Перелік доментів, які подаються для участі в конкурсі на відшкодування витрат з хімічної меліорації кислих ґрунтів проведених на землях державної форми власності:

1. Заявка;

2. Завірені в установленому порядку копії:
- установчих документів Претендента;
- свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта господарської
діяльності;
- договір оренди земель державної форми власності.

3. Баланс виробничо-фінансової діяльності за останній рік;

4. Матеріали останнього туру агрохімічного обстеження земель
сільськогосподарського призначення;

5. Лист-обгрунтування щодо потреби проведення заходів з хімічної
меліорації;

6. Документи, що підтверджують придбання меліоранту;

7. Внутрішньогосподарські документи, що підтверджують виконання
робіт з проведення заходів агрохімічної меліорації;

8. Акт проведення робіт з хімічної меліорації кислих грунтів,
завірений уповноваженою особою Вінницької філії Державної установи
«Інститут охорони ґрунтів України».