку-інтернату.

Способи отримання відповіді (результату): Через Центр адміністративних послуг «Прозорий офіс» Вінницької міської ради особисто або через довірену особу.

Акти законодавства (що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги):

Закони України: «Про адміністративні послуги», «Про соціальні послуги», «Про психіатричну допомогу».

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 №523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»

Постанови Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 957 «Про затвердження Типового положення про психоневрологічний інтернат», від 26.06.2019 №576 «Про затвердження Порядку надання соціальних послуг особам з інвалідністю та особам похилого віку, які страждають на психічні розлади», від 01.06.2020 № 587 «Про організацію надання соціальних послуг».

 

Наказ Міністерства соціальної політики України від 29.02.2016 №198 «Про затвердження Державного стандарту стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності».

 

Розпорядження голови Вінницької облдержадміністрації:

  • від 16.03.2018 № 201 «Деякі питання надання адміністративних послуг облдержадміністрацією та її структурними підрозділами»;
  • від 03.12.2015 № 739 (у редакції розпорядження голови облдержадміністрації від 12.02.2018 №109) «Про затвердження Положення про Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації».