- фермерському господарству, яке має чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 2 000 0000 гривень, у власності та/або користуванні якого перебувають землі сільськогосподарського призначення; зареєстрованому в поточному році фермерському господарству, у власності та/або користуванні якого перебувають землі сільськогосподарського призначення, незалежно від обсягу чистого доходу (виручки);

- сільськогосподарському обслуговуючому кооперативу, до складу якого входять одне і більше фермерських господарств, які відповідають вимогам до фермерських господарств, а інші – фізичні особи, у власності та/або користуванні кожної з яких перебувають землі сільськогосподарського призначення або тварин, ідентифіковані та зареєстровані відповідно до законодавства.

Напрями фінансової підтримки в 2020 році:

* Часткова компенсація витрат, пов’язаних з наданими сільськогосподарськими дорадчими послугами. Надається у розмірі 90 відсотків вартості, але не більше ніж 10000 гривень та на умовах і в порядку, визначених Мінекономіки.
Документи для отримання компенсації подають уповноваженому банку.

* Фінансова підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.
Надається кооперативам для придбання вітчизняного обладнання для виробництва, збирання, зберігання, переробки, визначення якості, сортування та фасування сільськогосподарської продукції та техніки для її транспортування (далі - техніка та обладнання).
Фінансова підтримка надається шляхом компенсації 70 відсотків вартості техніки та обладнання без урахування сум податку на додану вартість, але не більш як 3000000 гривень на один кооператив, за умови попередньої оплати кооперативом 100 відсотків вартості і податку на додану вартість за придбані та одержані у поточному році техніку та обладнання (далі - компенсація вартості), а також у разі залучення кооперативом банківського кредиту на строк до одного року в уповноваженому банку у національній валюті під заставу техніки та обладнання, що придбавається, на умовах попередньої оплати кооперативом 30 відсотків вартості і податку на додану вартість (далі - компенсація кредиту).
Для отримання фінансової підтримки кооператив до 1 жовтня подає документи до одного із уповноважених банків.

Бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) - новоствореним фермерським господарствам. Надається новоствореним фермерським господарствам у період їх становлення (перші три роки після його створення) один раз виключно для провадження сільськогосподарської діяльності у розмірі 3000 гривень на 1 гектар, але не більше 60000 гривень на одне фермерське господарство.
Бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) не надається фермерським господарствам, які мають прострочену заборгованість перед Укрдержфондом та його регіональними відділеннями за бюджетною програмою “Надання кредитів фермерським господарствам”.
Для отримання бюджетної субсидії новостворені фермерські господарства подають регіональним відділенням Укрдержфонду заявку та підтвердні документи.

Спеціальна бюджетна дотація за утримання корів молочного напряму продуктивності фермерському господарству, у власності якого перебуває від п’яти корів, ідентифікованих та зареєстрованих відповідно до законодавства.
Надається за кожну наявну станом на 1 липня поточного року корову в розмірі 5000 гривень, але не більше 250 000 гривень.
Для отримання дотації за утримання корів фермерські господарства до 1 жовтня (станом на 1 липня поточного року) подають документи до Мінекономіки.

Фінансова підтримка на поворотній основі.
Надається на конкурсних засадах у розмірі, що не перевищує 500 тис. грн усім фермерським господарствам окрім фермерських господарств, які:
- мають заборгованість перед Укрдержфондом та його регіональними відділеннями;
- яких визнано банкрутами;
- щодо яких порушено справу про банкрутство та які перебувають у стадії ліквідації;
- у яких виявлено факти незаконного одержання та/або нецільового використання бюджетних коштів.
Фермерські господарства подають до регіональної комісії (регіональних відділень Укрдержфонду) заявку і документи за формою, визначеною Мінекономіки. Гранична дата подачі документів - протягом 30 календарних днів з моменту публікації в друкованих засобах інформації оголошення про проведення конкурсу.

Доплата на користь застрахованих осіб — членів/голови сімейного фермерського господарства єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Така фінансова допомога надається фермерським господарствам із статусом сімейних фермерських господарств.
Право на отримання доплати мають члени/голова сімейного фермерського господарства без статусу юридичної особи, яке утворене відповідно до Закону України «Про фермерське господарство» та зареєстроване платником єдиного податку четвертої групи.
Право на отримання доплати виникає у членів/голови сімейного фермерського господарства з 1 числа місяця, наступного за місяцем подання заяви.
Для отримання доплати голова сімейного фермерського господарства подає не пізніше ніж за п’ять робочих днів до початку місяця до територіального органу ДПС за місцем свого обліку як платника єдиного внеску відповідні заяви від себе та усіх членів сімейного фермерського господарства. До заяв голова фермерського господарства додає копію договору (декларації) про утворення сімейного фермерського господарства.

Текст у форматі .doc